Time in controller:24.7.2024 19.01.56

Asiakkaamme ympäri Suomen ovat vähentäneet hiilijalanjälkeään valitsemalla aina fossiilittomasti tuotetun Vattenfallin sähkön. Vuosina 2018–2023 vähensimme asiakkaidemme kanssa CO2-päästöjä yhteensä 2 877 000 tonnia.

Vuonna 2019 Suomen sähköntuotannosta oli päästötöntä lähes 80 prosenttia. Vuoteen 2030 mennessä päästöttömän tuotannon osuuden arvioidaan olevan 90 prosenttia uusiutuvan tuotannon ja ydinvoiman lisääntyessä. Uusiutuvia energialähteitä ovat mm. aurinko, vesi ja tuuli. Suomessa on Ruotsin jälkeen toiseksi korkein uusiutuvan energian osuus Euroopassa.

Fossiilivapaasti tuotetun sähkön valitseminen on helppo tapa olla mukana muutoksessa – oma hiilijalanjälkesi pienenee. Ja toisaalta mitä useammin asiakkaat valitsevat fossiilitonta sähköä, sitä enemmän siihen sijoitetaan ja sitä tuotetaan. Investoinnit suuntautuvat puhtaaseen tuotantoon.

Näin laskimme henkilökohtaisen kulutuslaskeman

pic-720-CO2-kg-2.png


Miten CO2-säästö syntyy?

Vattenfallilta hankittu ja kotona käyttämäsi sähkö ei tuotantovaiheessa aiheuta hiilidioksidi- eli CO2-päästöjä, toisin kuin jos olisit valinnut tavallisen sekasähkön, jonka alkuperää ei ole varmennettu. Näin ollen tuotannonaikaiset päästöt jäävät pois – laskelma kertoo kuinka paljon se tarkoittaa kilogrammoissa.

CO2-päästön vähennys on laskettu käyttäen omaa sähkön kulutustasi kerrottuna jäännösjakauman päästökertoimella. Esimerkiksi vuoden 2019 jäännösjakauman päästökerroin on 249,29 g/kWh. Jäännösjakauma kertoo tavallisen sekasähkön alkuperän ja päästökerroin sen tuotannonaikaiset päästöt.

Säästetyt ajokilometrit, puut ja yhteenlaskettu CO2-säästösi on laskettu käyttäen vuoden 2022 jäännösjakaumaa.

Lähde: Energiavirasto

720px-trees-1.png


Puut hiilinieluna

Metsillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Metsät sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja toimivat siten merkittävinä hiilinieluina. Hiilinielua ei kuitenkaan ole loputtomasti käytettävissä. Puiden lukumäärä kuvaa, kuinka paljon metsää vapautuu hiilinieluksi muuhun käyttöön.

Esimerkissä on käytetty arviota, jossa 429 Kg hiilidioksidia varastoituu puuhun 50 vuoden aikana. Puun hiilinieluvaikutus on laskettu bruttomääräisesti eli huomioiden sen että puu nielee, mutta ei tuota hiilidioksidipäästöjä.Lähde: YLE

pic-720-drive-km-2.png


Autolla ajetut kilometrit

Kilometrimäärä kuvaa esimerkin avulla, miten paljon autolla ajoa tulisi vähentää saman vaikutuksen saamiseksi kuin sähkösopimuksellasi on oma kulutuksesi huomioiden.

Hiilidioksidipäästön määrä on suorassa suhteessa käytetyn polttoaineen määrään ja laatuun. Polttoaineen kulutukseen vaikuttavat mm. ajoneuvon paino, renkaiden kitkaominaisuudet sekä moottorin hyötysuhde. Taloudellinen, polttoainetta säästävä ajotapa vähentää myös ajoneuvon CO2-päästöjä. Tässä on käytetty kertoimena 178 g/km, joka on keskivertoauton hiilidioksidipäästö.

Lähde: Autoalan tiedotuskeskus

 

 

pic-720-contract-kwh-2.png


Ilmastoystävällistä sähköä

Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen joko määräaikaisena, markkinahintaa seuraavana tai suoraan pörssihintaan sidottuna. Fossiilivapaa tarkoittaa sähköntuotantoa, joka ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä, eikä siten lämmitä ilmastoa. Kaikki ostamasi sähkö on alkuperätodennettua, eli voit olla varma siitä, että sähkönkulutustasi vastaava määrä sähköä tuotetaan aina fossiilittomasti.

Katso kaikki sähkösopimuksemme

 

 

Vinkkejä ilmasto- ystävälliseen elämään

Keräsimme yhteen ilmastonmuutokseen liittyviä mielenkiintoisia linkkejä ympäri verkkoa.

Sitra: 100 fiksua arjen tekoa
Luke: Miten voimme muuttaa luonnonvarojen käytön kestäväksi?
Luke: Metsät ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen numerot

720px-68percent-1.png

Kotitalouksien CO2-päästöt

Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 68 prosenttia liittyy kotitalouksien kulutukseen – asumiseen, liikkumiseen, ruokaan sekä tavaroihin ja palveluihin liittyviin kulutusvalintoihin. Asuminen aiheuttaa kotitalouksien hiilijalanjäljestä yli kolmanneksen. Tavarat ja palvelut muodostavat neljänneksen, liikkuminen viidenneksen ja ruoan kulutus muodostaa loput 16 prosenttia.

 

720px-10300-1.png

Vuotuinen CO2-päästö/hlö

Meidän keskimääräinen hiilijalanjälkemme on 10 300 kg (CO2/hlö/vuosi). Selvityksen mukaan sitä olisi mahdollista pudottaa jopa reilulla kolmanneksella jo nykyisin olemassa olevilla ratkaisuilla.

Vinkkejä kestävään arkeen löydät Sitran verkkosivuilta

720x350-small-carbon-footprint-2.jpg

Mistä johtuu, että ilmastoystävälliseen sähköön jää pieni hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälki syntyy, kun sähkön tuotantotavan koko elinkaari otetaan mukaan; voimalaitoksen rakentaminen, käyttö ja alasajo. Esimerkiksi tuulivoimalan tuotanto on päästötöntä, mutta päästöjä muodostuu esimerkiksi valmistettaessa sementtiä ja terästä, joita käytetään tuulivoimalaitosten rakentamisessa.

720px-source-certificate-2.jpg

Mikä on alkuperätakuu?

Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Suomessa alkuperätakuut myöntää kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Sähkönmyyjä ostaa takuita aina sen verran, kuin kyseisellä tuotantomuodolla tuotettua sähköä on myyty asiakkaalle. Sähkön määrä on siis sovittu, mutta tuotannon ajankohta voi olla eri kuin kulutuksen. Valinnallasi ohjaat siis eurosi niille sähkön tuottajille, joiden tuotanto on päästötöntä. Ydinvoiman alkuperä puolestaan on varmennettu kahdenvälisin sopimuksin. Ydinvoima on vesi- ja tuulivoiman ohella merkittävin päästöttömän sähköntuotannon muoto. Siksi sillä on iso rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Lue myös:
Mistä tiedän, että saan tilaamaani sähköä?

Kysy chatissa