Täysvesi Kvartaali -sopimuksen sopimusehdot

Täysvesi Kvartaali -sopimus on asiakkaan ja Vattenfall Oy:n (Vattenfall) välille solmittu toistaiseksi voimassa oleva sähkönmyyntisopimus, joka tulee voimaan sähköntoimituksen sovittuna aloituspäivänä tai ensimmäisenä mahdollisena päivänä, jolloin sähköntoimituksen aloittaminen on teknisesti mahdollista. Sähköntoimituksen pitää alkaa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta.

Sopimus koskee sähkön myyntiä ja sen hintaa. Myyntihintaan lisätään viranomaisten kulloinkin voimassaolevat ja Vattenfallin perittäväksi määräämät verot ja maksut. Paikallinen jakeluverkonhaltija veloittaa lisäksi sähkön siirrosta ja sähköverosta asiakkaan ja jakeluverkonhaltijan välillä tehdyn verkkopalvelusopimuksen mukaisesti.

Sähkönkulutuksen mittaamisesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Käyttöpaikassa, johon Täysvesi Kvartaali –sopimus tehdään, tulee olla asennettuna tuntikohtainen sähkönkulutuksen mittaus ja mitattujen tuntitietojen käytön tulee olla laskutusta varten teknisesti mahdollista. Sopimus edellyttää, että sähkönkulutuksen tuntikohtainen mittaus on käyttöpaikassa jatkuvasti pääkytkimestä päälle kytkettynä. Laskutuksen perusteena käytetään jakeluverkonhaltijan Vattenfallille toimittamia tuntikohtaisia kulutustietoja. Asiakasta laskutetaan hänen valitsemansa laskutusrytmin sekä -tavan mukaisesti.

 

Täysvesi Kvartaali -sopimus on markkinahintainen

Nyt tekemäsi Täysvesi Kvartaali-sopimuksen energian hinta on voimassa aina kalenterivuosineljänneksen ja hinta tarkistetaan neljä kertaa vuodessa.  Jaksot, jolloin hinta pysyy samana, ovat 1.1. – 31.3., 1.4. – 30.6., 1.7. – 30.9. sekä 1.10. – 31.12. Sopimuksen mukainen energian hinta kullekin jaksolle päätetään viimeistään kuukautta ennen jakson alkua. Hinta perustuu kunkin toimitusjakson aikaisten Nasdaq OMX Commodities -johdannaismarkkinan kvartaalituotteiden noteerauksiin ja Vattenfallin päättämään marginaaliin. Tähän hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Lisäksi laskutetaan kuukausittainen perusmaksu (EUR/kuukausi). Kunkin vuosineljänneksen jakson uusi energian hinta ilmoitetaan aina osoitteessa www.vattenfall.fi sekä kullekin asiakkaalle sähköpostilla tai tekstiviestinä vähintään 30 vuorokautta ennen sen voimaan tulemista. Mikäli asiakkaan sopimuksen mukaisen sähköntoimitus alkaa jaksolla, jolle hintaa ei vielä ole määritelty sopimusta tehtäessä, vahvistetaan asiakkaalle aikanaan edellä mainitulla tavalla sopimuksen ensimmäisen jakson energian hinta.

Sähköenergian kvartaalihinnan vaihtelu ei ole alla viitattujen sähkönmyyntiehtojen tarkoittama hinta- tai sopimusehtomuutos.

 

Vedellä tuotettua sähköä

Täysvesi Kvartaali -sopimuksen energia on tuotettu kokonaisuudessaan vesivoimalla. Vattenfall sitoutuu hankkimaan asiakkaan käyttämän sähköenergian verran vesivoimalla tuotettua sähköä.

 

Sitoutuminen sopimukseen

Sopimus on asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen. Asiakkaan tulee ilmoittaa käyttöpaikkansa muutoksesta Vattenfallille vähintään kaksi viikkoa ennen muutosta soittamalla Vattenfallin asiakaspalvelunumeroon 020 722 9000 tai ilmoittamalla Vattenfallille postitse, telefaxilla tai sähköpostitse. Käyttöpaikan muuttuessa sopimus päättyy. Asiakkaalla on lisäksi oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla. Vattenfall voi irtisanoa sopimuksen päättymään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

 

Sopimukseen sovellettavat yleiset ehdot

Sopimukseen sovelletaan muutoin Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä sähkönmyyntiehtoja SME 2014

 

Fullvatten Kvartal avtalsvillkor på svenska

Terms and conditions of Full Hydro Quarter electricity agreement in English

Kysy chatissa