Vattenfallin myymän sähkön alkuperä 2015

Vattenfallin Suomessa vuonna 2015 loppukuluttajille myymän sähkön tuottamiseen käytettiin eri energialähteitä keskimäärin seuraavasti:

 

Uusiutuvista 5,4 %-yksikköä (34%) hankittiin alkuperätakuina ja myytiin ympäristösähkönä. Sähkön tuotannosta aiheutui keskimäärin 262 g/kWh hiilidioksidipäästöjä ja 1,20 mg/kWh ydinpolttoaineen kertymää.

Hiilidioksidin ominaispäästöjen laskennassa käytetyt energialähde- ja tuotantotapakohtaiset päästökertoimet:

 

PolttoainePäästökerroin (sis. hapettumiskertoimen) [t/J]
hiili 100,00
öljy 78,00
maakaasu 55,00
turve 105,00
muu kotimainen, ei-bio 31,00
 

Vattenfallin Suomessa vuonna 2015 jälleenmyyjille myymän sähkön tuottamiseen käytettiin eri energialähteitä keskimäärin seuraavasti:

Energialähdejakauman mukaisen sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt ovat 278 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on 1,26 mg/kWh.

Sähkön alkuperätakuu

Suomessa on ollut vuodesta 2013 asti voimassa EU-direktiiviin perustuva laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta. Lain mukaan sähkön alkuperätakuu on ainoa mahdollinen tapa varmentaa uusiutuvana myydyn sähkön alkuperä.

Sähkön alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Myyty sähkö voidaan alkuperätakuun avulla jäljittää aina tuotantolaitokseen asti.

Vattenfallin Täystuuli- ja Täysvesi-sopimusten alkuperä varmistetaan alkuperätakuilla. Täysydin-sopimus on kahdenvälisin sopimuksin alkuperätodennettua ydinsähköä.

     

Usein kysyttyä sähkön eri tuotantomuodoista

Kysy chatissa