Vattenfall x HAVU NHL - arvonnan säännöt

Voita jengillesi täydellinen peli-ilta kaikilla herkuilla 

 1. Arvonnan järjestäjänä toimii Vattenfall Oy, Fredriksberg B, Konepajankuja 3, 00510, Helsinki (myöhemmin tässä tekstissä “arvonnan järjestäjä”). 
 2. Arvontaan osallistuvat kaikki 23.9–31.10.2020 Vattenfall x HAVU NHL - arvontaan (https://www.vattenfall.fi/kampanjat/peli-ilta/) lomakkeella vaadittuihin kysymyksiin vastanneet Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt, yksi osallistumiskerta per henkilö. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailun järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä, jotka estävät arvontaan osallistumisen. 
 3. Vattenfallin raati arpoo voittajan kymmenen (10) parhaan perustelun joukosta ja peli-ilta tullaan järjestämään HAVU Gamingin kanssa voittajan kotona tai järjestäjien tarjoamassa paikassa päivällä tai alkuillasta. Peli-illan aikataulu sovitaan myöhemmin voittajan ja HAVUn pelaajien kanssa. Vattenfallilla on oikeus tuottaa ja julkaista materiaaleja, kuten kuvia ja videoita peli-illasta omiin ja HAVU Gamingin kanaviin. 
 4. Arvonta suoritetaan kilpailun järjestäjän tiloissa kilpailun järjestäjän toimesta neljän viikon kuluessa kilpailuajan päättymisestä. 
 5. Arvonnan voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja palkinnon toimittaminen sovitaan erikseen voittajan kanssa. Arvonnan järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja, mikäli edelliseen voittajaan ei saada yhteyttä viikon kuluessa.
 6. Osallistuneiden kesken arvotaan 1 (yksi) peli-ilta ja PlayStation 5 -pelikonsoli, arvo 430 € (euroa). Palkinnon kokonaisarvo on 800 € (euroa). Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai tavaraksi eikä luovuttaa toiselle. 
 7. Arvonnajärjestäjä ei ota vastuuta kampanjasivun toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi. 
 8. Peli-illan järjestämisessä otetaan huomioon THL:n suositukset koronavirustilanteesta ja iltaa ei järjestetä ennen kuin se on turvallista. Arvonnan järjestäjällä on oikeus siirtää peli-iltaa toiseen ajankohtaan.
 9. Osallistujien antamia tietoja voidaan käyttää Vattenfallin suoramarkkinointitarkoituksiin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, jos tiedon antaja on antanut siihen suostumuksensa. Osallistujat antavat suostumuksensa antamiensa tietojen käyttöön osallistuessaan kampanjaan. Osallistujalla on oikeus myös erikseen jälkikäteen kieltää omien tietojensa käyttö suoramarkkinointiin esimerkiksi sähköpostiviestillä. Lisäksi osallistujalla on oikeus kokonaan peruuttaa osallistumisensa arvontaan. Kampanjaan osallistuja antaa suostumuksensa nimensä mahdolliseen julkaisemiseen ilman erillistä korvausta Vattenfallin sähköisissä medioissa. 
 10. Arvonnan järjestäjä sitoutuu tietosuojaselosteen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn, https://www.vattenfall.fi/kayttoehdot-ja-tietosuojaseloste/tietosuojaseloste/. 
 11. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkintojen vastaanottamiseen tai käyttöön tai niissä ilmeneviin vikoihin. Arvonnan järjestäjän kokonaisvastuu kutakin osanottajaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. 
 12. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailusääntöjä ja kilpailun järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä omilla internet-sivuillaan. 
Kysy chatissa