Näin laskimme henkilökohtaisen kulutuslaskeman

pic-720-CO2-kg-2.png


Miten CO2-säästö syntyy?

Vattenfallilta kotiin hankittu sähkö ei tuotantovaiheessa aiheuta hiilidioksidi- eli CO2-päästöjä, toisin kuin jos olisit valinnut tavallisen sekasähkön, jonka alkuperää ei ole varmennettu. Näin ollen tuotannonaikaiset päästöt jäävät pois – laskelma kertoo kuinka paljon se tarkoittaa kilogrammoissa.

57 000 tonnin CO2-päästön vähennys on laskettu käyttäen Ilmasto Mix -, Tuntisähkö Mix - ja Kestosopimus-asiakkaidemme sähkönkulutusta viime vuodelta kerrottuna vuoden 2017 jäännösjakauman päästökertoimella 264,04 g/kWh. Jäännösjakauma kertoo tavallisen sekasähkön alkuperän ja päästökerroin sen tuotannonaikaiset päästöt. 

Lähde: Energiavirasto

pic-720-forest-m2-2.png


Metsä hiilinieluna

Metsillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Metsät sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja toimivat siten merkittävinä hiilinieluina. Hiilinielua ei kuitenkaan ole loputtomasti käytettävissä. Hehtaarimäärä kuvaa, kuinka monta hehtaaria metsää vapautuu hiilinieluksi muuhun käyttöön.

Esimerkin pohjana on käytetty YK ilmastonsuojelun puitesopimuksen kansallisia tilastoja vuodelta 2017. Metsän hiilinieluvaikutus on laskettu nettomääräisesti eli huomioiden sen että metsä sekä nielee että tuottaa hiilidioksidipäästöjä.

Lähde: YK:n ilmastosopimus

pic-720-drive-km-2.png


Autolla ajetut kilometrit

Kilometrimäärä kuvaa esimerkin avulla, miten paljon autolla ajoa tulisi vähentää saman vaikutuksen saamiseksi kuin fossiilivapaaseen sähköön siirtyminen on saanut aikaan.

Hiilidioksidipäästön määrä on suorassa suhteessa käytetyn polttoaineen määrään ja laatuun. Polttoaineen kulutukseen vaikuttavat mm. ajoneuvon paino, renkaiden kitkaominaisuudet sekä moottorin hyötysuhde. Taloudellinen, polttoainetta säästävä ajotapa vähentää myös ajoneuvon CO2-päästöjä. Tässä on käytetty kertoimena 178 g/km, joka on keskivertoauton hiilidioksidipäästö.

Lähde: Autoalan tiedotuskeskus

 

 

pic-720-contract-kwh-2.png


Ilmastoystävällistä sähköä

Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen joko määräaikaisena, markkinahintaa seuraavana tai suoraan pörssihintaan sidottuna. Fossiilivapaa tarkoittaa sähköntuotantoa, joka ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä, eikä siten lämmitä ilmastoa. Kaikki ostamasi sähkö on alkuperätodennettua, eli voit olla varma siitä, että sähkönkulutustasi vastaava määrä sähköä tuotetaan aina fossiilittomasti.

Katso kaikki fossiilivapaat sähkösopimuksemme

 

 

Vinkkejä ilmasto- ystävälliseen elämään

Ilmastonmuutoksen numerot

720px-68percent-1.png

Kotitalouksien CO2-päästöt

Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 68 prosenttia liittyy kotitalouksien kulutukseen – asumiseen, liikkumiseen, ruokaan sekä tavaroihin ja palveluihin liittyviin kulutusvalintoihin. Asuminen aiheuttaa kotitalouksien hiilijalanjäljestä yli kolmanneksen. Tavarat ja palvelut muodostavat neljänneksen, liikkuminen viidenneksen ja ruoan kulutus muodostaa loput 16 prosenttia.

 

720px-10300-1.png

Vuotuinen CO2-päästö/hlö

Meidän keskimääräinen hiilijalanjälkemme on 10 300 kg (CO2/hlö/vuosi). Selvityksen mukaan sitä olisi mahdollista pudottaa jopa reilulla kolmanneksella jo nykyisin olemassa olevilla ratkaisuilla.

Vinkkejä kestävään arkeen löydät Sitran verkkosivuilta

720x350-small-carbon-footprint-2.jpg

Mistä johtuu, että ilmastoystävälliseen sähköön jää pieni hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki syntyy, kun sähkön tuotantotavan koko elinkaari otetaan mukaan; voimalaitoksen rakentaminen, käyttö ja alasajo. Esimerkiksi tuulivoimalan tuotanto on päästötöntä, mutta päästöjä muodostuu esimerkiksi valmistettaessa sementtiä ja terästä, joita käytetään tuulivoimalaitosten rakentamisessa.

720px-source-certificate-2.jpg

Mikä on alkuperätakuu?

Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Suomessa alkuperätakuut myöntää kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Sähkönmyyjä ostaa takuita aina sen verran, kuin kyseisellä tuotantomuodolla tuotettua sähköä on myyty asiakkaalle. Sähkön määrä on siis sovittu, mutta tuotannon ajankohta voi olla eri kuin kulutuksen. Valinnallasi ohjaat siis eurosi niille sähkön tuottajille, joiden tuotanto on päästötöntä. Ydinvoiman alkuperä puolestaan on varmennettu kahdenvälisin sopimuksin. Ydinvoima on vesi- ja tuulivoiman ohella merkittävin päästöttömän sähköntuotannon muoto. Siksi sillä on iso rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kysy chatissa