Vattenfallin myymän sähkön alkuperä vuonna 2017

Vattenfallin Suomessa vuonna 2017 loppukuluttajille myymän sähkön tuottamiseen käytettiin eri energialähteitä keskimäärin seuraavasti:

Uusiutuvista 14,6% -yksikköä (56,2%) hankittiin alkuperätakuina ja myytiin ympäristösähkönä. Energialähdejakauman mukaisen sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt ovat 255,00 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on 1,04 mg/kWh.

Hiilidioksidin ominaispäästöjen laskennassa käytetyt energialähde- ja tuotantotapakohtaiset päästökertoimet:

 

PolttoainePäästökerroin (sis. hapettumiskertoimen) [t/J]
Hiili 103,00
Öljy 78,00
Maakaasu 55,00
Turve 107,00
Muu kotimainen, ei-bio 31,00
 

Sähkön alkuperätakuu

Suomessa on ollut vuodesta 2013 asti voimassa EU-direktiiviin perustuva laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta. Lain mukaan sähkön alkuperätakuu on ainoa mahdollinen tapa varmentaa uusiutuvana myydyn sähkön alkuperä.

Sähkön alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Myyty sähkö voidaan alkuperätakuun avulla jäljittää aina tuotantolaitokseen asti.

Vattenfallin Täystuuli-, Täysaurinko-, Täysvesi-, Täysvesikvartaali- ja EKO Tuntisähkö -sopimusten alkuperä varmistetaan alkuperätakuilla. Täysydin-sopimus on kahdenvälisin sopimuksin alkuperätodennettua ydinsähköä.

     

Usein kysyttyä sähkön eri tuotantomuodoista

Kysy chatissa