Tuulinen sää ei ole välttämättä huono sää

Tuulivoima – tärkeä voimavara hiilipäästöjen vähentämiseen

Meillä on selkeä tavoite - fossiilivapaus. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi meidän täytyy kasvattaa merkittävästi uusiutuvien energialähteiden tuotantokapasiteettia. Näiden joukossa tuulivoimalla on tärkeä tehtävä kunnianhimoisten eurooppalaisten ja kansallisten ilmastotavoitteiden sekä omien tavoitteidemme saavuttamisessa. Syyskuussa 2021 päätimme tehdä päästövähennystavoitteistamme entistä rohkeampia, jotta maapallon lämpeneminen pysyisi enintään 1,5 asteessa. Tämän vuoksi pyrimme nelinkertaistamaan tuuli- ja aurinkoenergian tuotantomme vuoteen 2030 mennessä.

Nykyään tuulivoima yksin tuottaa 16 prosenttia Euroopan sähköstä 180 GW:n kapasiteetilla. Nopeasti kasvavaan kysyntään vastatakseen EU pyrkii kolminkertaistamaan tämän kapasiteetin vuoteen 2030 mennessä.

Vattenfall on johtava tuulivoimayhtiö ydinmarkkinoillamme 50 toiminnassa olevalla tuulipuistolla, ja se tukee voimakkaasti tätä kasvua esimerkiksi Skandinavian suurimman offshore-tuulipuiston Kriegers Flakin avulla. Vuonna 2021 käyttöön otettu Kriegers Flak lisää Tanskan tuulivoimaa 16 prosentilla ja sen kapasiteetti riittää noin 600 000 tanskalaisen kotitalouden tarpeeseen.

Toinen esimerkki on Ruotsin suurin maalla sijaitseva tuulivoimapuistomme, Blakliden Fäbodberget, joka avattiin vuonna 2022. Puiston 84 tuulivoimalan vuosituotanto on yli miljardi kilowattituntia, mikä vastaa noin 220 000 ruotsalaisen kotitalouden kulutusta.

Suomessa olemme aloittaneet yhteishankkeen Metsähallituksen kanssa Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan merituulivoimapuiston rakentamiseksi ja operoimiseksi. Länsirannikolle Korsnäsiin rakennettavan puiston nimellinen kapasiteetti tulee olemaan 1,3 GW ja mahdollinen vuosituotanto 5 TWh. Korsnäsin merituulivoimapuisto on suunniteltu olevan toimintavalmis 2030-luvun alussa. 

Hollandse Kust Zuid tuulivoimapuisto valmistuu käyttöön vuonna 2023
Hollandse Kust Zuid tuulivoimapuisto tulee koostumaan 140 turbiinista, joiden teho on 11 MW ja jotka ovat kaikkien aikojen suurimpia asennettavia.

Yhteistyö avainasemassa

Jotta voimme saavuttaa tavoitteemme fossiilivapaudesta, teemme yhteistyötä monien yhteistyökumppaneiden ja suurten teollisuusasiakkaiden kanssa. Yksi näistä kumppanuuksista on johtanut Hollandse Kust Zuidin tuulivoimapuiston kehittämiseen yhdessä kumppanimme BASFin kanssa. Hollandse Kust Zuidista tulee maailman suurin ilman valtion tukea rakennettu merituulivoimapuisto, kun se otetaan käyttöön vuonna 2023.

Merituuli – fossiilittoman vedyn selkäranka

Vedyn tuottaminen merituulivoimalla on tärkeä osa Vattenfallin visiota fossiilivapaasta tulevaisuudesta. Nykyään fossiilivapaa vety on avainasemassa hiilipäästöjen vähentämisessä energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla, kuten terästeollisuudessa, kemikaalialalla ja ilmailussa. Siksi Vattenfall tutkii mullistavaa teknologiaa fossiilittoman vedyn tuottamiseksi suurissa merituulivoimapuistoissa auttaakseen näitä toimialoja pienentämään tuotteidensa ja palveluidensa hiilijalanjälkeä. Uskomme, että meillä on mahdollisuus tuottaa vetyä fossiilittomista lähteistä kilpailukykyiseen hintaan vuoteen 2030 mennessä.

Merellä sijaitsevilla tuulivoimapuistoilla voidaan tuottaa suuria määriä fossiilivapaata vetyä teollisiin laitoksiin sillä ne voivat käydä täydellä kuormalla lukuisia tunteja. Tätä kutsutaan myös huipunkäyttöajaksi.

Tuulivoima pitkän aikavälin energiaratkaisuna

Tuulivoima ei ole vain yksi halvimmista uuden energiantuotannon muodoista, vaan sen hiilijalanjälki on myös erittäin pieni. Nykyaikaiset tuulivoimapuistot kompensoivat oman hiilijalanjälkensä vain yhden vuoden käytön jälkeen.

tuuligraafi.png

Lisäksi keskitymme vähentämään ympäristövaikutuksia ja olemme asettaneet tiukat tavoitteet tuuliturbiinien käsittelylle niiden elinkaaren lopussa: pyrimme kierrättämään tuuliturbiinien siivet 100-prosenttisesti vuoteen 2030 mennessä.

Kelluvat tuulivoimapuistot – seuraava suuri innovaatio

Kelluvat tuulivoimapuistot ovat seuraava suuri tuulivoiman kehitysaskel. Kuten nimestä voi päätellä, näiden tuuliturbiinien perustuksia ei ole kiinnitetty merenpohjaan. Tutkimme tätä innovatiivista tekniikkaa Skotlannissa tavoitteenamme tuottaa uusiutuvaa sähköä myös syvänveden alueilla.

Katso myös

Hybrit on suurin muutos teräksen tuotannossa yli 1 000 vuoteen. Olemme yhdessä kumppaneidemme LKAB:n ja SSAB:n kanssa luoneet HYBRIT-projektin teräksen tuottamiseksi hiilen sijasta vedyn avulla.

Fossiilivapaa teräs

Olemme kehittämässä suurinta muutosta teräksen tuotannossa yli 1 000 vuoteen. Olemme yhdessä kumppaneidemme LKAB:n ja SSAB:n kanssa luoneet HYBRIT-projektin teräksen tuottamiseksi hiilen sijasta vedyn avulla.

Sähköpolttoaine luokitellaan ympäristöystävälliseksi lentopolttoaineeksi (SAF), koska ainoat sähköpolttoaineen valmistusprosessiin vaikuttavat tekijät ovat fossiilivapaa sähkö, vesi ja kierrätetty hiilidioksidi.

Fossiilivapaa ilmailu

Kehitämme yhteistyössä SAS:n, Shellin ja Lanzatechin kanssa fossiilivapaata SAF-lentopolttoainetta, joka tuotetaan fossiilivapaalla sähköllä ja kaukolämpöjärjestelmästä saadulla kierrätetyllä hiilidioksiidilla.

Vedyn potentiaali hiilipäästöjen vähentämisessä eri teollisuudenaloilla ja sektoreilla on suuri.

Fossiilivapaa vety

Vedyn potentiaali hiilipäästöjen vähentämisessä eri teollisuudenaloilla ja sektoreilla on suuri, koska sitä voidaan käyttää energianlähteenä korvattaessa fossiilisia polttoaineita, kuten kaasua tai öljyä, sekä katalysaattorina teollisissa prosesseissa korvaamalla fossiiliset materiaalit, kuten koksi.