Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE


1. REKISTERINPITÄJÄ

Vattenfall Oy
Y-tunnus 1842073-2
Televisiokatu 4 A
00240 Helsinki
Puhelin 020 710 2000


2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Peter Strandberg
Vattenfall Oy
Televisiokatu 4 A
00240 Helsinki
Puhelin 020 710 2000
peter.strandberg[at]vattenfall.com


3. REKISTERIN NIMI

Vattenfall Oy:n kontaktirekisteri.


4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään Vattenfall Oy:n markkinointiin, suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 19 §:ään.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää rekisteröidyistä seuraavia tietoja: nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti ja muut yhteystiedot sekä yksi rekisteröityyn liittyvä muu tunnistetieto. Rekisterin tietoja voivat olla myös rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä tai suoramarkkinointia koskevat lupa- ja kieltotiedot, rekisteröidyn antamat kiinnostustiedot tai muut yhteydenottamisen tai kohdentamisen kannalta tarpeelliset tiedot sekä tiedot kohdennettujen toimenpiteiden toteuttamisesta.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään erilaisten markkinointi- ja muiden toimenpiteiden yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Rekisteriin voidaan siirtää Vattenfall Oy:n asiakasrekisteristä lain sallimissa rajoissa henkilötietoja asiakastietojen käsittelytarkoituksen päätyttyä.


7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Vattenfall Oy:n alihankkijoiden yksiköille rekisterin kohdassa 1 mainittujen tehtävien suorittamiseksi. Osa henkilörekisterin ylläpitämisessä käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Teknisen tallenteen sisältämä tietojärjestelmä on täysin suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Lisäksi rekisteritietoja koskevat Vattenfall-yhtiöiden tai näiden alihankkijoiden yleiset, tietojärjestelmien sisältämiä tietoja koskevat periaatteet.

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Jos pyyntöjä tehdään vuodessa useampi, näistä muista peritään kohtuullinen korvaus. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tämän rekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot on mainittu kohdassa 2. Tämän rekisterin rekisteriseloste on nähtävissä Vattenfall Oy:n internet-sivuilla www.vattenfall.fi.

10. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Vattenfall Oy:tä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi olla tältä osin yhteydessä Vattenfallin asiakaspalveluun puhelimitse (puhelinnumero kohdassa 1), sähköpostitse (asiakaspalvelu@vattenfall.fi) tai postitse (osoite kohdassa 1).

 

Kysy chatissa