Time in controller:24.10.2021 9.40.43

Miten tuulesta tuotetaan sähköä?

Tuulen liike-energia muutetaan sähköksi tuuliturbiinien pyörivien lapojen avulla. Tuuli antaa voimaa lapojen ja navan muodostamalle roottorille, joka pyöriessään muuttaa tuulen liike-energian akselin pyörimisenergiaksi. Vaihdelaatikon kautta voima siirtyy turbiiniakselista tornin yläosassa olevaan generaattoriin, joka tuottaa sähköä. Tuulivoimala muuttaa energiaksi noin kolmasosan roottoriin osuvien tuulien voimasta.

Tuulivoimalat asennetaan usein ryhmiin, ns. tuulivoimapuistoihin, jotka sijaitsevat joko avomerellä tai maalla. Tuulivoimapuistoissa turbiinit on sijoitettu 4–10 kertaa roottorin pyörimiskehää vastaavan matkan päähän toisistaan tuuliolosuhteista riippuen, jotta minimoidaan vierekkäisen turbiinin pyörimisestä aiheutuvat mahdolliset tehohäviöt.

Tuulisähköstä noin 70 % tuotetaan vuoden kuuden kylmimmän kuukauden aikana. Talvikuukausina tuulee huomattavasti enemmän ja ilman tiheys on korkeampi, jolloin samasta ilmamäärästä saadaan irti enemmän energiaa.

Nykyisin suurimpien laitosten koko on Suomessa 5 MW. Tulevaisuudessa yksittäisten tuulivoimaloiden koko etenkin merelle rakennettaessa kasvaa niin, että laitosten teho voi olla yli 7 MW.

 

Tuulivoiman plussat ja miinukset

Tuulivoimalla tuotetaan vuosittain n. 6-7 % Suomen sähköntuotannosta.

Tuulivoimalat aiheuttavat vähemmän haittoja merelle asennettuina

Plussat

 • Tuulivoima vähentää sähköntuotannon CO2-päästöjä syrjäyttämällä fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä markkinoilta.
 • Tuuli on uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa, jota on käytössä lähes rajattomasti.
 • LUT:n tutkimusten mukaan maalla sijaitseva tuulivoimala on kaikkein edullisin tapa tuottaa sähköä.
 • Tuulivoiman ympäristövaikutuksia voidaan merkittävästi vähentää tuulivoimalaitosten sopivalla sijoittamisella.
 • Lähes 80 prosenttia tuulivoimalassa käytetyistä raaka-aineista pystytään kierrättämään.
 • Tuulivoimaa voidaan rakentaa vielä huomattavasti enemmän ilman, että tarvitaan lisää säätövoimaa.
 • Tuulivoimala tuottaa 3–9 kuukaudessa enemmän energiaa kuin sen valmistamiseen, kuljetukseen, pystytykseen ja purkuun kuluu.
 • Uusiutuvien energiamuotojen tukemisen tärkein tavoite on kannustaa teknologian kehittämiseen ja ympäristöteknologioiden kustannusten alentamiseen. Tavoitteena on saavuttaa tuulivoimalle hintataso, joka on kilpailukykyinen sähkömarkkinoilla lopulta ilman tukia.
Näkö- ja kuulohaitat liitetään usein tuulivoimaloiden negatiivisiin puoliin

Miinukset

 • Tuuliturbiinit tarvitsevat säätövoimaa: ne pystyvät tuottamaan sähköä vain tuulennopeuden ollessa sopiva, joten tarvitsemme tuulivoiman lisäksi myös muita tuotantolähteitä.
 • Tuulivoiman omat hiilidioksidipäästöt ovat noin 10 g/kWh ja ne muodostuvat lähinnä tuulivoiman rakentamisen, kasaamisen, kuljettamisen ja huollon aiheuttamista päästöistä.
 • Kuten kaikella energiatuotannolla, myös tuulivoimalla, on negatiivisia ympäristövaikutuksia. Näitä ovat mm. ympäristö-, näkö- ja äänihaitat.
 • Tuulivoiman tukijärjestelmästä on aiheutunut kustannuksia.

Vattenfall ja tuulivoima

Vattenfall on johtava tuulivoima-alan kehittäjä ja toimija.

Vattenfall rakentaa vastuullisesti tuulivoimaa

Vattenfallin tuulivoima

Voimakkaasti kasvava energiantarve ja samanaikainen tarve hidastaa ilmaston lämpenemistä muodostaa haasteen, johon meidän on vastattava. Uusiutuvilla energianlähteillä, kuten vesivoimalla, aurinkovoimalla ja tuulivoimalla, on tärkeä rooli tämän haasteen ratkaisemisessa. Tuulivoima on Euroopan nopeimmin kasvava energiantuotantomuoto ja sillä on merkittävä rooli Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Me Vattenfallilla pyrimme tekemään osamme ja siksi operoimme yli 1000 tuulivoimalaa Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa. Tuulivoimaloidemme yhteenlaskettu tuotanto vuonna 2016 oli lähes 6 TWh, joka vastaa noin yhden ydinvoimalan tuotantokapasiteettia.

Tuulivoimalat rakennetaan automaattisiksi

Mitä tapahtuu kun ei tuule?

Tuulivoima vaatii 3,5–25 m/s tuulennopeuden. Kun ei tuule tai tuulee liian kovaa, tuulivoimalat eivät tuota sähköä. Laitoksen teho lisääntyy tuulen nopeuden kasvaessa, toimien täydellä teholla tuulennopeuden ollessa noin 12–14 m/s. Voimakkaalla tuulella (yli 25 m/s) turbiini sammutetaan tarpeettoman kulumisen estämiseksi. Laitokset rakennetaan automaattisiksi, minkä ansiosta turbiini kääntyy tuulen suuntaan ja näin tuulta voidaan hyödyntää tuulensuunnasta riippumatta.

Fyysinen sähkö tulee aina kellonajasta ja vuodenajasta riippumatta lähimmästä voimalaitoksesta. Sähkön myynnissä on aina kyse sopimuksista ja rahavirroista, ei fyysisen sähkön virroista. Käyttämääsi tuulisähköä ei siis tuoteta samaan aikaan kun käytät sitä. Siksi kotisi sähkövirta ei riipu tuulen nopeudesta.

Myymällämme tuulisähköllä on Suomen luonnonsuojeluliiton myöntämä EKOenergia-merkki

Tuulivoimamme on EKOenergiaa

Tuulivoiman aiheuttamia negatiivisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää merkittävästi tuulivoimalaitosten sopivalla sijoittamisella. Sekä Täystuuli että EKO Tuntisähkö -sopimuksemme tuulisähköllä on Suomen luonnonsuojeluliiton myöntämä EKOenergia-merkki, jonka kriteerit ovat lähtökohta sijoituspaikan valinnalle. 

Ekoenergia-merkki myönnetään tuulivoimalle sillä ehdolla, että voimala ei sijoitu luonnonsuojelualueille, arvokkaille maisema-alueille tai kulttuuriperintöalueille tai tärkeille lintualueille.  EKOenergian myyjien on kerrottava sähkönsä alkuperämaa ja uusiutuvan energian tuotantotapa.  

Asiantuntijan kommentti

”On ennustettu, että maailman energiantarve kasvaa noin 30 % seuraavan vuosikymmenen aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkön kysyntä kasvaa niin globaalisti kuin Euroopassa ja meillä Suomessakin. Samanaikaisesti meidän on pyrittävä kaikin keinoin hidastamaan ilmaston lämpenemistä, mikä johtuu suurilta osin fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Uusiutuvilla energialähteillä, mukaan lukien tuulienergialla, on keskeinen osa kasvavan energiatarpeen kattamisessa ja ilmaston lämpenemisen hidastamisessa.” 

Lauri Mattelmäki, tuoteasiantuntija
Vattenfall Oy

Tuulisähkö-faktoja

Tiesitkö, että maailman suurimman tuuliturbiinin roottorin lavan pituus on huikeat 80 metriä?

 • Suomen ensimmäinen sähköverkkoon kytketty tuulivoimala otettiin käyttöön 1986.
 • Ensimmäinen tunnettu kirjallinen viittaus tuulimyllyyn on vuodelta 644.
 • Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, joka on peräisin auringon säteilystä.
 • Suomen asennettu tuulivoimakapasiteetti on globaalisti 25. korkein.
 • Tuuli syntyy auringon lämmittäessä ilmakehää, jolloin lämpötilaerot muodostavat paine-eroja, joiden ansiosta ilmamassat lähtevät liikkeelle.
 • Tuuli on ikivanha energianlähde, jonka avulla on purjehdittu merten yli ja jauhettu vilja.
 • Tuulivoima parantaa Suomen huoltovarmuutta.
 • Tuulivoimalan käyttöikä on noin 20-25 vuotta.
 • Suomen tuulivoimapotentiaali riittäisi kattamaan koko maan sähköenergiatarpeen.
 • Arvioiden mukaan tuulivoimaloilla hyödynnettävissä olevat tuulienergiavarat riittäisivät kattamaan yli nelikymmenkertaisesti koko maailman sähkön kulutuksen.
 • Tuulienergiaa on kaikkialla ja se on jakautunut tasaisesti eri alueiden ja maiden kesken.
 • Tuulivoima-ala tarjoaa jo nyt valtavasti työpaikkoja ja valmistavalle teollisuudelle on kasvavat markkinat. Nykyistä viennin määrää olisi mahdollista kasvattaa huomattavasti, sillä Suomessa on paljon tuulivoimateknologian erikoisosaamista.

Tuulivoimalla tuotettua sähköä

Valitsemalla tuulisähköä osallistut taisteluun ilmastonmuutosta vastaan.

Tuulivoimaa käyttävä sähkösopimus

Tuulisähkö

Tuulisähkö on SLL:n sertifioimaa Ekoenergiaa. Ostamasi tuulisähkö on alkuperätodennettua.

Sopimus: määräaikainen 24 kk
Tuotantotapa: 100 % tuulivoima
Hinta: yleissähkö 8,45 snt/kWh
Perusmaksu: 3,95 €/kk

Tee sopimus

Tutustu tuotteeseen

EKO Tuntisähkö

Ekologista SLL:n sertifioimaa tuulisähköä, hinta vaihtelee tunneittain. 

Sopimus: toistaiseksi voimasssa
Tuotantotapa: 100 % tuulivoima
Hinta: spot-hinta + 0,39 snt/kWh
Perusmaksu: 2,95 €/kk

Tee sopimus

Tutustu EKO Tuntisähköön