Sähkökatsaus elokuu 2017

Sähkönhinta pörssissä on lievässä nousussa.

 

Sähkönhinta pörssissä on ollut viime kuukausina pienoisessa nousussa. Syy tähän on ollut polttoaineiden hintojen nousu sekä parantuneet taloudelliset näkymät. Vesitilanne vesialtaissa on tällä hetkellä normaalilla tasolla joka vaikuttaa Spot-hintoihin positiivisesti. Spot-hinnat ovat pysyneet maltillisella tasolla vaikkakin ydinvoimaloita on ollut vuosihuolloissa. Suomen aluehinta on yleensä hieman Pohjoismaiden hintaa korkeampi.

Yleisesti sähkön hintatasoon Suomessa vaikuttaa etenkin säätila, sillä tuulen ja veden runsas saatavuus nostaa tarjontaa ja laskee spot-hintoja. Säätila vaikuttaa hintoihin myös kysynnän kautta.  Sään lisäksi öljyn, hiilen ja CO2-päästösertifikaattien hinnat, globaali taloustilanne sekä voimaloiden kapasiteetti ja toiminta vaikuttavat Suomen sähkönhintaan, ja lähinnä määräaikaisten sopimusten hintoihin.

Sähköntuotanto ja siirtokapasiteetti ovat olleet tehokkaasti käytössä Pohjoismaissa viimeisten kuukausien aikana. Ydinvoimaloiden huollot pohjoismaissa ovat loppusuoralla ja voivat jonkun verran vaikuttaa vielä spot-hintoihin, etenkin jos sää kylmenee ja vesitilanne muuttuu huonommaksi. Loviisa 1 huolletaan elokuussa, Loviisa 2 syyskuussa.

Suurin osa sähkönkulutuksesta Suomessa katetaan yleensä ydinvoimalla, yhteistuotanto-kaukolämmöllä, vesivoimalla, yhteistuotanto-teollisuudella, tuulivoimalla, lauhdevoimalla sekä muulla tuotannolla, ja loput pääsääntöisesti sähkön tuonnilla Ruotsista. Yhteistuotantolaitoksissa käytetään yleensä hiiltä, maakaasua, turvetta ja puuta. Puuksi eli puuperäiseksi polttoaineeksi lasketaan puupolttoaineet, selluteollisuuden prosessiin liittyvät metsäteollisuuden jäteliemet sekä muut puuperäiset polttoaineet.

Yhteystiedot yksityisasiakkaille

Yhteydenottolomake
020 722 9000 (mpm/pvm)
(ark. klo 9–17)

Kysy chatissa