Mitä Vattenfall tekee ympäristön hyväksi

Vattenfall on sitoutunut vastaamaan yhteiskunnan energiatarpeeseen vastuullisesti. Pyrimme jatkuvasti vähentämään ympäristövaikutustamme kaikissa toiminnoissamme.

Vattenfall käyttää useita energialähteitä ja -teknologioita, jotka vaikuttavat ympäristöön eri tavoin. Useimpia toimintoja sääntelevät maailmanlaajuiset, EU:n, kansalliset ja paikalliset lait, säädökset ja lupakäytännöt.

Vattenfallin ympäristötyöllä on kunnianhimoisemmat tavoitteet kuin pelkästään nykyisten säännösten noudattaminen. Pidämme ympäristövastuullisuutta hyvän liiketoiminnan kehityksen perustana.

Kestävä kehitys

Kaikella energiantuotannolla on vaikutusta ympäristöön. Meidän on siten toimittava vastuullisesti eri osa-alueiden kestävään kehitykseen liittyvien asioiden parissa – niin tuotannossa ja jakelussa kuin myydessämme sähköä, lämpöä ja kaasua. Samalla turvattu ja vakaa energiantuotanto on olennainen edellytys yhteiskunnan toiminnalle.

Olemme asettaneet kestävälle kehitykselle seuraavan tavoitteen: Vattenfall tarjoaa energiaa nyky-yhteiskunnalle ja on mukana luomassa tulevaisuuden energiajärjestelmää ottamalla vastuun toiminnastaan ja ottamalla huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat kaikissa energian arvoketjun osissa

Tutkimus- ja kehitystyömme

Tutkimus- ja kehitystyöllään Vattenfall pyrkii kehittämään huomisen energiajärjestelmää. Tavoitteemme on vähentää toimintojemme ympäristöhaittoja, parantaa toimintamme tehokkuutta ja osallistua ympäristön kannalta kestävien energiaratkaisujen kehittämiseen.

Kysy chatissa