Aurinkovoima

Uusiutuva aurinkovoima on yksi nopeimmin kehittyvistä energiantuotantomuodoista.

Miten aurinkosähkö tuotetaan?

Näin aurinkopaneelit toimivat

Aurinkosähkön tuottaminen perustuu auringon säteilyenergian muuttamiseen sähköksi. Auringon säteilemä energia koostuu pienistä hiukkasista, joita kutsutaan fotoneiksi.

Kun fotonit osuvat aurinkopaneeliin, ne imeytyvät puolijohdemateriaaleihin, kuten piihin. Tämä prosessi irrottaa negatiivisesti varautuneet elektronit atomeistaan, jolloin elektronit voivat liikkua vapaasti puolijohdemateriaalissa ja muodostaa sähkövirtaa aurinkokennojen virtajohtimiin. Säteilyn määrä vaikuttaa siihen, kuinka monta elektronia irtoaa. Aurinkopaneeli tuottaa siis enemmän sähköä kesällä kuin talvella, koska auringonvaloa on enemmän kesäisin.

Suomen olosuhteet ovat varsin hyvät aurinkoenergian hyödyntämiselle. Etelä-Suomessa aurinko säteilee neliömetrin vaakapinnalle vuodessa noin tuhat kilowattituntia. Keski-Suomessa säteilymäärä on noin 900 kilowattituntia ja Sodankylässäkin noin 800 kilowattituntia.

Aurinkosähkön hyödyt ja haitat

Aurinkovoiman hyödyt

Aurinkoenergian plussat

  • Aurinko on uusiutuva energianlähde, jota riittää vielä noin 6,5 miljardiksi vuodeksi.
  • Aurinkoenergia on kestävää, koska me emme voi ylikuluttaa sitä.
  • Aurinkoenergian hyödyntäminen vähentää riippuvuutta uusiutumattomista energialähteistä.
  • Aurinkoenergiaa on saatavilla kaikkialla maailmassa päiväntasaajalta tänne Pohjolaan saakka. 
  • Aurinkoenergian tuotannossa ei ole melua aiheuttavia liikkuvia osia, kuten esimerkiksi tuuliturbiineissa.
  • Aurinkopaneelit eivät edellytä aktiivista kunnossapitoa, joten ylläpitokustannukset ovat pienet. Paneeleiden käyttöikä on noin 20-30-vuotta.
  • Aurinkoenergia-alalla otetaan jatkuvasta uusia teknisiä edistysaskeleita. Uudet innovaatiot nanoteknologiassa ja kvanttifysiikassa voivat kolminkertaistaa aurinkopaneeleiden sähköntuotannon.

Aurinkoenergian haitat

Aurinkoenergian miinukset

  • Aurinkoenergia ei sellaisenaan tuota päästöjä toimiessaan. Välilliset päästöt ja ympäristövaikutukset syntyvät paneeleiden tuotannossa tarvittavista materiaaleista, tuotantoon sitoutuneesta energiasta, kuljetuksesta ja asennuksesta.
  • Aurinkokennojen valmistuksessa käytetään materiaaleja, jotka ovat kalliita ja harvinaisia, eli välillisesti aurinkokennojen valmistus kuluttaa myös rajallisia resursseja.
  • Aurinkoenergiaa voi tuottaa vain vuorokauden valoisina tunteina. 

Asiantuntijan kommentti

"Aurinkoenergia on ehtymätön uusiutuvan energian tuotantomuoto, jonka hyödyntämisessä on suuri potentiaali. Aurinkoenergialla onkin tärkeä rooli tulevaisuuden energiajärjestelmässä ja se on myötävaikuttamassa energiantuotannon siirtymisessä kohti uusiutuvia energialähteitä. Itselleni aurinko edustaakin tulevaisuuden uusiutuvaa energiaa."

Tuoteasiantuntija,
Vattenfall Oy