Henkilötietojen suoja vahvistuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) korvaa EU-maissa voimassa olevat kansalliset henkilötietolait.

GDPR

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) korvaa EU-maissa voimassa olevat kansalliset henkilötietolait. Uusi asetus on pitkälti samansuuntainen entisen henkilötietolain kanssa, mutta yritysten vastuu henkilötietojen huolellisesta käsittelystä vahvistuu. Yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018, ja sitä sovelletaan kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Uusi tietosuoja-asetus parantaa henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja asiakkaan oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Se myös korostaa asiakkaan oikeutta tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen sekä määrittää väärinkäytöstilanteissa oikeuden korvausten saamiseen.

Asiakkaidemme luottamus on meille tärkeää, ja sen vuoksi otamme henkilötietojen suojan vakavasti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Vattenfallilla voi lukea päivitetystä tietosuojailmoituksestamme, joka löytyy osoitteesta www.vattenfall.fi/tietosuojaseloste.

Myös verkkopalvelumme käyttöehdot on päivitetty vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Verkkopalvelumme käyttöehdot ovat osoitteessa www.vattenfall.fi/kayttoehdot.

Jos sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä rekisteriasioiden yhteyshenkilöömme sähköpostitse dpo.nordics@vattenfall.com.

Kysy chatissa