EKO Tuntisähkö -sopimuksen sopimusehdot

EKO Tuntisähkö -sopimus on asiakkaan ja Vattenfall Oy:n (Vattenfall) välille solmittu toistaiseksi voimassa oleva sähkönmyyntisopimus, joka tulee voimaan sähköntoimituksen sovittuna aloituspäivänä tai ensimmäisenä mahdollisena päivänä, jolloin sähköntoimituksen aloittaminen on teknisesti mahdollista.

Sopimus koskee sähkön myyntiä ja sen hintaa. Myyntihintaan lisätään viranomaisten kulloinkin voimassaolevat ja Vattenfallin perittäväksi määräämät verot ja maksut. Paikallinen jakeluverkonhaltija veloittaa lisäksi sähkön siirrosta ja sähköverosta asiakkaan ja jakeluverkon välillä tehdyn verkkopalvelusopimuksen mukaisesti.

Sähkönkulutuksen mittaaminen, hinnan määräytyminen ja laskutus

Sähkönkulutuksen mittaamisesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Käyttöpaikassa, johon EKO Tuntisähkö –sopimus tehdään, tulee olla asennettuna tuntikohtainen sähkönkulutuksen mittaus ja mitattujen tuntitietojen käytön tulee olla laskutusta varten teknisesti mahdollista. Sopimus edellyttää, että sähkönkulutuksen tuntikohtainen mittaus on käyttöpaikassa jatkuvasti pääkytkimestä päälle kytkettynä. Laskutuksen perusteena käytetään jakeluverkonhaltijan Vattenfallille toimittamia tuntikohtaisia kulutustietoja.

Sähkön hinta määräytyy Pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool) julkaiseman Suomen hinta-alueen tuntikohtaisen spot–hinnan mukaan (”Pörssihinta”). Pörssihintaan lisätään Vattenfallin marginaali (snt/kWh). Lisäksi laskutetaan kiinteä Perusmaksu (euroa per kuukausi). Vattenfallilla on oikeus muuttaa marginaalia ja perusmaksua ilmoittamalla siitä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaan astumista.

Laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain jälkikäteen. Yhden tunnin hinta saadaan kertomalla kyseisen tunnin pörssihinnan ja marginaalin summa tämän tunnin toteutuneella sähkönkulutuksella. Kalenterikuukauden hinta saadaan laskemalla tuntien hintojen summa. Laskulla näytettävä kuukausittainen energian keskihinta on kalenterikuukauden hinta jaettuna saman jakson sähkönkulutuksella.

Tuntikohtaisia energian hintoja tai tuntikohtaista sähkönkulutusta ei erikseen eritellä sähkölaskulla, vaan ne ovat asiakkaan nähtävillä Vattenfallin Oma energia -palvelussa.

Tuulella tuotettua sähköä

EKO Tuntisähkö -sopimuksen energia on tuotettu kokonaisuudessaan tuulivoimalla. Vattenfall sitoutuu hankkimaan asiakkaan käyttämän sähköenergian verran tuulivoimalla tuotettua sähköä. EKO Tuntisähkö -sopimus on Suomen luonnonsuojeluliiton suosittelemaa EKOenergiaa (alkuperämaa: Ruotsi ja/tai Tanska).

Sitoutuminen sopimukseen

Sopimus on asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen. Asiakkaan tulee ilmoittaa käyttöpaikkansa muutoksesta Vattenfallille vähintään kaksi viikkoa ennen muutosta soittamalla Vattenfallin asiakaspalvelunumeroon 020 722 9000 tai ilmoittamalla Vattenfallille postitse, telefaxilla tai sähköpostitse. Käyttöpaikan muuttuessa sopimus päättyy. Asiakkaalla on lisäksi oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla. Vattenfall voi irtisanoa sopimuksen päättymään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Sopimukseen sovellettavat yleiset ehdot

Sopimukseen sovelletaan muutoin Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja SME 2014. EKO tuntisähkö -sopimuksen pörssihinnan vaihtelut eivät ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen tai joiden perusteella asiakkaalla olisi oikeus irtisanoa EKO Tuntisähkö -sopimus päättyväksi sähkönmyyntiehtojen SME 2014 kohdan 10.9. perusteella.

EKO Timel avtalsvillkor på svenska
EKO Hourly terms & conditions in English

Kysy chatissa