Sähkökatsaus maaliskuu 2017

Heikko vesitilanne ja polttoaineiden hinnat nostaneet sähkön pörssihintoja.

 

Sähkönhinta pörssissä on vuoden alusta asti ollut lievästi nouseva. Syitä tähän ovat olleet huono vesitilanne sekä polttoaineiden hintojen nousu. Pohjoismaiden Spot-hinnat ovat alkuvuodesta olleet maltillisella tasolla. Suomen aluehinta on yleensä hieman Pohjoismaiden hintaa korkeampi.


Yleisesti sähkön hintatasoon Suomessa vaikuttaa etenkin säätila, sillä tuulen ja veden runsas saatavuus nostaa tarjontaa ja laskee hintoja. Säätila vaikuttaa hintoihin myös kysynnän kautta, sillä kovilla pakkasilla sähköä kuluu enemmän. Sään lisäksi öljyn, hiilen ja CO2-päästösertifikaattien hinnat, globaali taloustilanne sekä voimaloiden kapasiteetti ja toiminta vaikuttavat Suomen sähkönhintaan.


Sähköntuotanto ja siirtokapasiteetti ovat olleet tehokkaasti käytössä Pohjoismaissa vuoden ensikuukausina. Ydinvoimalat Suomessa ovat toimineet lähes jatkuvasti täydellä teholla, ja tuulivoimaa on ollut saatavilla hyvin koko alkuvuoden ajan.


Suurin osa sähkönkulutuksesta Suomessa katetaan yleensä ydinvoimalla, yhteistuotanto-kaukolämmöllä, vesivoimalla, yhteistuotanto-teollisuudella, tuulivoimalla, lauhdevoimalla sekä muulla tuotannolla, ja loput pääsääntöisesti sähkön tuonnilla Ruotsista. Yhteistuotantolaitoksissa käytetään yleensä hiiltä, maakaasua, turvetta ja puuta. Puuksi eli puuperäiseksi polttoaineeksi lasketaan puupolttoaineet, selluteollisuuden prosessiin liittyvät metsäteollisuuden jäteliemet sekä muut puuperäiset polttoaineet.

 

Valitse itsellesi sopivin sopimustyyppi!

Määräaikainen sopimus

Määräaikainen sopimus sopii sinulle, jos sinua ei kiinnosta seurata sähkön hinnan muutoksia. Määräaikaisen sopimuksen kiinteä kuukausihinta sekä energian hinta pysyvät samana koko sopimuskauden ajan, vaikka pörssihinnat nousisivat.


Jos sitoutuminen määräaikaiseen sopimukseen mietityttää, lisäturvaa voi hankkia liittämällä sopimukseen vaihto-oikeuden. Vaihto-oikeuden avulla sopimuksen voi vaihtaa edullisempaan, vähintään saman kestoiseen sopimukseen, jos sähkön hinta sopimuskauden aikana laskee. Vaihto-oikeuden avulla sähkölaskua voi siis pienentää entisestään.

 

Tuntisähkö

Tuntisähkö sopii sinulle, jos haluat varmistaa parhaan hetken sähkön kulutukselle, ja olet kiinnostunut seuraamaan sähkön pörssihinnan kehitystä. Tuntisähkön hinnoittelu perustuu sähköpörssi Nordpoolin toteutuneisiin tuntihintoihin ja asiakkaan omiin tuntikohtaisiin kulutuksiin. Nordpoolin hinnat seuraavat säätilaa ja sen hetkistä sähkön tuotantokapasiteettia, ja hinta voi hetkellisesti nousta vaikka pahimpina pakkastunteina tai erilaisten siirtokatkosten vuoksi. Tuntisähkö on sähkötuotteista keskimäärin edullisin, kunhan hintoja muistaa seurata omatoimisesti. Tiedostava asiakas seuraa sähkön tuntihintaa ja välttää energiankulutusta vuorokauden kalleimpina tunteina.

 

Aurinkosähkö ja aurinkopaneelit

Vattenfall toi vuoden alussa myyntiin kuluttajille ja pienyrityksille uuden tuotteen, Täysaurinko-sopimuksen. Täysaurinko on kuten mikä tahansa muukin kiinteähintainen sähkösopimus, joka on tuotettu aurinkovoimalla. Me ostamme markkinoilta saman määrän auringolla tuotettua sähköä, kuin myymme asiakkaille. Tämä ei ole sidoksissa vuodenaikaan tai tiettyihin kuukausiin, vaan se tasataan vuositasolla. Tätä toimintaa valvoo Energiavirasto, lisää voit lukea täältä

http://www.energiavirasto.fi/sahkon-alkupera


Koska aurinkovoimalla tuotettu sähkö on suomen markkinoilla kohtuullisen uusi tuote, sekoitetaan se helposti aurinkopaneeleilla itse tuotettuun sähköön. Vaikka energia syntyykin molemmilla tavoilla aurinkopaneeleiden avulla, on näillä kahdella paljon eroja.


Täysaurinko–sopimus:

  • Ei investointitarvetta tekniikkaan, eli mahdollisuus käyttää aurinkoenergiaa vaikka ei itse hankkisikaan paneeleita
  • Sähkö tuotetaan suuremmissa aurinkovoimaloissa (Ruotsi, Italia ja Belgia) ja ostetaan markkinoilta
  • Erittäin pieni hiilijalanjälki
  • Helppo hankkia kotiin kuin kotiin

Omat paneelit:

  • Investointi omiin aurinkopaneeleihin tuottaa sähköä jopa vuosikymmeniä
  • Itselleen tuottaminen tuo säästöä sähkölaskuun (energia, siirrot ja verot)
  • Vakaa hinta, sillä markkinahinnan vaihtelut eivät vaikuta
  • Ylijäämä voidaan myydä verkkoon
  • Ei vaadi välttämättä lainkaan sähköverkkoa (vaikkapa kesämökille)

Lue lisää Täysauringosta ja aurinkopaneeleista verkkosivuiltamme!

Yhteystiedot yksityisasiakkaille

Yhteydenottolomake
020 722 9000 (mpm/pvm)
(ark. klo 9–17)

Kysy chatissa