Autamme lämmitysjärjestelmäämme vapautumaan fossiilisista polttoaineista

Lämmitysjärjestelmämme on riippuvainen fossiilisista polttoaineista. Lue miten autamme sitä vapautumaan tästä riippuvuudesta levien ja kierrätyslämmön avulla.

Lämmitetään kaupunkeja, ei planeettaamme

Se, miten lämmitämme kotejamme, vaikuttaa kodin mukavuuden lisäksi myös planeettaamme. Siksi Vattenfall pyrkii muuttamaan kotien lämmitystä.

Pelkästään Isossa-Britanniassa lämmitysalan osuus on tällä hetkellä lähes kolmannes Ison-Britannian vuotuisesta hiilijalanjäljestä. Yksi syy tähän on se, että noin 85 prosentilla Ison-Britannian kotitalouksista on kaasukäyttöinen lämmityskattila. Lämmityskattilat tuottavat vuosittain 92 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Tämä kaikki voi muuttua uuden kaukolämpöverkon ansiosta. Vattenfall aloitti verkon kehittämisen vuonna 2022 Kaakkois-Lontoossa, ja lämmön toimittaa jätekumppani Cory. 

Jätteestä saatavan energian hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että hukkalämpöä otetaan talteen esimerkiksi tehtaista, viemäreistä tai kaupallisista keittiöistä ja kierrätetään sitten kaukolämpöverkkojen kautta. Tämä johtaa paitsi pienempään hiilijalanjälkeen kaasukattiloilla tuotettuun lämpöön verrattuna myös polttoaineköyhyyden ja ilmansaasteiden vähenemiseen.

Tämä on merkittävä ensimmäinen askel kohti kaupunkien fossiilisista polttoaineista vapauttamista.

Lontoon kaupungin lämmitys
Lämpöverkot ovat välttämättömiä koti- ja liikekiinteistöjen lämmityksen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja Ison-Britannian nollapäästötavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä.

Näin uusi lämpölaitos pienentää kaupungin ilmastojalanjälkeä

Vattenfall on avannut uuden biopolttoainelämpölaitoksen, joka puolittaa ilmastojalanjäljen noin 170 000 Uppsalan asukkaalle, jotka on liitetty Vattenfallin kaukolämpöverkkoon. Luku on vaikuttava. Vaikuttavaa on myös se, että laitos vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä ja fossiilisia hiilipäästöjä turpeen ja muiden fossiilisten polttoaineiden käyttöön verrattuna.

Laitoksella on merkittävä rooli, kun fossiiliset polttoaineet poistetaan asteittain Uppsalan lämmöntuotannosta.

Carpe Futurum on merkkipaalu Vattenfallin pyrkimyksissä luopua asteittain fossiilisista polttoaineista Ruotsin lämmöntuotannossa vuoteen 2025 mennessä ja saavuttaa nollapäästöt koko yrityksessä vuoteen 2040 mennessä. Laitos otettiin käyttöön vuonna 2022, ja se on merkittävä askel turpeen korvaamiseksi uudella fossiilivapaalla lämmöntuotannolla, joka perustuu täysin uusiutuviin ja kierrätettyihin polttoaineisiin. 

Uppsalan lämpöverkko
Uppsalan uusi laitos vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 200 000 tonnia vuodessa verrattuna turpeen ja muiden fossiilisten polttoaineiden käyttöön.

Levän lämmittämät kodit

Voidaanko koteja lämmittää levällä? Ruotsissa Gustavsbergissä tämä toteutui keväällä 2022 Vattenfallin SamEnergi-palvelun kautta. Yhteistyössä AstaRealin kanssa Vattenfall toimittaa Gustavsbergin asukkaille yli 20 prosenttia heidän lämmitystarpeestaan ratkaisulla, joka käyttää AstaRealin levänviljelystä syntyvää ylimääräistä lämpöä. Tämä yhteistyö tarjoaa innovatiivisen levälämmitysratkaisun 2 500 uuteen asuntoon.

AstaRealin Gustavsbergissä sijaitsevaan laitokseen asennettiin käänteislämpöpumput, joiden avulla voidaan ottaa talteen laitoksen leväntuotantoprosessissa syntyvä ylimääräinen lämpö. Tämä tarkoittaa, että yli 15 miljoonaa kilowattituntia lämpöä otetaan talteen ja käytetään uudelleen Gustavsbergissä.

Nainen laboratioriossa
Gustavsbergissä sijaitseva AstaReal on ensimmäinen yritys maailmassa, joka tuottaa astaksantiinia menestyksekkäästi suuressa mittakaavassa.

Mullistus kodin lämmityksessä – yksi pumppu kerrallaan

Korkean lämpötilan lämpöpumput voivat muuttaa kodin lämmityksen kehityskaarta Alankomaissa – maassa, joka on erittäin riippuvainen kohtuuhintaisesta maakaasusta.

Korkean lämpötilan lämpöpumput voivat vapauttaa asunnonomistajat ja vuokralaiset kaasukäyttöisistä keskuslämpökattiloista, joiden kustannukset voivat olla jopa noin 25 000 euroa. Tämän lisäksi lämpöpumput ovat myös yleensä energiakustannuksiltaan neutraaleja, eivätkä asukkaat ole enää riippuvaisia nousevasta kaasun hinnasta.

"Tämä uusi, innovatiivinen lämpöpumppu tekee omakotitalosta maakaasuttoman kahdessa päivässä. Näiden kotien lämmittämiseen perinteisillä lämpöpumpuilla, jotka tuottavat matalaa tai keskikorkeaa lämpöä, tarvitaan kalliita valmistelutoimia. Monissa tapauksissa tämä tarkoittaa lattialämmitystä ja/tai talon kattavaa jälkieristystä. Vattenfallin mukaan nämä kustannukset, jotka lähestyvät noin 25 000 euroa, työn vaiva sekä pitkä odotusaika ovat suuri este talonomistajille täysin sähköiseen lämmitykseen siirtymisessä", sanoo Cindy Kroon, Head of Customers & Solutions, Alankomaat, Vattenfall.

Katso myös

Vihreä paitainen tyttö

CO2-tiekarttamme

Olemme päättäneet ottaa tähän mennessä suurimman harppauksen vähentääksemme ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Pariskunta pelaa videopeliä

Sähkösopimuksemme

Kaikki Suomessa kotitalouksille ja pienyrityksille myymämme sähkö on fossiilivapaata. Valitse sinulle sopiva sähkösopimus.

Tuulimyllyt ja aurinkopaneelit

Tuotantomuotomme

Koska ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista on tärkeää, että ihmiskunta pystyy siirtymään vähäpäästöisiin energiamuotoihin.