Kun rakennus on eristetty hyvin, lämpö pysyy sisällä. Lämmöneristys on edullinen tapa parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja vähentää energian tarvetta. Tämä on hyvä muistaa jo rakennusvaiheessa. Myös talon lisäeristäminen, ikkunoiden ja ovien uusiminen myöhemmin on usein hyvin kannattavaa. Voit vähentää merkittävästi seinien, katon, lattian ja kellaritilojen kautta karkaavaa lämpövuotoa.

Ikkunat

Ikkuna on lämmöneristyksen heikoin lenkki

  • Vältä suuria, koko seinän korkuisia ikkunapintoja.
  • Ikkunat kannattaa suunnata etelään, jolloin ne antavat valoa myös talvella.
  • Sopivan kokoiset räystäsrakenteet estävät liiallisen auringonpaisteen keväällä ja kesällä ja vähentävät koneellisen jäähdytyksen tarvetta.

Ikkunat ovat rakennuksen vaipan huonoimmin lämpöä eristävä rakenneosa. Tämän takia kannattaa kiinnittää huomiota ikkunoiden energiatehokkuuteen, pinta-alaan ja siihen mihin ilmansuuntaan ne on suunnattu.

Ikkunoiden kautta saadaan rakennukseen myös auringon säteilyä, joka pienentää valaistukseen ja lämmitykseen tarvittavaa energiaa.

Suurimmat ikkunat ovat yleensä olohuoneessa

Olohuoneen ja muiden oleskelutilojen ikkunat kannattaa suunnata etelään, jolloin ne antavat valoa myös talvella. Sopivan kokoiset räystäsrakenteet estävät liiallisen auringonpaisteen kesällä. Koko seinän korkuisia ikkunapintoja tulisi energiatehokkuuden kannalta välttää.

Hanki hyvin lämpöeristetyt ikkunat

Hyvin lämpöä eristävien ikkunoiden ulkopintaan saattaa tietyissä sääolosuhteissa tiivistyä kosteutta. Ilmiötä ei juurikaan esiinny tavallisissa kolmilasisissa ikkunoissa. Kosteuden tiivistyminen on ominaispiirre hyvin eristetyille ikkunoille. Haitta on kuitenkin pieni verrattuna hyvin eristettyjen ikkunoiden tuomiin etuihin.

Ikkunoiden energialuokitus

Ikkunat luokitellaan kodinkoneista ja rakennuksen energiatodistuksesta tutulla asteikolla A:sta G:hen. Tämä luokitus on Suomessa vapaa-ehtoinen, mutta ikkunavalmistajat ovat reagoineet hyvin matalaenergiarakentamisen vaatimuksiin ja luokiteltuja ikkunoita löytyy jo monilta valmistajilta.

Lisätietoa ikkunoiden energialuokituksesta (uusi ikkuna)

Eristäminen

Älä anna ilman vaihtua katon, lattian tai seinien kautta

Kun ulkona on kylmempää kuin sisällä, lämmin ilma virtaa ennemmin tai myöhemmin ulos.

  • Hyvässä talossa ilma ei vaihdu rakenteiden läpi.
  • Koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla hoidetaan ilmanvaihto kustannustehokkaasti.
  • Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella rakentamisella vältetään lämmön karkaaminen.

Rakennuksen hyvä eristäminen pitää lämmön sisällä ja lämmöneristys onkin edullinen tapa parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja vähentää energian tarvetta.

Erityisesti kannattaa kiinnitää huomiota yläpohjan, seinien ja alapohjan lämmöneristävyyteen. Rakentamisvaiheessa lisäeristyksen kustannus on pieni – lisäeristäminen jälkikäteen on aina hankalampaa ja kalliimpaa.

Ilmanvaihto

Raikas ilma on tärkeää hyvinvoinnille. Ilmanvaihtoa tarvitaan kuljettamaan pois kosteutta ja epäpuhtauksia sisätiloista. Raikas ilma otetaan sisään luonnollisella ilmanvaihtojärjestelmällä tai mekaanisella tulo- ja poistoilmajärjestelmällä. Raikas ilma on yleensä kylmää, ainakin talvella, joten se kannattaa lämmittää lämmönvaihtimessa poistettavan ilman lämmöllä.

Lämpöä ilmasta

Kulutettu lämmitysenergia jakaantuu liki tasan rakennuksen johtumishäviöiden, ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmityksen kesken.

Kysy chatissa