Time in controller:4.6.2023 11.55.01

eko-enrgia-USP-720x250.png

EKO-merkittyä ja tarkat kriteerit täyttävää

EKO-ympäristömerkityn vihreän sähkön valinnalla tuet ympäristönsuojelua ja hankkeita kohti kestävää tulevaisuutta.

720-usp-100prc-tuuli.png

100 % sertifioitua tuulisähköä

Vihreä energiamme on 100 % sertifioitua tuulisähköä, joka on ekologista ja uusiutuvaa.

720-usp-low-co2i.png

Vihreä sähkö on tuotettu fossiilivapaasti

Vihreä sähkömme on tuulisähköä, jonka tuottamisessa ei synny co2-päästöjä.

Valitse Täystuuli sähkösopimus

Vattenfallin tuulisähkö on tuotettu 100 % uusiutuvalla ja alkuperätodennetulla tuulivoimalla. Valitsemalla Vattenfallin olet mukana hyvissä asioissa, joita ilmastolle on tapahtumassa.

Vattenfallin tuulisähkö on tuotettu 100 % uusiutuvalla ja alkuperätodennetulla tuulivoimalla. Tuuli­sähkö on fossiilivapaata, eikä siitä synny hiili­diok­si­di­päästöjä ilmakehään. Tuulivoima on nopeiten kasvava tuotantomuoto Suomessa tällä hetkellä. Viime vuonna sen kokonaistuotannan osuus kasvoi 41%. 

Tutustu tarkemmin

Näytä lisää Vähemmän 24kk CO2-säästö on n. CO2-säästö perustuu asiakkaidemme kulutuskeskiarvoon. Perusmaksu: Tarjouskampanjan kesto: Hinta: Spot-hinta + Sähkön alkuperä: 100 % uusiutuvaa energiaa Sopimuksen kesto: Määräaikainen Toistaiseksi voimassa Tee sähkösopimus

Asiakkaan kokemus

”Vattenfallilta saan EKOenergia-sertifioitua tuulisähköä edulliseen hintaan ja täysin ilman häsläystä. Tiukoin kriteerein myönnettävä EKOenergia-sertifikaatti takaa, että minun ei tarvitse itse tutkia ostamani sähkön vastuullisuutta. Sen sijaan voin käyttää aikani johonkin hyödylliseen, kuten piin desimaalien opettelemiseen. Sähkösopimukseen kuuluu mukavana plussana sähköpostiin kuukausittain lähetettävä kulutus- ja CO2-raportti, jota lukiessa voi myhäillä tyytyväisenä ja taputella itseään selkään. En edes harkitsisi toista sähkösopimusta.”

Konsta L

Asiakkaiden kommentit ovat kerätty jatkuvasti toteutettavista asiakastutkimuksista, jotka lähetetään Vattenfallin omille asiakkaille. 

Mitä vihreä sähkö tarkoittaa?

Vihreällä sähköllä ei ole vakiintunutta määritelmää. Sertifioituja EKOenergia-tuotteita voimme suositella ekologisimpina ja vihreimpinä vaihtoehtoina. Vattenfallin tuotteista EKO-merkittyjä ovat Täystuuli ja EKO Tuntisähkö, jotka ovat kumpikin tuulivoimalla tuotettua vihreää sähköä.

EKOenergia-ympäristömerkityssä sähkössä:

  • Sähkön haitalliset vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon on minimoitu.
  • Sähkön tuotannossa ei ole käytetty fossiilisia energianlähteitä eikä ydinvoimaa.
  • Sähkö täyttää tarkat kestävyyskriteerit yli 40 ympäristöjärjestön hyväksymänä.

Miksi kannattaa valita vihreää sähköä?

Yksittäisen kuluttajan näkökulmasta vihreän sähkön valinta on ympäristöteko, jolla on mahdollista leikata jopa neljäsosa omasta hiilijalanjäljestä. Isommassa mittakaavassa vaihtamalla vihreään sähköön lisätään ympäristöystävällisen sähkön tuotantoa, vähennetään hiilidioksidipäästöjä sekä hillitään ilmastonmuutosta niin Suomessa kuin globaalistikin.

Uusiutuvat energialähteet, kuten vesi-, aurinko- ja tuulivoima, ovat ympäristön kannalta kestävimpiä vaihtoehtoja. Niiden ympäristövaikutukset ovat pienempiä kuin fossiilisesti tuotetun sähkön.

Kun ostat tuulivoimalla tuotettua sähköä, kuluttamasi sähkön määrää vastaava osuus tuotetaan aina tuulivoimalla. Vattenfallin tuulisähkösopimukset ovat EKO-merkittyjä.

Miten vihreän sähkön hinta muodostuu?

EKO-merkityn sähkön hinta on usein noin 1 - 2 % muita sähkösopimuksia kalliimpi johtuen siitä, että sähkönmyyjä maksaa ekosähkösopimuksista Suomen Luonnonsuojeluliiton hallinnoimaan ilmastorahastoon pienen summan. Tuulisähkön osalta maksu on 10 senttiä per megawattitunti eli 0,1 senttiä kilowattituntia kohden. Ilmastorahaston varoja hyödynnetään ilmastotyössä ja osana kestävän kehityksen hankkeita.

Vattenfallin määräaikaiset tuotteet on hinnoiteltu siten, että lisämaksuja ekologisesta sähköstä ei peritä asiakkaalta. EKO Tuntisähkösopimuksen marginaalissa on huomioitu ilmastorahastoon lahjoitettava osuus.

ymparisto-720x768.jpg

EKOenergia-verkosto ja EKOenergia-ympäristömerkki

 

EKO-merkityn vihreän sähkön energiatuotanto pohjautuu uusiutuviin energialähteisiin sekä ympäristön suojelun ja kestävän kehityksen tukemiseen. Tuotteistamme Täystuuli-sähkösopimus ja EKO Tuntisähkö -sopimus ovat EKOenergia ympäristömerkittyjä ja 100 % tuulivoimalla tuotettuja.

EKOenergia on eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen muodostama voittoa tavoittelematon verkosto. EKOenergia-verkoston tavoitteena on kasvattaa kuluttajien tietoutta sähkön alkuperästä, suojella luontoa sekä tehdä yhteistyötä esimerkiksi energiayhtiöiden, viranomaisten ja kuluttajajärjestöjen kanssa. EKOenergia-merkki on EKOenergia-verkoston ylläpitämä, tiukoilla kriteereillä myönnettävä ympäristömerkki, joka on Suomessa ainutlaatuinen.

EKOenergia-merkittyyn sähköön kuuluvat seuraavat kriteerit:

  • Energia on uusiutuvaa ja eettisesti, ekologisesti ja kestävästi tuotettua.
  • Kuluttajia informoidaan läpinäkyvästi.
  • Energian alkuperä on tarkasti jäljitettävissä.
  • EKO-merkittyä sähköä auditoidaan aktiivisesti.
  • EKOenergia-tuotteiden myynnistä tulevia tuottoja käytetään hankkeisiin ilmaston hyväksi.

Lue lisätietoja EKOenergian sivuilta

Miten vihreä sähkö, uusiutuva energia ja EKOenergia eroavat toisistaan?

 

Vihreällä sähköllä me tarkoitamme EKOenergia ympäristömerkittyä sähköä, jonka vaikutukset ympäristöön ovat minimaalisia ja sähkön tuotantotapa mahdollisimman vähän luontoa kuormittava. EKOenergia-merkitty ekosähkö on Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimaa ja tiukat ympäristökriteerit täyttävää sähköä.

Kuluttajan on hyvä olla tietoinen siitä, että termiä vihreä sähkö saatetaan käyttää markkinoinnissa vaihtelevasti, joten tärkeintä on varmistaa sähkön tuotantotapa ja alkuperä sähkönmyyjältä. Kaikissa sähköntuotantotavoissa on haittapuolia, mutta lähtökohtaisesti uusiutuvat energiamuodot saastuttavat vähemmän kuin fossiiliset.

Alkuperätakuu tarkoittaa sitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Sähkönmyyjän tulee aina varmentaa sähkön alkuperä, mikäli markkinoi uusiutuvalla energialla nimettyjä tuotteita.

Vattenfallin kaikki kuluttajille myytävät tuotteet ovat fossiilivapaita eli myymämme sähkö ei ole esimerkiksi öljyllä, maakaasulla tai kivihiilellä tuotettua eikä lisää ilmakehän hiilidioksidipäästöjä. Voit seurata sähkön hintakehitystä sähkömarkkinakatsauksistamme.

 

Oheisessa taulukossa on havainnollistettu tuotteidemme eri ominaisuudet:

Tuotteemme Fossiilivapaa Alkuperätakuu EKOenergia-merkki Uusiutuvalla energialla tuotettu
Täystuuli x x x x
EKO Tuntisähkö x x x x
Vesisähkö x x   x
Täysvesikvartaali x x   x
Aurinkosähkö x x   x
Ilmasto Mix x x*   x*
Tuntisähkö mix x x*   x*
Kestosopimus x x*   x*

* Ilmasto Mix, Tuntisähkö Mix, ja Kestosopimus koostuvat uusiutuvista energiamuodoista ja ydinvoimasta. Ydinvoima lukeutuu Suomessa alkuperätakuujärjestelmän piiriin heinäkuusta (tai 7/22) 2022 alkaen.

Ekologinen sähkösopimus yritykselle

Kaipaako yrityksenne ekosähköä? Kun yrityksenne tarvitsee uuden sähkösopimuksen, me Vattenfallilla autamme mielellämme. Ekologinen sähkösopimus on helppo tapa pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä ja osa vastuullista yritystoimintaa.

Tee Täystuuli-sopimus yritykselle
Tee EKO Tuntisähkö -sopimus yritykselle

Saavutuksiamme

Päästövähennyssuunnitelmamme on vahvistettu Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi.

Kuluttajat valitsivat Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi vuonna 2023, jo viidentenä vuonna peräkkäin.

Ecovadisin korkein Platinum-tason luokitus ympäristönäkökohtien, etiikan ja toimitusketjun vastuullisuuden osalta.

Ecogain sertifikaatti ja tunnustus kunnianhimoisesta tavoitteiden asetannasta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Kysy chatissa