Vattenfall-sovelluksessa käytettävät tekniikat

Alla lista Vattenfall-sovelluksessa käytetttävistä evästeiden kaltaisista tekniikoista. 

Firebase Messaging

 • Toimittaja: Google
 • Palvelu: Firebase Messaging
 • Luokitus: Välttämättömät
 • Käyttötarkoitus: Firebase Messaging -työkalua käytetään, jotta sovellukseen voidaan lähettää push-ilmoituksia.
 • Kerättävät tiedot: Kerättäviä tietoja ovat (i) tiedot sovelluksen vastaanottamista ilmoituksista ja (ii) vastaanotetun ilmoituksen sisältö.
 • Voimassaoloaika: Voimassa sovelluksen poistamiseen asti

Firebase Crashlytics

 • Toimittaja: Google
 • Palvelu: Firebase Crashlytics
 • Luokitus: Välttämättömät
 • Käyttötarkoitus: Firebase Crashlytics -työkalua käytetään sovelluksen käyttöjärjestelmän kaatumisen tunnistamiseen.
 • Kerättävät tiedot: Kerättäviä tietoja ovat tiedot (i) laitteesta ja sovelluksesta (esim. tyyppi, valmistaja, malli, käyttöjärjestelmän tyyppi, kieliasetukset ja asennustunnus) ja (ii) sovelluksessa ilmenevistä ongelmista (esim. lokit ja raportit sovelluksen kaatumisista ja virheistä). https://firebase.google.com/support/privacy
 • Voimassaoloaika: Voimassa sovelluksen poistamiseen asti

Piwik Pro

 • Toimittaja: Piwik Pro
 • Palvelu: Piwik Pro -analytiikkatyökalu. Lisätietoja Piwik Prosta.
 • Luokitus: Analytiikka / tilastolliset
 • Käyttötarkoitus: Piwik Pro-työkalua käytetään sovelluksen kävijätietojen tilastointiin ja analysointiin.
 • Kerättävät tiedot: Kerättäviä tietoja ovat sovelluksen käyttömaa tai verkkoalue, laitetiedot (esim. tyyppi, valmistaja, malli, käyttöjärjestelmän tyyppi ja kieliasetukset) sekä sovelluksen käyttötiedot (esim. kuinka usein sovellus käynnistetään ja mitä sovelluksen osia käytetään). https://help.piwik.pro/support/privacy
 • Voimassaoloaika: 25 kuukautta