Vattenfallin myymän sähkön alkuperä

Vattenfallin Suomessa vuonna 2021 loppukuluttajille myymän sähkön tuottamiseen käytettiin eri energialähteitä keskimäärin seuraavasti:

Sahkon_alkupera_2021_final.png

 

Uusiutuvista 84,92% (28,59% kokonaisvolyymistä) hankittiin
alkuperätakuina ja myytiin ympäristösähkönä.

Energialähdejakauman mukaisen sähköntuotannon
keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt ovat 119,90
g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on 0,99 mg/kWh.

 

 

Sähkön alkuperätakuu


Suomessa on ollut vuodesta 2013 asti voimassa EU-direktiiviin perustuva laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta. Lain mukaan sähkön alkuperätakuu on ainoa mahdollinen tapa varmentaa uusiutuvana myydyn sähkön alkuperä.

Sähkön alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Myyty sähkö voidaan alkuperätakuun avulla jäljittää aina tuotantolaitokseen asti.

Vattenfallin Ilmasto Mix-, Tuntisähkö Mix-, Täystuuli-, Täysaurinko-, Täysvesi-, Täysvesikvartaali- ja EKO Tuntisähkö -sopimusten alkuperä varmistetaan alkuperätakuilla. Täysydin-sopimus on kahdenvälisin sopimuksin alkuperätodennettua ydinsähköä.

     

 

Usein kysyttyä sähkön eri tuotantomuodoista

Vattenfall ja ympäristö

Vattenfall panostaa vahvasti hankkeisiin, jotka torjuvat ilmaston muutosta ja edistävät ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Lue lisää kehityshankkeistamme

Tutustu CO2-tiekarttaamme

Kysy chatissa