Time in controller:15.6.2024 4.32.54

Ota yhteyttä asiakapalveluun

 

Miten tuulesta tuotetaan sähköä?

Tuulen liike-energia muutetaan sähköksi tuuliturbiinien pyörivien lapojen avulla. Tuuli antaa voimaa lapojen ja navan muodostamalle roottorille, joka pyöriessään muuttaa tuulen liike-energian akselin pyörimisenergiaksi. Vaihdelaatikon kautta voima siirtyy turbiiniakselista tornin yläosassa olevaan generaattoriin, joka tuottaa sähköä. Tuulivoimala muuttaa energiaksi noin kolmasosan roottoriin osuvien tuulien voimasta.

Tuulivoimalat asennetaan usein ryhmiin, ns. tuulivoimapuistoihin, jotka sijaitsevat joko avomerellä tai maalla. Tuulivoimapuistoissa turbiinit on sijoitettu 4–10 kertaa roottorin pyörimiskehää vastaavan matkan päähän toisistaan tuuliolosuhteista riippuen, jotta minimoidaan vierekkäisen turbiinin pyörimisestä aiheutuvat mahdolliset tehohäviöt.

Tuulisähköstä noin 70 % tuotetaan vuoden kuuden kylmimmän kuukauden aikana. Talvikuukausina tuulee huomattavasti enemmän ja ilman tiheys on korkeampi, jolloin samasta ilmamäärästä saadaan irti enemmän energiaa.

Nykyisin suurimpien laitosten koko on Suomessa 5 MW. Tulevaisuudessa yksittäisten tuulivoimaloiden koko etenkin merelle rakennettaessa kasvaa niin, että laitosten teho voi olla yli 7 MW.

Tuulivoiman plussat ja miinukset

Tuulivoimalla tuotetaan vuosittain n. 6-7 % Suomen sähköntuotannosta.

Tuulivoimalat aiheuttavat vähemmän haittoja merelle asennettuina

Plussat

 • Tuulivoima vähentää sähköntuotannon CO2-päästöjä syrjäyttämällä fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä markkinoilta.
 • Tuuli on uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa, jota on käytössä lähes rajattomasti.
 • LUT:n tutkimusten mukaan maalla sijaitseva tuulivoimala on kaikkein edullisin tapa tuottaa sähköä.
 • Tuulivoiman ympäristövaikutuksia voidaan merkittävästi vähentää tuulivoimalaitosten sopivalla sijoittamisella.
 • Lähes 80 prosenttia tuulivoimalassa käytetyistä raaka-aineista pystytään kierrättämään.
 • Tuulivoimaa voidaan rakentaa vielä huomattavasti enemmän ilman, että tarvitaan lisää säätövoimaa.
 • Tuulivoimala tuottaa 3–9 kuukaudessa enemmän energiaa kuin sen valmistamiseen, kuljetukseen, pystytykseen ja purkuun kuluu.
 • Uusiutuvien energiamuotojen tukemisen tärkein tavoite on kannustaa teknologian kehittämiseen ja ympäristöteknologioiden kustannusten alentamiseen. Tavoitteena on saavuttaa tuulivoimalle hintataso, joka on kilpailukykyinen sähkömarkkinoilla lopulta ilman tukia.
Näkö- ja kuulohaitat liitetään usein tuulivoimaloiden negatiivisiin puoliin

Miinukset

 • Tuuliturbiinit tarvitsevat säätövoimaa: ne pystyvät tuottamaan sähköä vain tuulennopeuden ollessa sopiva, joten tarvitsemme tuulivoiman lisäksi myös muita tuotantolähteitä.
 • Tuulivoiman omat hiilidioksidipäästöt ovat noin 10 g/kWh ja ne muodostuvat lähinnä tuulivoiman rakentamisen, kasaamisen, kuljettamisen ja huollon aiheuttamista päästöistä.
 • Kuten kaikella energiatuotannolla, myös tuulivoimalla, on negatiivisia ympäristövaikutuksia. Näitä ovat mm. ympäristö-, näkö- ja äänihaitat.
 • Tuulivoiman tukijärjestelmästä on aiheutunut kustannuksia.

Asiantuntijan kommentti

”On ennustettu, että maailman energiantarve kasvaa noin 30 % seuraavan vuosikymmenen aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkön kysyntä kasvaa niin globaalisti kuin Euroopassa ja meillä Suomessakin. Samanaikaisesti meidän on pyrittävä kaikin keinoin hidastamaan ilmaston lämpenemistä, mikä johtuu suurilta osin fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Uusiutuvilla energialähteillä, mukaan lukien tuulienergialla, on keskeinen osa kasvavan energiatarpeen kattamisessa ja ilmaston lämpenemisen hidastamisessa.” 

Lauri Mattelmäki, tuoteasiantuntija
Vattenfall Oy

Vattenfall ja tuulivoima

Vattenfall on johtava tuulivoima-alan kehittäjä ja toimija.

Vattenfall rakentaa vastuullisesti tuulivoimaa

Vattenfallin tuulivoima

Voimakkaasti kasvava energiantarve ja samanaikainen tarve hidastaa ilmaston lämpenemistä muodostaa haasteen, johon meidän on vastattava. Uusiutuvilla energianlähteillä, kuten vesivoimalla, aurinkovoimalla ja tuulivoimalla, on tärkeä rooli tämän haasteen ratkaisemisessa. Tuulivoima on Euroopan nopeimmin kasvava energiantuotantomuoto ja sillä on merkittävä rooli Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Me Vattenfallilla pyrimme tekemään osamme ja siksi operoimme yli 1000 tuulivoimalaa Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa. Tuulivoimaloidemme yhteenlaskettu tuotanto vuonna 2016 oli lähes 6 TWh, joka vastaa noin yhden ydinvoimalan tuotantokapasiteettia.

Tuulivoimalat rakennetaan automaattisiksi

Mitä tapahtuu kun ei tuule?

Tuulivoima vaatii 3,5–25 m/s tuulennopeuden. Kun ei tuule tai tuulee liian kovaa, tuulivoimalat eivät tuota sähköä. Laitoksen teho lisääntyy tuulen nopeuden kasvaessa, toimien täydellä teholla tuulennopeuden ollessa noin 12–14 m/s. Voimakkaalla tuulella (yli 25 m/s) turbiini sammutetaan tarpeettoman kulumisen estämiseksi. Laitokset rakennetaan automaattisiksi, minkä ansiosta turbiini kääntyy tuulen suuntaan ja näin tuulta voidaan hyödyntää tuulensuunnasta riippumatta.

Fyysinen sähkö tulee aina kellonajasta ja vuodenajasta riippumatta lähimmästä voimalaitoksesta. Sähkön myynnissä on aina kyse sopimuksista ja rahavirroista, ei fyysisen sähkön virroista. Käyttämääsi tuulisähköä ei siis tuoteta samaan aikaan kun käytät sitä. Siksi kotisi sähkövirta ei riipu tuulen nopeudesta.

Myymällämme tuulisähköllä on Suomen luonnonsuojeluliiton myöntämä EKOenergia-merkki

Vastuullista EKOenergiaa

Tuulivoiman aiheuttamia negatiivisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää merkittävästi tuulivoimalaitosten sopivalla sijoittamisella. EKO Tuntisähkö -sopimuksemme tuulisähköllä on Suomen luonnonsuojeluliiton myöntämä EKOenergia-merkki, jonka kriteerit ovat lähtökohta sijoituspaikan valinnalle. 

Ekoenergia-merkki myönnetään tuulivoimalle sillä ehdolla, että voimala ei sijoitu luonnonsuojelualueille, arvokkaille maisema-alueille tai kulttuuriperintöalueille tai tärkeille lintualueille.  EKOenergian myyjien on kerrottava sähkönsä alkuperämaa ja uusiutuvan energian tuotantotapa.  

Valitse kotiisi tuulisähköä

Vattenfallin tuulisähkö on tuotettu 100 % uusiutuvalla ja alkuperätodennetulla tuulivoimalla. Valitsemalla Vattenfallin olet mukana hyvissä asioissa, joita ilmastolle on tapahtumassa.

Solmimalla Täystuuli sähkösopimuksen nyt osallistut The Barö -lahjakortti arvontaan (arvo 250€)! Arvonnan säännöt

Vattenfallin tuulisähkö on tuotettu 100 % uusiutuvalla ja alkuperätodennetulla tuulivoimalla. Tuuli­sähkö on fossiilivapaata, eikä siitä synny hiili­diok­si­di­päästöjä ilmakehään. Tuulivoima on nopeiten kasvava tuotantomuoto Suomessa tällä hetkellä. Viime vuonna sen kokonaistuotannan osuus kasvoi 41%.Tutustu tarkemmin

Näytä lisää Vähemmän 12kk CO2-säästö on n. CO2-säästö perustuu asiakkaidemme kulutuskeskiarvoon. Perusmaksu: Perusmaksualennuksen kesto: Hinta: Spot-hinta + Sähkön alkuperä: 100 % uusiutuvaa energiaa Sopimuksen kesto: Määräaikainen Toistaiseksi voimassa Maksutapa: Lasku Tunnistaudu ja tee sopimus Klikkaamalla ”Tunnistaudu ja tee sopimus” –painiketta sinut ohjataan ensin tunnistautumaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tunnistautumisen jälkeen pääset tekemään sopimuksen tilauslomakkeella.

Vattenfallin tuulisähkö on tuotettu 100 % uusiutuvalla ja alkuperätodennetulla tuulivoimalla. Tuuli­sähkö on fossiilivapaata, eikä siitä synny hiili­diok­si­di­päästöjä ilmakehään. Tuulivoima on nopeiten kasvava tuotantomuoto Suomessa tällä hetkellä. Viime vuonna sen kokonaistuotannan osuus kasvoi 41%.Tutustu tarkemmin

Näytä lisää Vähemmän 24kk CO2-säästö on n. CO2-säästö perustuu asiakkaidemme kulutuskeskiarvoon. Perusmaksu: Perusmaksualennuksen kesto: Hinta: Spot-hinta + Sähkön alkuperä: 100 % uusiutuvaa energiaa Sopimuksen kesto: Määräaikainen Toistaiseksi voimassa Maksutapa: Lasku Tunnistaudu ja tee sopimus Klikkaamalla ”Tunnistaudu ja tee sopimus” –painiketta sinut ohjataan ensin tunnistautumaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tunnistautumisen jälkeen pääset tekemään sopimuksen tilauslomakkeella.

Täystuuli sopimusehdot

Sopimusehdot