Arvonnan säännöt (kohdat 1-11) ja Tietosuoja (kohta 12)

 1. Arvonnan järjestäjänä toimii Vattenfall Oy, Televisiokatu 4 A, 00240 Helsinki (myöhemmin tässä tekstissä “kampanjan järjestäjä”).
 2. Arvonnassa kerätään järjestäjän kampanjasivulla osallistumisia arvontaan.
 3. Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt voivat osallistua arvontaan 15.1. – 31.3.2017 välisenä aikana. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.
 4. Arvonnan palkinto arvotaan siihen osallistuneiden henkilöiden kesken arvonnan järjestäjän tiloissa tämän toimesta 1.4.2017.
 5. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Lisäksi kaikille arvontaan osallistuneille voidaan lähettää tekstiviestillä tai sähköpostilla tieto arvonnan tuloksista. Arvonnan voittajan nimi voidaan julkaista arvonnan järjestäjän toimesta Facebookissa.
 6. Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta kilpailua koskevan kampanjasivun toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.
 7. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan arvonnan järjestäjän käyttöön.
 8. Arvonnan palkintona on 1000€ arvoinen lahjakortti. Palkintoja arvotaan yksi (1) kappale kaikkien kyseisellä arvontajaksolla arvontaan osallistuneiden kesken. Palkinto tulee lunastaa vuoden 2017 aikana. Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta.
 9. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta maksettavan mahdollisen arpajaisveron. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista kuten matkakuluista.
 10. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön. Arvonnan järjestäjän kokonaisvastuu kutakin osallistujaa kohtaan ei muuten ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.
 11. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Kampanjan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä internet-sivuillaan.
 12. Kampanjan järjestäjä voi soittaa arvontaan osallistuneille markkinointitarkoituksessa. Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelyyn liittyen rekisteriselosteessa

 

Kysy chatissa