Kierrätätkö ja suositko kasvisruokaa? Tämä ympäristövalinta ei ole vielä kaikilla tiedossa

Energiansäästöviikko muistuttaa ihmisiä säästämään sähköä ja valitsemaan tarkemmin sähkösopimuksensa. Tiedätkö, miten sinun sähkösi tuotetaan?

Kierrätätkö ja suositko kasvisruokaa? Hyvä! Merkittävä ympäristövalinta ei kuitenkaan ole vielä kaikilla tiedossa

Moni suomalainen tekee arjessa ympäristöystävällisiä valintoja, kuten kierrättää, suosii kasvisruokaa ja matkustaa joukkoliikennevälineillä. Vaikka oman sähkön tuotantotapa on yksi tärkeimmistä ympäristöteoista, kaikki eivät tiedä, millaisen sopimuksen he ovat sähköstään tehneet.

- Sähkösopimus on merkittävä arvovalinta, joka kannattaa tehdä maapallon ja tulevien sukupolvien puolesta. Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista, ja sitä vastaan taisteleminen on välttämätöntä, Vattenfallin liiketoimintajohtaja Taija Sjöblom sanoo.

Jos kuluttaja haluaa tehdä ilmastoystävällisen valinnan, hän valitsee fossiilivapaan sähkön. Yleisimmät uusiutuvan sähkön tuotantotavat ovat vesi- ja tuulivoima sekä biomassa. Niiden osuus Suomen sähköntuotannosta oli 47 % vuonna 2017. Joillakin sähköyhtiöillä sähkö on samanhintaista huolimatta siitä, millä tavoin se on tuotettu.

 

Näin pienennät sähkölaskua ja säästät ympäristöä

Pistokkeesta tulee samaa sähköä kaikille, mutta ostamalla alkuperätodennettua aurinko-, tuuli- ja vesisähköä kuluttaja voi edistää entistä ympäristöystävällisemmän energian tuotantoa. Tuotot ohjataan Energiaviraston valvoman alkuperäsertifikaattijärjestelmän kautta kyseisen sähkön tuottajille, mikä syrjäyttää markkinoilta fossiilisia polttoaineita.

- Valinnalla voi edistää puhtaan energian lisärakentamista globaalisti ja hidastaa ilmastonmuutosta. Yksittäisen kotitalouden valinnalla on siis huomattava vaikutus, jota voi verrata vaaleissa äänestämiseen. Kuluttajan valinta vaikuttaa suoraan markkinoihin, Sjöblom painottaa.

Sähköä kannattaa myös kuluttaa fiksusti. Esimerkiksi liian korkea sisälämpötila samaan aikaan sekä tuhlaa sähköä että saattaa tuntua epämukavalta. Säästön lisäksi on fiksua minimoida sähkön tuotannon haittavaikutukset. Vältä siis sähkönkulutusta kulutushuippujen aikaan, esimerkiksi aamuisin. Siten sähköä ei tuoteta tehottomilla ja suuripäästöisillä tavoilla, kuten kaasu- tai hiilivoimaloilla.


Vinkkejä fiksuun sähkönkäyttöön:

 

  • Selvitä mihin sähköäsi kuluu ja mihin aikaan. Näin löydät piilossa olevat sähkösyöpöt, esimerkiksi päälle unohtuneet lämmittimet. Kun lasket sähköllä lämmitetyn kotisi lämpötilaa yhdellä asteella, laskee sähkönkulutus viidellä prosentilla.
  • Jos sisällä on liian lämmin, säädä patteria äläkä avaa ikkunaa. Aina avoin ikkuna voi maksaa jopa satoja euroja vuodessa.
  • Älä lutraa vedellä suihkussa kymmeniä minuutteja, vaan käytä lämmintä vettä säästeliäästi. Asenna vettä säästävä suihkupää.
  • Puhdista ilmalämpöpumppujen suodattimet, jotta ilma virtaa tehokkaasti. Puhdistamisella voi olla hyvinkin suuri vaikutus sähkönkulutukseen.
  • Muista säätää ilmanvaihtoa pienemmälle, kun ulkoilma jäähtyy. Ilma sitoo sitä enemmän kosteutta mitä enemmän se lämpiää, joten lämpötilaeron kasvaessa ilmaa ei pidä vaihtaa niin paljon kuin lämpimämmällä säällä.

 

Monipuoliset tuotantomuodot

Uusiutuvalla energialla tuotetussa sähkössä on vähiten ympäristöhaittoja.

Aurinko on uusiutuvaa energiaa, jota riittää vielä noin 6,5 miljardiksi vuodeksi. Aurinkoenergia on kestävää, koska emme voi ylikuluttaa sitä. Välillisiä päästöjä ja ympäristövaikutuksia syntyy aurinkopaneeleiden tuotannossa tarvittavista materiaaleista sekä asennuksesta.

Tuuli on uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa, jota on käytössä lähes rajattomasti. Tuulivoiman hiilidioksidipäästöt muodostuvat tuulivoiman rakentamisen ja huollon aiheuttamista päästöistä. Vesivoima on ympäristölleen täysin puhdas uusiutuva energiamuoto, joka voi tuottaa suuria määriä sähköä. Vesivoiman tuotantoon tarvittavat padot estävät kalan liikkumista, mikä vaikuttaa kalakantoihin ja kalastukseen. Vesivoima on pääosin jo valjastettu, eikä sen lisärakentaminen ole enää merkittävässä määrin mahdollista, ja siksi lisärakentaminen painottuu enemmän aurinkoon ja tuuleen.

Ydinvoimalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska siitä ei aiheudu tuotantoprosessissa kasvihuonekaasupäästöjä. Ydinvoiman vähäiset hiilidioksidipäästöt aiheutuvat tuotantoketjussa materiaalien ja polttoaineiden hankinnasta, laitevalmistuksesta, kuljetuksista sekä laitosten rakentamisesta ja purkamisesta. Luonnonuraani on jossain määrin radioaktiivista ja myrkyllistä sellaisenaan. Lisäksi uraania yleensä rikastetaan jo kaivosalueella, mikä saastuttaa aluetta. Uraania on luonnossa suojaamattomana maaperässä, ja hajotessaan se tuottaa säteilyä ihmisestä riippumattakin. Suomessa se näkyy mm. radonin muodossa ja uraani säteileekin ympäristössämme ydinvoimasta riippumatta.

- Ydinvoimalla tuotettu energia on kokonaisuudessaan ilmastotehokkain tuotantomuoto ja elinkaaripäästöt huomioiden myös puhtain, Sjöblom sanoo. Tuotantomäärään nähden ydinvoima on myös turvallisin tuotantomuoto.

Haitallisimpia ympäristölle ovat fossiiliset polttoaineet, sillä niillä tuotetusta sähköstä syntyy paljon hiilidioksidipäästöjä, jotka vauhdittavat ilmastonmuutosta.

 

Hyödyllisiä linkkejä aiheeseen:

https://www.vattenfall.fi/sahkosopimukset/tuotantomuodot/aurinkovoima/

https://www.vattenfall.fi/sahkosopimukset/tuotantomuodot/tuulivoima/

https://www.vattenfall.fi/sahkosopimukset/tuotantomuodot/vesivoima/

https://www.vattenfall.fi/sahkosopimukset/tuotantomuodot/ydinvoima/

https://www.vattenfall.fi/energianeuvonta/energiansaastovinkit/

Lisätietoja:
Sirpa Aula
Viestintäpäällikkö
Vattenfall
puh. 040 518 6049
sirpa.aula@vattenfall.com

Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö, joka on ollut sähköistämässä teollisuutta, tuottanut energiaa koteihin ja muuttanut elämää erilaisten innovaatioiden avulla jo yli sadan vuoden ajan. Nyt työskentelemme fossiilivapauden puolesta. Sen vuoksi Vattenfall tukee siirtymistä kestävään energiajärjestelmään ja panostaa uusiutuvaan energiantuotantoon sekä haluaa tarjota asiakkailleen älykkäitä energiaratkaisuja. Lisätietoa www.vattenfall.fi

Kysy chatissa