Fossiilivapaa ilmailu

Ilmatilamme on riippuvainen fossiilisista polttoaineista. ​L​ue miten tutkimme fossiilivapaalla sähköllä ja vedyllä tuotettua sähköpolttoainetta.

Vähäpäästöisen lentopolttoaineen nostaminen seuraavalle tasolle

Tutkimme sähköpolttoaineen tuotantoa yhdessä Shellin, LanzaTechin ja SAS:n kanssa. Kyseessä on vähäpäästöinen lentopolttoaine, joka tuotetaan fossiilivapaalla sähköllä ja kierrätetyllä hiilidioksidilla, joka on peräisin kaukolämmön tuotannosta. Tämä on suuri muutos pois neitseellisen fossiilisen materiaalin käytöstä tuotantoprosessissa ja yksi tavoista, jolla pyrimme auttamaan ihmisiä lentämään tulevaisuudessa.

”Kestävä lentopolttoaine, SAF, tarjoaa loistavan mahdollisuuden ilmailusta johtuvien päästöjen vähentämiseen. SAF-polttoaineen tuotantoon määrinä, joilla ilmailuala pystyy saavuttamaan nollatason nettopäästöissä vuoteen 2050 mennessä, päästään ainoastaan tekemällä tänään yhteistyötä ilmailuekosysteemin kesken tuotantoon tarvittavien teknologioiden ja infrastruktuurin edistämiseksi. Siksi olen innostunut tästä yhteistyöstä uuden SAF-polttoaineen tuotantokanavan tutkimiseksi”, sanoo Shell Aviationin johtaja Anna Mascolo.

Matkalla kohti kestävämpää matkustamista

Shellin, LanzaTechin ja SAS:n kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on uusi tuotantolaitos, joka voi tuottaa vuosittain jopa 50 000 tonnia synteettistä kestävää lentopolttoainetta. LanzaJetTM "Alcohol to Jet" -teknologian ansiosta sähköpolttoaineen tuottaminen fossiilivapaalla sähköllä ja talteenotetulla hiilidioksidilla on nyt mahdollista.

Se on LanzaTechin ja Yhdysvaltain energiaministeriön Energy’s Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) -laboratorion kehittämä teknologia. Uusi tuotantolaitos voisi tuottaa SAS:lle jopa 25 prosenttia sen maailmanlaajuisesta ympäristöystävällisen lentopolttoaineen tarpeesta 2030-luvulla.

Vattenfall kehittää yhdessä Lanzatechin ja Shellin kanssa vähäpäästöistä lentopolttoainetta.
Synteettinen SAF-polttoaine tuotetaan käyttäen fossiilivapaata sähköä ja kaukolämpöjärjestelmästä saatua kierrätettyä hiilidioksidia

Taivaan kirkastaminen

Projekti näyttää erittäin lupaavalta, ja kaikki kumppaniyritykset ovat sopineet tekevänsä perusteellisia analyysejä tuloksista. Tavoitteena on uusi sähköpolttoaineen tuotantolaitos vuosien 2026 ja 2027 välillä.

”Ilmailualalla on edessään uskomattomia haasteita sen pyrkiessä saamaan kestävästi tuotetut lentopolttoainemäärät kestävän ilmailun vaatimalle tasolle. Tämä projekti on alku näiden määrien tuotannolle, ja uudelleenkäyttämällä hiilidioksidia ja fossiilivapaan sähkön avulla meillä on mahdollisuus päästä ennennäkemättömään mittakaavaan. Meidän on mietittävä uudelleen hiiltä ja valjastettava se yhdessä fossiilivapaan sähkön kanssa uuden ilmastolle turvallisen tulevaisuuden luomiseen kaikille”, sanoo LanzaTechin toimitusjohtaja Jennifer Holmgren.

Tämä on hyvä alku kohti kestävämpää ilmailua. Se ei kuitenkaan ole ainoa hyvä uutinen kestävän lentoliikenteen osalta.

Fossiilivapaat lennot fossiilivapaalta lentokentältä

Olemme myös käynnistäneet tutkimusyhteistyön LFV:n kanssa Ruotsissa ottaaksemme askeleen kohti fossilivapaata kuljetussektoria. Tutkimuksen tavoitteena on suunnitella yhdessä fossiilivapaa lentokenttä.

"Haluamme yhdessä LFV:n kanssa löytää ratkaisuja ja asentaa latausinfrastruktuurin, jotta voimme siirtyä kokonaan sähköiseen liikkuvuuteen – lentokentille tulevassa ja niiden sisäisessä liikenteessä sekä lopulta myös sähkökäyttöisiin lentokoneisiin. Muita ratkaisuja voivat olla aurinkosähköjärjestelmät ja akkuvarastointi, jotka mahdollistavat sähkön nopean käytön asiakkaan sitä tarvitessa", sanoo Ruotsin Vattenfallin raskaan liikenteen johtaja Maria Lindberg.

 

Katso myös

Hybrit on suurin muutos teräksen tuotannossa yli 1 000 vuoteen. Olemme yhdessä kumppaneidemme LKAB:n ja SSAB:n kanssa luoneet HYBRIT-projektin teräksen tuottamiseksi hiilen sijasta vedyn avulla.

Fossiilivapaa teräs

Olemme kehittämässä suurinta muutosta teräksen tuotannossa yli 1 000 vuoteen. Olemme yhdessä kumppaneidemme LKAB:n ja SSAB:n kanssa luoneet HYBRIT-projektin teräksen tuottamiseksi hiilen sijasta vedyn avulla.

Tuulivoimasta on tullut yksi tärkeimmistä energianlähteistä hiilestä irtautumiseen pyrittäessä.

Tuulivoima

Tuulivoima on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energialähteistä. Rakenamme Suomen Korsnäsiin tuulivoimapuiston joka tuottaa uusiutuvaa energiaa määrän, joka vastaa yli kahden miljoonan kerrostaloasunnon vuosikulutusta.

Vedyn potentiaali hiilipäästöjen vähentämisessä eri teollisuudenaloilla ja sektoreilla on suuri.

Fossiilivapaa vety

Vedyn potentiaali hiilipäästöjen vähentämisessä eri teollisuudenaloilla ja sektoreilla on suuri, koska sitä voidaan käyttää energianlähteenä korvattaessa fossiilisia polttoaineita, kuten kaasua tai öljyä, sekä katalysaattorina teollisissa prosesseissa korvaamalla fossiiliset materiaalit, kuten koksi.