Tiesitkö tätä sähkön tuotannosta? - Intergalaktinen tietokirja vastaa

Monet sähköyhtiöt tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden valita sähkön alkuperä sähkösopimusta tehtäessä. Miten sähköä kulutetaan ja miten sitä tuotetaan? Vattefallin Intergalaktinen tietokirja opastaa sähköntuotannon saloihin.

Lisätietoa sähköntuotannosta

Vesisähkö

Vesisähköä saadaan kuljettamalla vettä turbiinin läpi varastoaltaasta tai joesta purkuputkeen tai jokeen, jolloin generaattori muuttaa liikkeestä syntyvän energian sähköksi. Veden varastoiminen ja mahdollisuus tasata sähköntuotannon kulutushuippuja luetaan vesivoiman eduksi. Sitä tuotetaankin Pohjoismaissa eniten, jopa 60 prosenttia kaikesta tuotetusta sähköstä.

Tuulivoima

Tuulivoimaloissa tuulen liike-energia muutetaan generaattorissa sähköksi, eikä tuulivoiman tuotannosta synny juurikaan päästöjä maahan tai ilmaan. Tuulivoimaloiden sähkönmäärä vaihtelee päivittäin riippuen säästä, esimerkiksi Suomessa tuulivoiman tuotanto on usein huipussaan talvella.

Ydinvoima

Ydinvoimaa tuotetaan Suomessa neljässä toimivassa laitoksessa, jotka tuottavat kolmasosan kotimaisesta sähköstä. Uraanin haljetessa voimaloiden reaktorit tuottavat lämpöä, jonka voimalan turbiinit muuttavat sähköksi.

Perussähkö

Energialähteiden yhdistelmä hyödyntää kaikkia saatavissa olevista energialähteistä. Mukana on usein uusiutuvia sähkönlähteitä, kuten vesi- ja tuulivoimaa, sekä ydinsähköä, turvetta ja fossiilisia energianlähteitä, kuten maakaasua ja öljyä.

Lähde:  
Vattenfall
http://energia.fi 

Vattenfall myy sähköä kaikkialle Suomeen (lukuun ottamatta Ahvenanmaata) ja on Suomen suurin sähkön myyjä. Meiltä voit valita itsellesi sopivan sähkösopimuksen ja tavan, jolla haluat sähkösi tuotetun. Tarjoamme ja kehitämme asiakkaillemme myös muita sähköön liittyviä tuotteita ja palveluita, joiden avulla voit ottaa sähkölaskusi hallintaan. 

Kysy chatissa