Korjatut tiedot sähkön alkuperätakuista

Energiavirasto on tarkastanut Vattenfall Oy:n liittyen sähkön alkuperää koskevan lain ilmoitusvelvoitteiden noudattamisesta. Tarkastusta koskevassa ratkaisussaan Energiavirasto katsoo, että Vattenfall Oy on toiminut alkuperätakuulain 11 a §:n vastaisesti ilmoittaessaan energialähdejakauman sekä 11 c §:n vastaisesti ilmoittaessaan sähkön myynnin hiilidioksidipäästöt ja radioaktiivisten jätteiden määrän loppuasiakkaille ja jälleenmyyjille myydyn sähkön osalta erikseen.

 

 

Energiaviraston velvoitteen mukaisesti olemme korjanneet energialähdejakauman ja tiedot sähkön myynnin hiilidioksidipäästöistä ja radioaktiivisen jätteen määrästä alkuperätakuulain mukaisiksi. Tämän vuoksi sivustoillamme ilmoitetaan alkuperätakuulain mukaisesti ainoastaan Vattenfallin Suomessa vuonna 2016 loppuasiakkaille myymän sähkön energialähdejakauma, joka sisältää kaiken sekä sähkönkäyttäjille että sähkönmyyjille myydyn sähkön. Korjaus ei vaikuta loppukuluttajille myydyn sähkön energialähdejakaumaan eikä hiilidioksidipäästöihin tai käytetyn ydinpolttoaineen määrään, koska alkuperäisessä laskennassa loppukuluttajiin on sisällytetty myös sähkönmyyjille myyty sähkö. 

Kysy chatissa