Splits Spläts -arvonnan säännöt

VATTENFALLIN 18KK SÄHKÖNMYYNTIKAMPANJAN ELÄMYSPUISTO SIRIUS -ARVONNAN SÄÄNNÖT 16.05.–15.06.2017

  1. Arvontojen järjestäjänä toimii Vattenfall Oy, Televisiokatu 4 A, 00240 Helsinki (myöhemmin tässä tekstissä “arvonnan järjestäjä”).
  2. Arvontoihin osallistuvat 16.05.–11.06.2017 välisenä aikana kaikki 18 kk määräaikaisen sähkösopimuksen Vattenfall.fi:ssä solmineet Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt, yksi osallistumiskerta per henkilö. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Lisäksi arvontaan osallistuvat kaikki 12.06.-15.06.2017 Tuntisähkö-sopimuksen tai EKO Tuntisähkö -sopimuksen Vattenfall.fi:ssä solmineet Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt, yksi osallistumiskerta per henkilö. Arvonta-aika on 16.05.–15.06.2017. Arvonta-ajalla tarkoitetaan aikaa, jona sähkösopimus on tehty. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ja peruuntuneita sähkösopimuksia ei hyväksytä arvontaan.
  3. Arvonnat suoritetaan arvonnan järjestäjän tiloissa arvonnan järjestäjän toimesta neljän viikon kuluessa arvonta-ajan päättymisestä.
  4. Osallistuneiden kesken arvotaan yksi Sirius-lahjakortti. Arvonnan voittaja valitsee palkinnon. Valittavana on 1kpl pro lentokursseja kahdelle, arvo 500€ tai 1 kpl surf-altaan yksityisvuokraa (1h), arvo 495€.
  5. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnoista maksettavan arpajaisveron.
  6. Arvonnan voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja palkinnot toimitetaan voittajille arvonnan jälkeen.
  7. Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta kilpailua koskevan kampanjasivun toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.
  8. Osallistujien antamia tietoja voidaan käyttää Vattenfallin suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Osallistujat antavat suostumuksensa antamiensa tietojen käyttöön edellä mainitulla tavalla osallistuessaan kampanjaan. Osallistujat voivat perua suoramarkkinointia koskevan suostumuksensa milloin tahansa ilmoittamalla siitä kampanjan järjestäjälle esimerkiksi sähköpostiviestillä. Kampanjaan osallistuvat sallivat, että heidän nimensä voidaan julkaista ilman erillistä korvausta Vattenfallin sähköisissä medioissa.
  9. Palkintojen voittajat vapauttavat arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkintojen vastaanottamiseen tai käyttöön tai niissä ilmeneviin vikoihin. Arvonnan järjestäjän kokonaisvastuu kutakin osanottajaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.
  10. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailusääntöjä ja kilpailun järjestäjän päätöksiä. Kampanjan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.
Kysy chatissa