Time in controller:20.4.2024 0.38.37


Mitä on fossiilivapaa energia?

Fossiilivapaa energiantuotanto ei sisällä fossiilisia energialähteitä.

Fossiilisilla energian tuotantomuodoilla tarkoitetaan uusiutumattomilla energialähteillä kuten öljyllä, maakaasulla tai kivihiilellä tuotettua energiaa. Nimitys ”fossiilinen” tulee siitä, että ne ovat syntyneet muinaisten eliöiden jäänteistä miljoonien vuosien aikana.  Niihin perustuva energiantuotanto aiheuttaa ilmastolle haitallisia hiilidioksidipäästöjä. 

Koska ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista on tärkeää, että ihmiskunta pystyy siirtymään vähäpäästöisiin energiamuotoihin. 

Aurinkovoima

Aurinkovoima on uusiutuva energianlähde jota riittää noin  6,5 miljardiksi vuodeksi. Se on myös yksi nopeimmin kehittyvistä energiantuotantomuodoista. 

Tutustu aurinkovoimaan

Tuulivoima

Tuulivoima on Euroopan nopeimmin kasvava energiantuotantomuoto ja sillä on merkittävä rooli maailmanlaajuisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Tutustu tuulivoimaan

Vesivoima

Vesivoima on uusiutuva energialähde, joka on taloudellisesti houkuttelevaa ja toimitusvarmaa sekä aiheuttaa ainoastaan vähäisiä CO2-päästöjä.

Tutustu vesivoimaan

Ydinvoima

Ydinvoima on toimintavarmaa ja sen aiheuttamat C02-päästöt ovat matalia. EU:n päästöttömästä sähköntuotannosta noin 50 % tuotetaan ydinvoimalla.

Tutustu ydinvoimaan

Asiakkaidemme kokemuksia

"Pidän siitä, että saan itse valita, millaista sähköä käytän."

Vattenfallin kuluttaja-asiakas

Asiakkaiden kommentit ovat kerätty jatkuvasti toteutettavista asiakastutkimuksista, jotka lähetetään Vattenfallin omille asiakkaille.

Mitä on uusiutuva energia?

Uusiutuva energia säästää luontoa, sillä sitä tuotetaan uusiutuvilla tai loppumattomilla luonnonvaroilla. Tarjoamamme uusiutuvat energianlähteet ovat aurinko-, tuuli-, tai vesivoima. Kaikki uusiutuvan energian sähkösopimuksemme ovat alkuperätodennettuja.

hyviä-asioita-ilmastolle-tuuli.jpg

Uusiutuvan energian alkuperätakuu

Vattenfallin TäystuuliTäysvesiTäysaurinko ja EKO Tuntisähkö ovat kaikki alkuperätodennettua sähköä. Alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu mainitulla uusiutuvalla tuotantomuodolla.

Takuita ostetaan aina sen verran, kuin kyseisellä tuotantomuodolla tuotettua sähköä on ostettu. Tämän takia on mahdollista esimerkiksi ostaa pelkkää tuulivoimaa, vaikka aina ei tuulisikaan.

Lisää tietoa sähkön alkuperätakuusta löydät Energiaviraston sivuilta.

Mistä tiedän, että saan tilaamaani sähköä?

fossiilivapaa-internet-720x350.jpg

Saavutuksiamme vastuullisuustyössä

Vattenfallin vastuullisuustyö on saanut vuosinua 2021-2023 platinum-sijoituksen riippumattomalta EcoVadis-yhtiöltä, joka arvioi yritysten vastuullisuustyötä. Lisäksi kuluttajat ovat valinneet Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi Sustainable Brand Index -tutkimuksessa jo viitenä vuonna peräkkäin.

CSR- eli Corporate Social Responsibility –työssä kyse on yrityksen vastuusta koskien sen vaikutusta yhteiskuntaan ja ympäristöön, sekä sosiaalisesti, taloudellisesti että ympäristön kannalta, lain vaatimusten lisäksi.

Tutustu Vattenfallin kestävän kehityksen hankkeisiin

Suomen vastuullisin sähköyhtiö

Vattenfall on valittu jo kuudennen kerran peräkkäin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi Sustainable Brand Index -tutkimuksessa. Kaikki kotitalouksille ja pk-yrityksille myymämme sähkö tuotetaan fossiilittomasti. 

Lue lisää

Miten vihreä sähkö, uusiutuva energia ja EKOenergia eroavat toisistaan?

 

Vihreällä sähköllä me tarkoitamme EKOenergia ympäristömerkittyä sähköä, jonka vaikutukset ympäristöön ovat minimaalisia ja sähkön tuotantotapa mahdollisimman vähän luontoa kuormittava. EKOenergia-merkitty ekosähkö on Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimaa ja tiukat ympäristökriteerit täyttävää sähköä.

Kuluttajan on hyvä olla tietoinen siitä, että termiä vihreä sähkö saatetaan käyttää markkinoinnissa vaihtelevasti, joten tärkeintä on varmistaa sähkön tuotantotapa ja alkuperä sähkönmyyjältä. Kaikissa sähköntuotantotavoissa on haittapuolia, mutta lähtökohtaisesti uusiutuvat energiamuodot saastuttavat vähemmän kuin fossiiliset.

Alkuperätakuu tarkoittaa sitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Sähkönmyyjän tulee aina varmentaa sähkön alkuperä, mikäli markkinoi uusiutuvalla energialla nimettyjä tuotteita.

Vattenfallin kaikki kuluttajille myytävät tuotteet ovat fossiilivapaita eli myymämme sähkö ei ole esimerkiksi öljyllä, maakaasulla tai kivihiilellä tuotettua eikä lisää ilmakehän hiilidioksidipäästöjä. Voit seurata sähkön hintakehitystä sähkömarkkinakatsauksistamme.

 

Oheisessa taulukossa on havainnollistettu tuotteidemme eri ominaisuudet:

Tuotteemme Fossiilivapaa Alkuperätakuu EKOenergia-merkki Uusiutuvalla energialla tuotettu
Täystuuli x x   x
EKO Tuntisähkö x x x x
Täysvesi x x   x
Täysvesikvartaali x x   x
Täysaurinko x x   x
Ilmasto Mix x x*   x*
Tuntisähkö mix x x*   x*
Kestosopimus x x*   x*

* Ilmasto Mix, Tuntisähkö Mix, ja Kestosopimus koostuvat uusiutuvista energiamuodoista ja ydinvoimasta. Ydinvoima lukeutuu Suomessa alkuperätakuujärjestelmän piiriin heinäkuusta (tai 7/22) 2022 alkaen.