Vattenfallin opiskelijan sähkönmyyntikampanjan viiden (5) Vattenfall power bankin arvonnan säännöt 1.–30.11.2017

  1. Arvontojen järjestäjänä toimii Vattenfall Oy, Televisiokatu 4 A, 00240 Helsinki (myöhemmin tässä tekstissä “arvonnan järjestäjä”).
  2. Arvontoihin osallistuvat 1.–30.11.2017 välisenä aikana kaikki https://www.vattenfall.fi/kampanjat/opiskelija/ -kampanjasivun kautta sähkönmyyntisopimuksensa Vattenfall Oy:n kanssa solmineet Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt, yksi osallistumiskerta per henkilö. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Arvonta-ajalla tarkoitetaan aikaa, jona sähkösopimus on tehty. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ja peruuntuneita sähkösopimuksia ei hyväksytä arvontaan. Kampanja-ajan ulkopuolella tehtyjä ja peruuntuneita sähkösopimuksia ei hyväksytä arvontaan.
  3. Arvonnat suoritetaan arvonnan järjestäjän tiloissa arvonnan järjestäjän toimesta neljän viikon kuluessa arvonta-ajan päättymisestä.
  4. Osallistuneiden kesken arvotaan 5 (viisi) kappaletta Vattenfall Power Bankiä (varavirtalähde). Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuhun tavaraan. Osallistuneiden kesken arvottavien palkintojen kokonaisarvo on yhteensä 51 euroa. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnoista maksettavan arpajaisveron.
  5. Arvonnan voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja palkinnot toimitetaan voittajille arvonnan jälkeen.
  6. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuuta kilpailua koskevan kampanjasivun toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.
  7. Osallistujien antamia tietoja voidaan käyttää Vattenfallin suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Osallistujat antavat suostumuksensa antamiensa tietojen käyttöön edellä mainitulla tavalla osallistuessaan kampanjaan. Osallistujat voivat perua suoramarkkinointia koskevan suostumuksensa milloin tahansa ilmoittamalla siitä kampanjan järjestäjälle esimerkiksi sähköpostiviestillä. Kampanjaan osallistuvat sallivat, että heidän nimensä voidaan julkaista ilman erillistä korvausta Vattenfallin sähköisissä medioissa.
  8. Palkintojen voittajat vapauttavat arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkintojen vastaanottamiseen tai käyttöön tai niissä ilmeneviin vikoihin. Arvonnan järjestäjän kokonaisvastuu kutakin osanottajaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnansääntöjä ja arvonnan järjestäjän päätöksiä. Kampanjan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

Kysy chatissa