Ilmasto Vakio -sopimusehdot

 

  • Sopimuksessa on kiinteä kuukausihinta (€/kk). Asiakas voi kuluttaa sähköä samaan kiinteään kuukausihintaan (€/kk) aina kuukausikohtaiseen ylärajaan asti (208 kWh/kk)
  • Ylärajan ylittävältä osalta lisätään laskuun kulutettuun energiaan perustuva hinta (c/kWh)
  • Kulutettu energia tuotetaan kokonaisuudessaan fossiilittomasti
  • Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla.

 

Ilmasto Vakio -sopimus on asiakkaan ja Vattenfall Oy:n (Vattenfall) välille solmittu toistaiseksi voimassa oleva sähkönmyyntisopimus, joka tulee voimaan sähköntoimituksen sovittuna aloituspäivänä tai ensimmäisenä mahdollisena päivänä, jolloin sähköntoimituksen aloittaminen on teknisesti mahdollista.

Sopimus koskee sähkön myyntiä ja sen hintaa. Myyntihintaan lisätään viranomaisten kulloinkin voimassaolevat ja Vattenfallin perittäväksi määräämät verot ja maksut. Paikallinen jakeluverkonhaltija veloittaa lisäksi sähkön siirrosta ja sähköverosta asiakkaan ja jakeluverkon välillä tehdyn verkkopalvelusopimuksen mukaisesti.

Sähkönkulutuksen mittaaminen, hinnanmuutoksesta ilmoittaminen ja laskutus

Sähkönkulutuksen mittaamisesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Käyttöpaikassa, johon Ilmasto Vakio -sopimus tehdään, tulee olla asennettuna tuntikohtainen sähkönkulutuksen mittaus ja mitattujen tuntitietojen käytön tulee olla seurantaa ja laskutusta varten teknisesti mahdollista. Sopimus edellyttää, että sähkönkulutuksen tuntikohtainen mittaus on käyttöpaikassa jatkuvasti pääkytkimestä päälle kytkettynä. Laskutuksen perusteena käytetään jakeluverkonhaltijan Vattenfallille toimittamia tuntikohtaisia kulutustietoja.

Ilmasto Vakio -sopimuksen laskutus perustuu euromääräiseen kiinteähintaiseen kuukausimaksuun (€/kk), jonka asiakas maksaa sähkönkulutuksen määrästä riippumatta aina kuukausittaiseen enimmäismäärään asti 208 kWh/kk. Mikäli kuukauden kulutus ylittää kuukausittaisen kulutuksen enimmäismäärän, laskutetaan ylimenevän energiakulutuksen osalta Vattenfallin hinnaston mukainen hinta (c/kWh) kiinteän kuukausihinnan lisäksi. Laskutuksen perusteena käytetään jakeluverkonhaltijan Vattenfallille toimittamia tuntikohtaisia kulutustietoja. Mikäli asiakkaan kulutus ylittää tai vaikuttaa todennäköiseltä, että kulutus ylittää sovitun 2 500 kWh vuosirajan, on Vattenfallilla oikeus vaihtaa asiakkaan tuote Vattenfall Tuntisähkö Mix myyntituotteeseen kulloinkin voimassaolevin Tuntisähkö Mix sopimuksen ehdoin ja hinnoin. Tuotteen vaihdosta ilmoitetaan asiakkaalle joko sähköpostilla tai tekstiviestillä. Kulutustiedot ovat asiakkaan nähtävillä Vattenfallin Oma energia -palvelussa

Mahdollisista hinnan muutoksista ilmoitamme asiakkaalle viimeistään 30 vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa sähköpostitse tai tekstiviestillä. Asiakkaan vastuulla on, että Vattenfallilla on käytössään ajantasaiset sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Kun tilaus on tullut voimaan, lähetetään siitä ilmoitus asiakkaalle sähköpostitse.

Ilmastoystävällistä sähköä

Ilmasto Vakio -sopimuksen energia on tuotettu kokonaisuudessaan vesi-, tuuli- ja ydinvoimalla. Vattenfall sitoutuu hankkimaan käyttämäsi sähköenergian verran näillä tuotantomuodoilla tuotettua sähköä.

Sitoutuminen sopimukseen

Sopimus on asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen. Asiakkaan tulee ilmoittaa käyttöpaikkansa muutoksesta Vattenfallille vähintään kaksi viikkoa ennen muutosta soittamalla asiakaspalveluumme tai täyttämällä muuttolomake osoitteessa  vattenfall.fi/muuttoilmoitus. Sähkösopimus on kätevästi siirrettävissä uuteen kotiisi niin halutessasi täyttämällä muuttolomake osoitteessa vattenfall.fi/muuttoilmoitus. Asiakkaalla on lisäksi oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla. Vattenfall voi irtisanoa sopimuksen päättymään yhden kuukauden irtisanomisajalla.


Sopimukseen sovellettavat yleiset ehdot

Näiden ehtojen lisäksi sopimukseen sovelletaan yleisiä Sähkönmyyntiehtoja SME 2014.

Kysy chatissa