Ilmasto Vakio -sopimuksen ehdot

  • Sopimuksessa on kiinteä kuukausihinta (€/kk). Asiakas voi kuluttaa sähköä samaan kiinteään kuukausihintaan (€/kk) aina kuukausikohtaiseen ylärajaan asti  
  • Kuukausikohtainen kulutuksen yläraja on joulu-, tammi- ja helmikuussa 160 kWh, muuna aikana 125 kWh per kuukausi 
  • Ylärajan ylittävältä osalta lisätään laskuun kulutettuun energiaan perustuva hinta (snt/kWh)  
  • Kulutettu energia tuotetaan kokonaisuudessaan fossiilittomasti  
  • Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla 

Ilmasto Vakio -sopimus on asiakkaan ja Vattenfall Oy:n (Vattenfall) välille solmittu toistaiseksi voimassa oleva sähkönmyyntisopimus, joka tulee voimaan sähköntoimituksen sovittuna aloituspäivänä tai ensimmäisenä mahdollisena päivänä, jolloin sähköntoimituksen aloittaminen on teknisesti mahdollista. Sopimus koskee sähkön myyntiä ja sen hintaa. Myyntihintaan lisätään viranomaisten kulloinkin voimassa olevat ja Vattenfallin perittäväksi määräämät verot ja maksut. Paikallinen jakeluverkonhaltija veloittaa lisäksi sähkön siirrosta ja sähköverosta asiakkaan ja jakeluverkon välillä tehdyn verkkopalvelusopimuksen mukaisesti.  

Sähkönkulutuksen mittaaminen, hinnanmuutoksesta ilmoittaminen ja laskutus  

Sähkönkulutuksen mittaamisesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Käyttöpaikassa, johon Ilmasto Vakio -sopimus tehdään, tulee olla asennettuna tuntikohtainen sähkönkulutuksen mittaus ja mitattujen tuntitietojen käytön tulee olla seurantaa ja laskutusta varten teknisesti mahdollista. Sopimus edellyttää, että sähkönkulutuksen tuntikohtainen mittaus on käyttöpaikassa jatkuvasti pääkytkimestä päälle kytkettynä. Laskutuksen perusteena käytetään jakeluverkonhaltijan Vattenfallille toimittamia kulutustietoja.  

Ilmasto Vakio -sopimuksen laskutus perustuu euromääräiseen kiinteähintaiseen kuukausimaksuun (€/kk), joka on arvoitu keskimäärin alle 1500 kWh käyttävän tyyppikuluttajan kulutuksen perusteella ottaen huomioon sähkönkulutukselle tyypillinen vaihtelu vuodenaikojen mukaan. Näin asiakkaalle on määritelty yhden kuukauden kulutusraja, joka on joulu-, tammi- ja helmikuussa 160 kWh, ja muina aikoina 125 kWh.  Jos kulutuksesi ylittää kuukausikohtaisen kulutusrajan, perimme kulutusrajan ylittävästä sähkönkulutuksesta voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun (snt/kWh) osana kuukausilaskutusta. Kulutustiedot ovat asiakkaan nähtävillä Vattenfallin Oma energia -palvelussa. Lisäksi, jos kulutus ylittää merkittävästi tai toistuvasti keskimääräisen kuukausikulutuksen rajan, Vattenfallilla on oikeus tarjota tilalle asiakkaan kulutukseen paremmin soveltuvaa tuotetta.  

Mahdollisista hinnan muutoksista ilmoitamme asiakkaalle viimeistään 30 vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa sähköpostitse tai tekstiviestillä. Asiakkaan vastuulla on, että Vattenfallilla on käytössään ajantasaiset sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Vattenfallilla on oikeus tarkistaa Ilmasto Vakio -sopimus vastaamaan verkonhaltijan antamaa vuosiennustetta ennen sähkön toimituksen aloittamista. Kun tilaus on tullut voimaan, lähetetään siitä ilmoitus sinulle sähköpostitse.  

Ilmastoystävällistä sähköä  

Ilmasto Vakio -sopimuksen energia on tuotettu kokonaisuudessaan vesi-, tuuli- ja ydinvoimalla. Vattenfall sitoutuu hankkimaan käyttämäsi sähköenergian verran näillä tuotantomuodoilla tuotettua sähköä.

Sitoutuminen sopimukseen

Sopimus on asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen. Asiakkaan tulee ilmoittaa käyttöpaikkansa muutoksesta Vattenfallille vähintään kaksi viikkoa ennen muutosta soittamalla asiakaspalveluumme tai täyttämällä muuttolomake osoitteessa vattenfall.fi/muuttoilmoitus. Sähkösopimus on kätevästi siirrettävissä uuteen kotiisi niin halutessasi täyttämällä muuttolomake.  Asiakkaalla on lisäksi oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla. Vattenfall voi irtisanoa sopimuksen päättymään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Sopimukseen sovellettavat yleiset ehdot

Näiden ehtojen lisäksi sopimukseen sovelletaan yleisiä Sähkönmyyntiehtoja SME 2014

 

Nämä ehdot ovat käytössä 1.3.2024 jälkeen tehdyissä ja päivitetyissä sähkösopimuksissa. Aiemman Ilmasto Vakio -tuotteen ehdot löytyvät täältä.

Kysy chatissa