Time in controller:28.5.2024 10.39.36

Miten aurinkosähkö tuotetaan?

Aurinkopaneelien toimintaperiaate

Aurinkosähkön tuottaminen perustuu auringon säteilyenergian muuttamiseen sähkövirraksi. Auringon säteilemä energia koostuu pienistä hiukkasista eli fotoneista.

Osuessaan aurinkopaneeliin fotonit imeytyvät puolijohdemateriaaleihin, kuten piihin. Ne irrottavat negatiivisen varauksen omaavat elektronit atomeistaan, jolloin elektronit pääsevät vapaasti virtaamaan puolijohdemateriaalissa, muodostaen sähkövirtaa aurinkokennojen virtajohtimiin. Säteilyn intensiteetin kasvaessa elektroneja irtoaa enemmän: aurinkopaneeli tuottaa kesällä paremmin kuin talvella, koska valoa on enemmän.

Suomen olosuhteet soveltuvat varsin hyvin aurinkoenergian hyödyntämiseen. Aurinko säteilee Etelä- Suomessa neliömetrin vaakapinnalle vuodessa yhteensä noin tuhat kilowattituntia. Keski-Suomessa säteilymäärä on n. 900 kWh ja Sodankylässäkin vielä n. 800kWh.

 


Vattenfall ja aurinkovoima

Kun valitset aurinkoenergiaa, teet helpon ympäristöteon.

Vattenfallin myymä aurinkosähkö tuotetaan Belgiassa, Hollannissa ja Ruotsissa

Aurinkoa ihan jokaiselle

Päästöttömänä tuotantomuotona aurinkoenergian ympäristövaikutukset ovat moneen muuhun tuotantomuotoon verrattuna vähäisiä. Vattenfallin aurinkosähkön alkuperämaat ovat Ruotsi, Italia ja Belgia.

Aurinkovoima on yksi valittavissasi oleva energian tuotantomuoto, kuten tuuli-, ydin- ja vesivoimakin. Vattenfallilla tämän sopimuksen nimi on Täysaurinko. Aurinkosähköä voit tuottaa myös itse hankkimalla kotiisi aurinkopaneelit.

Miten alkuperätakuut toimivat?

Sähkön alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Alkuperätakuu myönnetään energian tuottajalle toteutuneen tuotantomäärän mukaisesti. Sähkön myyjä hankkii asiakkaalle myytyä sähkömäärää vastaavan määrän alkuperätakuita.

Myyty sähkö voidaan alkuperätakuun avulla jäljittää tuotantolaitokseen asti. Vattenfallin Täysaurinko -sähkön alkuperä varmistetaan alkuperätakuilla.


Aurinkosähkön hyödyt ja haitat

Ehtymätön, uusiutuva ja päästötön aurinkoenergia on tulevaisuuden energialähde.

Hyödyt

  • Aurinko on uusiutuva energianlähde, jota riittää vielä noin 6,5 miljardiksi vuodeksi.
  • Aurinkoenergia on kestävää, koska me emme voi ylikuluttaa sitä.
  • Aurinkoenergian hyödyntäminen vähentää riippuvuutta uusiutumattomista energialähteistä.
  • Aurinkoenergiaa on saatavilla kaikkialla maailmassa päiväntasaajalta tänne Pohjolaan saakka. 
  • Aurinkoenergian tuotannossa ei ole melua aiheuttavia liikkuvia osia, kuten esimerkiksi tuuliturbiineissa.
  • Aurinkopaneelit eivät edellytä aktiivista kunnossapitoa, joten ylläpitokustannukset ovat pienet. Paneeleiden käyttöikä on noin 20-30-vuotta.
  • Aurinkoenergia-alalla otetaan jatkuvasta uusia teknisiä edistysaskeleita. Uudet innovaatiot nanoteknologiassa ja kvanttifysiikassa voivat kolminkertaistaa aurinkopaneeleiden sähköntuotannon.
Aurinkopaneelien valmistus kuluttaa luontoa

Haitat

  • Aurinkoenergia ei sellaisenaan tuota päästöjä toimiessaan. Välilliset päästöt ja ympäristövaikutukset syntyvät paneeleiden tuotannossa tarvittavista materiaaleista, tuotantoon sitoutuneesta energiasta, kuljetuksesta ja asennuksesta.
  • Aurinkokennojen valmistuksessa käytetään materiaaleja, jotka ovat kalliita ja harvinaisia, eli välillisesti aurinkokennojen valmistus kuluttaa myös rajallisia resursseja.
  • Aurinkoenergiaa voi tuottaa vain vuorokauden valoisina tunteina. Voit käyttää aurinkosähköä kuitenkin ympäri vuorokauden hankkimalla Täysaurinko -sähkösopimuksen joka on alkuperätodennettua sähköä.

Asiantuntijan kommentti

"Aurinkoenergia on ehtymätön uusiutuvan energian tuotantomuoto, jonka hyödyntämisessä on suuri potentiaali. Aurinkoenergialla onkin tärkeä rooli tulevaisuuden energiajärjestelmässä ja se on myötävaikuttamassa energiantuotannon siirtymisessä kohti uusiutuvia energialähteitä. Itselleni aurinko edustaakin tulevaisuuden uusiutuvaa energiaa."

Mikko-Oskari Hiipakka, tuoteasiantuntija
Vattenfall Oy

Aurinkoenergiaa voi hyödyntää myös talvella

Miten aurinkosähköä voi käyttää talvella?

Fyysinen sähkö tulee aina kellonajasta ja vuodenajasta riippumatta lähimmästä voimalaitoksesta. Sähkön myynnissä on aina kyse sopimuksista ja rahavirroista, ei fyysisen sähkön virroista. Käyttämääsi aurinkosähköä ei siis tuoteta samaan aikaan kun käytät sitä. Siksi kotisi sähkövirta ei riipu säästä tai vuodenajasta.

 

Valitsemalla ekologista energiaa teet arvovalinnan

Miksi valita uusiutuvaa energiaa?

Ostamalla alkuperätodennettua sähköä voit edistää uusien, hiilineutraalien voimaloiden rakentamista. Ohjaamme tuotot alkuperäsertifikaattien kautta kyseisen sähkön tuottajille. Alkuperätodennettu sähkö syrjäyttää markkinoilta fossiilisia polttoaineita, joten valinnallasi voit edistää puhtaan energian lisärakentamista globaalisti ja hidastaa ilmastonmuutosta.

Kysy chatissa