Miksi fossiilivapaa?

Kaikki yksityisasiakkaille ja pk-yrityksille Suomessa myymämme sähkö on tuotettu ilman fossiilisia polttoaineita. Haluamme vähentää CO2-päästöjä entisestään ja mahdollistaa fossiilivapaan elämän. Fossiilivapaan sähkösopimuksen kautta olet mukana työssämme. Lue miten.

tuuli-teaser-744x744.jpg

Enemmän voimaa tuulesta

Tuulinen sää ei välttämättä ole huono sää. Päinvastoin, sillä se tuottaa fossiilivapaata sähköä. Tuulivoima on tehokkaimpia tapoja tuottaa sähköä uusiutuvasti, ilman tuotantovaiheen päästöjä. Tuulivoimalla tuotettu sähkö on avainasemassa eri alojen sähköistämisessä, ja siten se auttaa irtautumaan fossiilisista polttoaineista.

Vattenfall on rakentamassa Korsnäsiin Suomen ensimmäistä teollisen mittakaavan merituulivoimapuistoa, joka valmistuessaan tuottaa fossiilivapaata sähköä jopa yli 2 miljoonan kerrostaloasunnon tarpeisiin. Koska merituulivoimalat voivat käydä täydellä teholla lukuisia tunteja, soveltuvat ne erityisen hyvin fossiilivapaan vedyn tuotantoon, mikä puolestaan hyödyttää lukuisia eri teollisuuden aloja.

Fossiilivapaan sähkösopimuksen kautta olet mukana tuulivoiman kehityksessä.

Lue lisää

vety-teaser-744x744.jpg

Fossiilivapaa vety auttaa muuttamaan teollisuuden päästöt vesihöyryksi

Vety voi korvata fossiiliset polttoaineet eri teollisuudenaloilla. Vetyä voidaan käyttää energianlähteenä eri teollisuuden prosesseissa, kuten liikenteessä ja teräksen valmistuksessa. Vedyn käytöstä aiheutuvat päästöt ovat vain vesihöyryä, joten vety voi vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Fossiilivapaa sähkö mahdollistaa vedyn tuotannon ilman fossiilisia polttoaineita. Vetyä saadaan erottamalla vedestä happi ja vety elektrolyysillä eli sähköenergian avulla.

Kun vedyn tuotantoon tarvittava sähkö tuotetaan fossiilivapaasti, myös vety on fossiilivapaata. Fossiilivapaan sähkösopimuksen avulla olet mukana tässä kehityksessä.

Lue lisää

Voidaanko teollisuuden päästöistä tehdä harmittomia?

Kyllä voidaan. Kun vetyä käytetään polttoaineena, on päästönä vain puhdasta vesihöyryä.

Onko mahdollista tuottaa tarpeeksi vetyä?

Ei vielä. Tutkimme, miten merituulivoimaa voidaan käyttää vedyn laajamittaiseen tuotantoon.

Onko olemassa hyvää sekä huonoa vetyä?

Kyllä on. Vedyn tulee olla tuotettu fossiilivapaan sähkön avulla, jotta sitä voidaan pitää fossiilivapaana polttoaineena.

teras-teaser-744x744.jpg

Fossiilivapaa sähkö auttaa mahdollistamaan fossiilivapaan terästuotannon

Terästuotanto on yksi maailman suurimmista hiilidioksidipäästöjen lähteistä, eikä tarve teräkselle ole ehtymässä. Teräksen tuotannon päästöjen arvioidaan vastaavan jopa seitsemää prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä.

Fossiilivapaa teräs valmistetaan ilman fossiilisia polttoaineita, käyttämällä hiilen sijaan fossiilivapaasti tuotettua vetyä teräksen tuotantovaiheessa. Vedyn ansiosta fossiilivapaan teräksen tuotantovaiheen päästöt ovat vain vesihöyryä hiilidioksidin sijaan.

Fossiilivapaan teräksen valmistukseen käytettävän vedyn tulee olla tuotettu fossiilivapaalla sähköllä. Fossiilivapaasti tuotettu sähkö mahdollistaa siis esimerkiksi fossiilivapaan teräksen kehittämisen. Fossiilivapaan sähkösopimuksen kautta olet mukana tässäkin edistysaskeleessa.

Lue lisää

Tutustu työhömme ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi

Miten tuulivoima hillitsee ilmaston lämpenemistä?

Tuulivoima tulee olemaan yksi tärkeimmistä tulevaisuuden energiamuodoista, ainakin Suomessa. Tulevaisuudessa yhä useamman suomalaisen sähkö tuotetaan tuulen ansiosta uusiutuvasti ja ilman tuotannosta syntyviä hiilidioksidipäästöjä.

Miten päästöt voisivat olla vain vesihöyryä?

Vety on yleisin alkuaine, jota on kaikkialla ympärillämme – esimerkiksi vedessä. Vetyä voidaan käyttää energianlähteenä, ja sillä voidaan korvata fossiiliset polttoaineet niin liikenteessä kuin teollisuudessa.

Miksi fossiilivapaa teräs voi olla maailman arvokkain metalli?

Fossiilivapaa terästuotanto voi vähentää maailman hiilidioksidipäästöjä jopa 7 prosenttia. Miten sähköyhtiö Vattenfall liittyy teräkseen, ja miten fossiilivapaa teräs voi muuttaa Suomea?

Pieni asia, iso säästö – näin säästät energiaa kotona

VF_window_rgb.svg

Säästö n.

800 kWh

Vaihda ikkunoiden ja ovien tiivisteet.
Tiivisteet kannattaa tarkastaa 5-8 vuoden välein.

VF_radiator_rgb.svg

Säästö n.

500 kWh

Siirrä suuret huonekalut pois lämmityspatterien edestä. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää puolen metrin etäisyyttä.

VF_temperature_rgb.svg

Säästö n.

1500 kWh

Laske kodin sisälämpötilaa.
Optimaalinen sisälämpötila on 18-21 °C.

Uusiutuvaa vai fossiilivapaata sähköä?

Kaikki Suomessa kotitalouksille ja pienyrityksille myymämme sähkö on tuotettu fossiilivapaasti. Se tarkoittaa, että sähkön tuotantovaiheessa ei synny käytännössä lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Osa sähköntuotantoon käytetystä energiasta on myös uusiutuvaa. Valitse sähkösopimus:

Saavutuksiamme

Ecogain - ensimmäinen sija luonnonmonimuotoisuuden turvaamisessa

Ecogain

Ensimmäinen sija Ecogainin luonnon monimuotoisuutta mittaavassa indeksissä ja tavoitteiden asetannasta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Lisää Ecogainista

STBI-award-block-720px-white.png

Sustainable Brand Index

Kuluttajat valitsivat Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi vuonna 2024, jo kuudentena vuonna peräkkäin.

Tutustu kyselyyn

Korkein Ecovadis Platinum -luokitus

Ecovadis Platinum

Ecovadisin Platinum-tason luokitus ympäristönäkökohtien, etiikan ja toimitusketjujen vastuullisuuden osalta.

Lisää Ecovadis-luokituksesta