Vattenfallin myymän sähkön alkuperä 2016

Vattenfallin Suomessa vuonna 2016 loppukuluttajille myymän sähkön tuottamiseen käytettiin eri energialähteitä keskimäärin seuraavasti:

Uusiutuvista 5,4 %-yksikköä (38,6%) hankittiin alkuperätakuina ja myytiin ympäristösähkönä. Sähkön tuotannosta aiheutui keskimäärin 271,67 g/kWh hiilidioksidipäästöjä ja 1,17 mg/kWh ydinpolttoaineen kertymää.

Hiilidioksidin ominaispäästöjen laskennassa käytetyt energialähde- ja tuotantotapakohtaiset päästökertoimet:

 

PolttoainePäästökerroin (sis. hapettumiskertoimen) [t/J]
Hiili 103,00
Öljy 78,00
Maakaasu 55,00
Turve 107,00
Muu kotimainen, ei-bio 31,00
 

Sähkön alkuperätakuu

Suomessa on ollut vuodesta 2013 asti voimassa EU-direktiiviin perustuva laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta. Lain mukaan sähkön alkuperätakuu on ainoa mahdollinen tapa varmentaa uusiutuvana myydyn sähkön alkuperä.

Sähkön alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Myyty sähkö voidaan alkuperätakuun avulla jäljittää aina tuotantolaitokseen asti.

Vattenfallin Täystuuli- ja Täysvesi-sopimusten alkuperä varmistetaan alkuperätakuilla. Täysydin-sopimus on kahdenvälisin sopimuksin alkuperätodennettua ydinsähköä.

     

Usein kysyttyä sähkön eri tuotantomuodoista

Kysy chatissa