Huvilaviikonlopun arvonnan säännöt - Maaliskuu 2022

Vattenfallin sähkönmyyntikampanjan Hawkhill:in majoituspalveluihin käytettävän lahjakortin arvonnan säännöt 1.3.2022 - 30.4.2022

 1. Arvonnan järjestäjänä toimii Vattenfall Oy, Konepajankuja 3B, 00510 Helsinki (myöhemmin tässä tekstissä “arvonnan järjestäjä”).
 2. Arvontaan osallistuvat kaikki 1.3.-30.4.2022 Vattenfallin kampanjasivulla (https://www.vattenfall.fi/kampanjat/kuukausiarvonta/) tai Vattenfallin asiakaskyselyssä (https://www.vattenfall.fi/asiakaspalvelu/asiakaskysely/) arvontalomakkeelle yhteystietonsa jättäneet Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt (yksi osallistumiskerta per henkilö).
 3. Osallistumisoikeutta ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Arvonnan järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä, jotka estävät arvontaan osallistumisen.
 4. Arvonta suoritetaan arvonnan järjestäjän tiloissa arvonnan järjestäjän toimesta kuuden viikon kuluessa arvonta-ajan päättymisestä. 
  Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja palkinto toimitetaan voittajalle postitse tai sähköpostilla.
 5. Jos palkinnon voittaja ei kuittaa vastaanottaneensa ilmoitusta arvonnan voitosta kohden (2) viikon kuluessa saamastaan ilmoituksesta, arvotaan palkinnolle uusi voittaja.
 6. Osallistuneiden kesken arvotaan 1 kpl (yksi) 500 € arvoinen lahjakortti Hawkhill-majoituspalveluihin. Palkinnon kokonaisarvo on 500 € (euroa). Lahjakortin voi käyttää hawkhill.fi-sivustolla oleviin majoituspalveluihin. Jos voittaja haluaa käyttää lahjakortin 500 € arvokkaampaan majoituspalveluun, maksaa voittaja ylimenevän osuuden itse. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai tavaraksi eikä luovuttaa toiselle.  
 7. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnoista maksettavan arpajaisveron.
 8. Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta kampanjasivun toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.
 9. Osallistujien antamia tietoja voidaan käyttää Vattenfallin suoramarkkinointitarkoituksiin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, jos tiedon antaja on antanut siihen suostumuksensa. Osallistujat antavat suostumuksensa antamiensa tietojen käyttöön osallistuessaan kampanjaan. Osallistujalla on oikeus myös erikseen jälkikäteen kieltää omien tietojensa käyttö suoramarkkinointiin esimerkiksi sähköpostiviestillä. Kampanjaan osallistuja antaa suostumuksensa nimensä mahdolliseen julkaisemiseen ilman erillistä korvausta Vattenfallin sähköisissä medioissa.
 10. Arvonnan järjestäjä sitoutuu tietosuojaselosteen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn, https://www.vattenfall.fi/kayttoehdot-ja-tietosuojaseloste/tietosuojaseloste/.
 11. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta liittyen palkintojen vastaanottamiseen tai käyttöön tai niissä ilmeneviin vikoihin. Arvonnan järjestäjän kokonaisvastuu kutakin osanottajaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.
 12. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnansääntöjä ja arvonnan järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä omilla internet-sivuillaan.
Kysy chatissa