Vattenfall Suomessa

Sähköntuotanto

Sähköntuotanto vastaa Vattenfallin vesivoimalaitosten toiminnasta Suomessa. Samalla se huolehtii myös sähkötaseesta.

Noin 20 prosenttia Vattenfallin kokonaissähköntuotannosta tuotetaan vesivoimalla. Samalla vesivoima on tärkein uusiutuva energialähde Vattenfallin energiantuotannossa. Vattenfall panostaa voimakkaasti myös tuulivoimaan ja tutkii aaltoenergian hyödyntämistä siellä missä siihen on parhaimmat edellytykset.

Vattenfall on Pohjoismaiden toiseksi suurin vesivoiman tuottaja, ja sillä on yli sata vesivoimalaitosta. Vesivoiman tuotanto on keskimäärin 33,5 TWh, mikä on noin 2,5-kertainen koko Suomen vesivoiman tuotantoon verrattuna.

Suurin osa vesivoimalaitoksista sijaitsee Ruotsissa, ja suurimmat laitokset ovat Luulajanjoessa. Vesivoimalaitoksia on useita myös Saksassa, Alankomaissa ja Suomessa. Saksan vesivoimalaitokset ovat pääosin pumppuvoimalaitoksia, jotka ovat erikoistuneet tuottamaan säätövoimaa.

Suomessa Vattenfallilla on kymmenen vesivoimalaitosta, joista suurin on Pamilon voimalaitos Joensuussa Pohjois-Karjalassa. Pamilon voimalaitoksella säännöstellään Vuoksen vesistössä olevaa Koiteretta, ja sen valvomorakennus on Alvar Aallon käsialaa. Vattenfall istuttaa vuosittain Koitereeseen eri kalalajeja, ja järvi on suosittu vetokalastajien keskuudessa. Vattenfall säännöstelee vesistöä ottaen huomioon virkistyskäytön ja luonnonolot mm. siten ettei kuikan pesintä vaarannu.

Suomessa Vattenfallilla on kymmenen vesivoimalaitosta
Sähkön ongelma on, ettei sitä voida suuressa määrin varastoida. Vettä sen sijaan voidaan. Patoaltaat vesivoimaloiden vieressä ovat kuin suuria akkuja. Energiaa voidaan varastoida niinä vuodenaikoina, jolloin veden virtaus on suurta ja sähkönkulutus matalalla, ja käyttää sitten, kun sen kulutus on korkeimmillaan.

Sähkön myynti

Vattenfall Oy myy sähköä koko Suomeen. Vattenfallin tavoitteena on olla Pohjoismaissa fossiilivapaa vuoteen 2030 mennessä. Suomessa Vattenfall myy kotitalouksille vain fossiilivapaasti tuotettua sähköä, eli vesi-, tuuli-, aurinko- ja ydinvoimaa. Yhtiö tarjoaa ja kehittää sekä yritys- että yksityisasiakkaiden muuttuviin tarpeisiin sopivia tuotteita ja palveluita.

Yrityksille Vattenfall tarjoaa räätälöityjä energiaratkaisuja, jotka sopivat asiakkaan toimintaympäristöön. Vattenfall auttaa yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään erilaisilla tuotteilla, kuten fossiilivapaalla sähköllä ja omalla sähköntuotannolla.

Asiantuntijamme varmistavat, että saat sähköä aina kilpailukykyiseen hintaan. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi säätila, taloustilanne, päästökauppa sekä voimalaitosten huoltokatkot.

Vattenfallilla on lähes 10 miljoonaa asiakasta eri puolilla Eurooppaa. Meillä on käynnissä useita kunnianhimoisia kansainvälisiä hankkeita ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.  Suomalaiset kuluttajat mieltävät Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi vuoden 2023 Sustainable Brand Index -kyselyssä viidettä kertaa peräkkäin. Vastuullisuus näkyy meillä konkreettisina tekoina.

Vattenfall myy sähköä koko Suomeen
Me myymme Suomessa kuluttajille ja pienyrityksille ainoastaan fossiilivapaata sähköä. Vuosina 2018-2022 asiakkaamme ovat säästäneet 1 360 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä verrattuna fossiilisiin sähköntuotantomuotoihin. Kuluttajat ovat valinneet Vattenfallin viitenä vuonna peräkkäin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi.

Laskutusosoitteet

Vattenfall Oy

RU 213307
SE-169 95 Solna
Alv-tunniste: FI18420732
Y-tunnus: 1842073-2
Pankki: Nordea FI2216603001028920
Verkkolaskutus: 003718420732

Vattenfall Sähkönmyynti

RU 2328
SE-169 95 Solna
Alv-tunniste: FI18420732
Y-tunnus: 1842073-2
Pankki: Nordea FI4615963000024861
Verkkolaskutus: 003718420732

Vattenfall Sähköntuotanto

RU 2328
SE-169 95 Solna
Alv-tunniste: FI18420732
Y-tunnus: 1842073-2
Pankki: Nordea FI4615963000024861
Verkkolaskutus: 003718420732