Time in controller:19.5.2024 1.00.26

Sähkön alkuperätakuu varmistaa, että kuluttaja saa juuri sitä mitä tilaa

 

Alkuperätakuun ansiosta tiedät, mistä sähkö tulee

 

Alkuperätakuu on asiakkaalle ainoa keino taata, että hänen rahansa menevät fossiilivapaan sähkön tuotantoon. Ideaalitapauksessa kuluttajien sähkövalinnat johtavat tilanteeseen, jossa tuottajat tuottavat vain fossiilitonta energiaa. Mutta miten alkuperätakuujärjestelmä toimii käytännössä? Se selviää tässä jutussa.

 

Alkuperätakuulla sertifioitu sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä eli tuuli-, aurinko- ja vesivoimalla tai biokaasulla. Alkuperätakuu perustuu EU-direktiiviin, eli on olemassa laki siitä, miten sähkön alkuperä varmennetaan. Muun muassa Vattenfallin Ilmasto Mix -sopimuksen alkuperä varmistetaan alkuperätakuilla. Täysydin-sopimus on kahdenvälisin sopimuksin alkuperätodennettua ydinsähköä.

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin omistama Finextra myöntää Suomessa sähkön tuotantolaitoksille alkuperätakuut, ja Energiavirasto valvoo tähän liittyvää lainsäädäntöä.

 

Miten alkuperätakuujärjestelmä toimii?

aluperatakuu_pieni_1a.svg

1. Merja ostaa sähkölämmitteiseen omakotitaloonsa Vattenfallin tuulisähköä.

aluperatakuu_pieni_2.svg

2. Vattenfall ostaa tuulienergian tuottajalta Merjan perheen kulutuksen verran alkuperätakuita.

aluperatakuu_pieni_3a.svg

3. Sähkön tuottaja saa korvauksen myymästään alkuperätakuusta laskuttamalla sähkön myyjää.

alkuperätakuut_pieni_4.svg

4. Merja on tyytyväinen tuulisähkö-sopimukseensa, sillä hänen siitä maksamansa summa ohjautuu fossiilittoman sähkön tuottajille.

alkuperätakuut_pieni_5.svg

5. Kysynnän ansiosta tuulivoiman tuottaja tuottaa jatkossakin fossiilitonta energiaa.

alkuperätakuut_pieni_6.svg

6. Mitä useammin Merja ja muut kuluttajat valitsevat fossiilitonta sähköä, sitä enemmän siihen sijoitetaan ja sitä tuotetaan.

Yllä oleva kuvitus näyttää vaihe vaiheelta, miten sähköstä maksettu summa ohjautuu sähkön tuottajalle.

 1. Merja asuu puolisonsa ja kahden lapsensa kanssa 120-neliöisessä sähkölämmitteisessä omakotitalossa, jonka sähkönkulutus vuodessa on 18 480 kilowattituntia.
 2. Vattenfall seuraa, miten paljon Merjan kotitalous kuluttaa energiaa kokonaisuudessaan. Sitten se tilaa sähkön tuottajalta kulutusta vastaavan määrän alkuperätakuita.
 3. Yksi alkuperätakuu vastaa yhtä megawattituntia, ja myydyn ja käytetyn tuulisähkön määrän on täsmättävä.
 4. Valitessaan fossiilittoman sähkön Merja valitsee myös, minkälaista sähköntuotantoa hän tukee sähköstä maksamallaan rahalla.
 5. Merjan tuulisähkösopimus ja tuulisähkön alkuperätakuu on mitä parhain kannustin tuulisähkön tuottajalle jatkaa fossiilittomalla linjalla.
 6. Kuluttajien fossiilittoman sähkön valinnat kannustavat tuottajia tuottamaan lisää fossilitonta sähköä, helpottavat investointeja fossiilittomaan tuotantoon ja isossa kuvassa vauhdittavat sähkön tuotantorakenteen muutosta kohti ilmaston ja ympäristön kannalta kestävämpää suuntaa.

Miten varmistan, että sähköstä maksamani summa todella ohjautuu fossiilittoman sähkön tuottajille?

Valtameressä on mahdoton sanoa, mitkä pisarat ovat lähtöisin mistäkin purosta. Sama pätee sähköön. Sähköverkossa kaikki tuotantolaitosten tuottama sähkö sekoittuu keskenään, eikä esimerkiksi tuulisähkö kulje pistorasioihimme tuulisähkökaapeleita pitkin.

Mutta ei syytä huoleen. Raha, jonka sähkölaskussasi maksat uusiutuvasta energiasta, ohjautuu alkuperätakuiden ansiosta fossiilittoman energian tuottajille.

 

Maksan aurinkoenergiasta, mutta aurinko ei paista. Mitäs nyt?

Alkuperätakuita voidaan myydä Euroopan sisällä kantaverkosta toiseen, sillä alkuperätakuujärjestelmä kattaa koko maanosan. Näin ollen Suomi, jossa aurinkoenergian tuotanto on vähäistä, voi ostaa aurinkosähkön alkuperätakuita esimerkiksi Pohjois-Italiasta.

Jos jostain syystä aurinko lakkaisi paistamasta koko Euroopassa, alkuperätakuut loppuisivat kesken. Aurinkosähkön tuotantoa on Euroopassa vähiten verrattuna muihin uusiutuviin energialähteisiin. Mitä vähemmän aurinkosähköä on saatavilla, sitä kalliimpaa se on. Sähköalalla katteet ovat pieniä, joten on mahdollista, että aurinkosähkön ja sen alkuperätakuiden myynti katkeaa väliaikaisesti.

 • Lue lisää Vattenfallin alkuperätakuista täältä.

 

Miten sähkö kulkee tuotantolaitokselta pistorasiaan?

 

Sahkon_kulku_tuotantolaitokselta_pistorasiaan_konvertoitu_2 .svg

 

 1. Vattenfallin tuotantolaitoksessa tuotetun sähkön jännite nousee muuntajassa korkeaksi, 110–400 kilovolttiin: tästä saisi kuolettavan sähköiskun.
 2. Muuntajasta sähkö kulkee kantaverkkoa ja
 3. korkeajännitejohtoja pitkin lähemmäs kulutuspistettä.
 4. Kun siirrytään kohti kaupunkia, sähkön jännitettä pitää laskea. Korkeajännite on liian vaarallinen sellaisenaan. Jännite lasketaan muuntajassa
 5. Kun sähkö on tuotettu ja siirretty, on jakelun aika. Kaupungissa sähkö jaetaan jakeluverkosta. Siellä sähkön jännite laskee 20 kilovolttiin. Jakeluverkkoa hoitaa kaupungin energialaitos.
 6. Jakeluverkosta sähkö siirtyy jälleen muuntajan kautta
 7. korttelitason verkkoon. Korttelitason verkon muuntaja on kadulla seisova metallinen pömpeli.
 8. Korttelitason verkosta sähkö siirtyy lopulta kotitalouteen.

 

Kodin pistorasiat näyttävät erilaisilta riippuen siitä, onko töpselisähkö kaksivaihevirtaa vai kolmivaihevirtaa.

 • Ensimmäisen jännite on 230 volttia ja sitä käytetään kodin arkiseen sähkönkulutukseen.
 • Jälkimmäisen, kolmivaihevirran, volttilukema on 400. Sitä puolestaan tarvitaan esimerkiksi isompiin kodinkoneisiin.

 

Juttua varten on haastateltu Vattenfallin tuoteasiantuntija Lauri Mattelmäkeä ja Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lundia.

Artikkeli on tehty yhteistyössä Kaskas Median kanssa.

 

Kysy chatissa