Arvonnan järjestäjänä toimii Vattenfall Oy, Televisiokatu 4 A, 00240 Helsinki (myöhemmin tässä tekstissä "arvonnan järjestäjä").

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, yksi osallistumiskerta per henkilö. Arvontaan voi osallistua internetissä osoitteessa vattenfall.fi/kysely tai palauttamalla kyselylomakkeen postitse 1.1.-31.12.2017 välisenä aikana. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Osallistuneiden kesken arvotaan yhteensä kolme Philips Hue -älylamppupaketteja, yksi per arvonta-aika. Yhden palkinnon arvo on 190 euroa. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai tavaraksi eikä luovuttaa toiselle. Arvonnat suoritetaan arvonnan järjestäjän tiloissa arvonnan järjestäjän toimesta kuukauden kuluessa kunkin arvonta-ajan päättymisestä.

Arvonta-ajat ovat 1.1.2017 - 30.4.2017, 1.5.2017 - 31.8.2017 ja 1.9.2017 - 31.12.2017. Arvonta-ajalla tarkoitetaan aikaa, jonka viimeinen päivä on mainittu asiakkaalle lähetetyssä kyselylomakkeessa. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan.

Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta maksettavan arpajaisveron. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) arvontaan osallistumisen yhteydessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti henkilökohtaisesti ja palkinto toimitetaan voittajalle kyseisen arvonnan jälkeen.

Osallistumalla arvontaan osanottajat myöntävät, voittaessaan arvonnan palkinnon, arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä ja paikkakuntansa ilman erillistä suostumusta tai korvausta järjestäjän internet-sivuilla ja Facebookissa.

Osallistumalla tähän arvontaan osallistuja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot sekä sitoutuu noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja arvonnan järjestäjän päätöksiä. Palkintojen voittajat vapauttavat arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkintojen vastaanottamiseen tai käyttöön tai niissä ilmeneviin vikoihin.

Arvonnan järjestäjän kokonaisvastuu kutakin osanottajaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

Kysy chatissa