Fossiilivapaa vety

Tutustu siihen, miten käytämme vetyä tänään poistaaksemme hiilen teollisuudesta, jotta sinä voit elää fossiilivapaasti huomenna.

Fossiilivapaan tulevaisuuden edelläkävijä

Vattenfall pyrkii vähentämään teollisuuden hiilipäästöjä muun muassa korvaamalla fossiiliset polttoaineet fossiilivapaalla vedyllä, josta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä.

Fossiilivapaata vetyä tuotetaan jakamalla vesi vetyyn ja happeen elektrolyysillä, joka toimii fossiilivapaista lähteistä saatavalla sähköllä. Tämä on merkittävä edistysaskel verrattuna tapaan, miten suurin osa vedystä tuotetaan nykyään – maakaasun höyryreformoinnilla, joka aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.

Oman toimintamme hiilipäästöjen vähentämisen lisäksi edistysaskeleemme fossiilivapaan vedyn kehittämisessä auttaa muuttamaan teollisuudenaloja paljon laajemminkin ja vähentämään niiden hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Fossiilivapaalla vedyllä on merkittävä rooli energiasiirtymässä, sillä se voi toimia energianlähteenä ja korvata fossiilisia polttoaineita laajasti kuljetussektorilla sekä teräs-, kemian- ja polttoaineentuotannossa.

Yhteinen ponnistus suuremman vaikutuksen saavuttamiseksi

Jotta voimme luoda pysyviä muutoksia, meidän on ajateltava perinteisten rajojen yli. Jakamalla asiantuntemustamme ja tekemällä yhteistyötä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa voimme kehittää uraauurtavia fossiilivapaalla vedyllä toimivia ratkaisuja, jotka auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme fossiilivapaudesta.

HYBRIT on yksi monista fossiilivapaista vetyhankkeistamme. HYBRIT on lyhenne sanoista Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology, ja se on teräsvalmistaja SSAB:n, kaivosyhtiö LKAB:n ja Vattenfallin yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on poistaa hiili teräksenvalmistuksen arvoketjusta. Ensimmäinen fossiilivapaan teräksen toimitus on jo tehty Volvo Trucksille, ja pyrimme siihen, että fossiilivapaa teräs on saatavilla kaupallisilla markkinoilla vuoteen 2026 mennessä.

Ensimmäinen erä fossiilivapaata terästä on jo toimitettu asiakkaalle
Hybrit on SSAB:n, kaivosyhtiö LKAB:n ja Vattenfallin yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on poistaa hiili teräksenvalmistuksen arvoketjusta.

Ruotsin länsirannikko

Kaksi kolmasosaa Ruotsin hiilidioksidipäästöistä syntyy tällä hetkellä teollisuudessa ja kuljetusalalla. Vattenfall näkee valtavan potentiaalin hiilestä irtautumiseen Ruotsin länsirannikolla suoran ja epäsuoran sähköistämisen avulla käyttämällä fossiilivapaata vetyä muun muassa jalostamo- ja petrokemian teollisuudessa. Yhteistyökumppaneiden Preemin ja ST1:n kanssa on aloitettu esitutkimukset, joissa selvitetään, millaiset mahdollisuudet merituulivoiman infrastruktuuri tarjoaa fossiilivapaalle lento- ja tieliikennepolttoaineiden vetypohjaiselle tuotannolle. Kestävän lentopolttoaineen ensimmäisten pisaroiden odotetaan olevan käytössä vuodesta 2029 alkaen.

HT1-turbiini Aberdeen, Iso-Britannia

"Hydrogen Turbine 1 (HT1)" -niminen hanke Aberdeenissa on maailman ensimmäinen hanke, jossa testataan vedyn tuotannon täydellistä integrointia merituuliturbiiniin. Vedyn tuottaminen merituuliturbiineilla on todennäköisesti tehokkain tapa tuottaa fossiilivapaata vetyä raskaan teollisuuden, kuten teräs-, kemikaali- ja lannoiteteollisuuden ja jalostuksen sekä raskaiden kuljetusten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on aloittaa fossiilittoman vedyn tuotanto jo vuonna 2025.

Fossiilivapaa tulevaisuus on mahdollista, ja olemme vasta alussa

Edellä mainitut aloitteet ovat vain yksi monista keinoista, joiden avulla pyrimme saavuttamaan tavoitteemme fossiilivapaudesta.

Tutkimme yhdessä SASin, Shellin ja LanzaTechin kanssa maailman ensimmäisen synteettisen ympäristöystävällisen lentopolttoaineen (SAF) tuotantoa LanzaJetTM ”Alcohol to Jet” - menetelmällä suuressa mittakaavassa Ruotsissa.

Fossiilivapaa vety tarjoaa monia mahdollisuuksia, ja kumppanuuksiemme kautta tutkimme niitä monilla rintamilla.

Katso myös

Hybrit on suurin muutos teräksen tuotannossa yli 1 000 vuoteen. Olemme yhdessä kumppaneidemme LKAB:n ja SSAB:n kanssa luoneet HYBRIT-projektin teräksen tuottamiseksi hiilen sijasta vedyn avulla.

Fossiilivapaa teräs

Olemme kehittämässä suurinta muutosta teräksen tuotannossa yli 1 000 vuoteen. Olemme yhdessä kumppaneidemme LKAB:n ja SSAB:n kanssa luoneet HYBRIT-projektin teräksen tuottamiseksi hiilen sijasta vedyn avulla.

Sähköpolttoaine luokitellaan ympäristöystävälliseksi lentopolttoaineeksi (SAF), koska ainoat sähköpolttoaineen valmistusprosessiin vaikuttavat tekijät ovat fossiilivapaa sähkö, vesi ja kierrätetty hiilidioksidi.

Fossiilivapaa ilmailu

Kehitämme yhteistyössä SAS:n, Shellin ja Lanzatechin kanssa fossiilivapaata SAF-lentopolttoainetta, joka tuotetaan fossiilivapaalla sähköllä ja kaukolämpöjärjestelmästä saadulla kierrätetyllä hiilidioksiidilla.

Tuulivoimasta on tullut yksi tärkeimmistä energianlähteistä hiilestä irtautumiseen pyrittäessä.

Tuulivoima

Tuulivoima on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energialähteistä. Rakenamme Suomen Korsnäsiin tuulivoimapuiston joka tuottaa uusiutuvaa energiaa määrän, joka vastaa yli kahden miljoonan kerrostaloasunnon vuosikulutusta.