Tammikuun sähkökatsaus

Hyvän vesitilanteen ja suuren tuulivoimatuotannon takia sähkön pörssihinnat ovat pysyneet vuodenaikaan nähden alhaisella tasolla.


Määräaikaisten sopimusten osalta hintataso on ollut viime kuukausien aikana melko vakaata. Öljyn ja hiilen hinta on ollut pienoisessa nousussa, joten pieni hinnan nousu määräaikaisten sopimusten osalta on ehkä odotettavissa. Taloudelliset näkymät ovat edelleen hyvät. Vesitilanne vesialtaissa on erittäin hyvä runsaiden sateiden takia. Tämä on vaikuttanut pörssihintoihin positiivisesti, etenkin kun samaan aikaan tuulivoimaa on ollut tarjolla paljon. Pohjoismaiden ydinvoimaloiden kapasiteetti on loppuvuoden aikana ollut hyvällä tasolla. Suomen aluehinta on yleensä hieman Pohjoismaiden hintaa korkeampi.

Yleisesti sähkön hintatasoon Suomessa vaikuttaa etenkin säätila, sillä tuulen ja veden runsas saatavuus nostaa tarjontaa ja laskee sähkön pörssihintoja. Säätila vaikuttaa hintoihin myös kysynnän kautta. Sään lisäksi öljyn, hiilen ja CO2-päästösertifikaattien hinnat, globaali taloustilanne sekä voimaloiden kapasiteetti ja toiminta vaikuttavat Suomen sähkönhintaan ja lähinnä määräaikaisten sopimusten hintoihin.

Sähköntuotanto ja siirtokapasiteetti ovat olleet tehokkaassa käytössä Pohjoismaissa viime kuukausien aikana.

Suurin osa Suomen sähkönkulutuksesta katetaan yleensä ydinvoimalla, yhteistuotanto-kaukolämmöllä, vesivoimalla, yhteistuotanto-teollisuudella, tuulivoimalla, lauhdevoimalla sekä muulla tuotannolla, ja loput pääsääntöisesti sähkön tuonnilla Ruotsista. Yhteistuotantolaitoksissa käytetään yleensä hiiltä, maakaasua, turvetta ja puuta. Puuksi eli puuperäiseksi polttoaineeksi lasketaan puupolttoaineet, selluteollisuuden prosessiin liittyvät metsäteollisuuden jäteliemet sekä muut puuperäiset polttoaineet.

 

Palaa takaisin ajankohtaista -sivulle


Yhteystiedot yksityisasiakkaille

Yhteydenottolomake
020 722 9000 (mpm/pvm)
(ark. klo 9–17)

Kysy chatissa