Time in controller:21.4.2024 14.46.44

Sähkön markkinahinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla on satoja toimijoita. Seuraavan päivän sähköenergian hinta määräytyy spot-markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Keskeisiä toimijoita näillä markkinoilla ovat tarjontapuolella voimalaitoksia omistavat sähkön tuottajat ja ostopuolella sähkön vähittäismyyjät sekä suuret teollisuuslaitokset. Hinta asetetaan pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa. 

Suomessa käytettävän sähkön tuotanto

Suurin osa sähkönkulutuksesta Suomessa katetaan ydinvoimalla, vesivoimalla, teollisuuden yhteistuotannolla, tuulivoimalla, lauhdevoimalla sekä muulla tuotannolla.  Loput tarvittavasta sähköstä tuodaan pääsääntöisesti Ruotsista. Yhteistuotantolaitoksissa käytetään yleensä hiiltä, maakaasua, turvetta ja puuta. Puuperäisiin polttoaineisiin kuuluvat puu, selluteollisuuden prosessiin liittyvät metsäteollisuuden jäteliemet sekä muut puuperäiset polttoaineet.

Chart 2.svg

Sähkön hintaan vaikuttavat tekijät

  • Vesivarannot vesialtaissa, johon puolestaan vaikuttavat lämpötila ja sademäärät
  • Sää ja lämpötila. Lämpimät ja sateiset talvet saattavat laskea sähkön hintaa, kylminä talvina hinta nousee. Jopa sääennusteet itsessään voivat vaikuttaa hintakehitykseen
  • Tuotetun ydin-, tuuli- ja lämpövoiman määrä
  • Polttoaineiden, kuten öljyn ja hiilen hinnat
  • Päästöoikeuksien hinnat
  • Sähkön kysyntä ja käytettävissä oleva siirtokapasiteetti
  • Taloudelliset näkymät
  • Poliittinen epävarmuus
  • Alkuperätakuut (tuuli, vesi, aurinko), jotka todistavat uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön alkuperän

Lue myös: Sähkön hinta ja hiilijalanjälki kulkevat käsi kädessä

Sähkösanastoa

Sähköntuotantoon ja -hinnanmuodostukseen liittyy alan erikoissanastoa, josta kokosimme muutamia sanoja selityksineen sähkösanastoksi.

Hydrologinen tase

Hydrologinen tase eli Pohjoismaiden lumi- ja vesivarastot vaikuttavat johdannaisten ja samalla määräaikaisten ja spot-sopimusten hintoihin. Mikäli kesä on kuiva eikä sähköä voida tuottaa vesivoimalla, sitä joudutaan tuottamaan kalliimmalla tuotantotavalla, joka nostaa hintoja.

Johdannaismarkkinat

Johdannaisten avulla on mahdollista myydä tai ostaa sähköä kiinteään hintaan määrätyllä aikavälillä tulevaisuudessa. Johdannaiskauppa mahdollistaa riskien vähentämisen ja hallinnan, kun tulevaisuudessa tehtävän kaupan hinta tiedetään etukäteen.

Nord Pool

Kauppapaikka, jossa sähköä myyvät tuottajat ja sähkön jälleenmyyjät kohtaavat. Sähkön markkinahinnat muodostuvat sähköpörssissä tunnin tarkkuudella kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Päivittäiset virtaamat

Virtaamat eli vesivoimalan läpi virtaavat vesimäärät.  Virtaamilla tarkoitetaan lumen sulamisesta tai vesisateista tulevaa vettä,  joka valuu vesialtaisiin eli järviin tai lampiin, jotka sijaitsevat vesivoimalaitoksen yläpuolella.

Päästökauppa

Päästökauppa on EU:n ohjauskeino kasvihuonekaasupäästöjen alentamiseksi. Päästökauppa tarkoittaa, että CO2-päästöjä tuottavat laitokset ovat velvollisia omistamaan kutakin tuottamaansa päästömäärän yksikköä kohti tietyn määrän päästöoikeuksia, joita nämä laitokset voivat ostaa ja myydä keskenään.

Pörssisähkö

Tarkoittaa Nord Poolista hankittavaa markkinahintaista sähköä.

Spot-hinta

Spot-hinta on Pohjoismaisessa Nord Pool -sähköpörssissä muodostuva sähkön hinta jokaiselle vuorokauden tunnille. Kysyntä ja tarjonta muodostavat hinnan.

Teollisuuden yhteistuotanto

Teollisuuden yhteistuotannolla viitataan teollisuusprosessien yhteydessä tuotettavaan sähköön. Sähköä syntyy mm. paperiteollisuudessa jätelienten poltosta. Myös teollisuushöyryn ja -lämmön tuotannossa voidaan samalla tuottaa sähköä.

Tuntisähkö

Vattenfallin sähkösopimus, jonka hinnoittelu on täysin läpinäkyvä, sillä se perustuu Suomen hinta-alueen tuntikohtaisiin spot-hintoihin sähköpörssissä.

Tuontisähkö

Yli 20 % Suomessa vuosittain käytettävästä sähköstä tuodaan siirtokaapeleita pitkin Ruotsista.

Viikko-, kuukausi- ja kvartaalituotteet  

Viikko-, kuukausi- ja kvartaalituotteet ovat tuotteita, joita sähkönmyyjät ostavat Nasdaq OMX Commodities johdannaismarkkinalta. Näillä johdannaisilla on mahdollista myydä tai ostaa sähköä kiinteään hintaan määrätyllä aikavälillä tulevaisuudessa.

Voimalan tuotantokapasiteetti

Voimalan suurin mahdollinen vuotuinen tuotantoteho.

Yhteistuotantolaitos

Yhteistuotantolaitoksessa tuotetaan sekä sähköä että lämpöä.

Sähkön hinnan kehitys

Sähkön hinta vaihtelee markkinoilla niin maailmantalouden kuin sadetilanteenkin mukaan. Asiantuntijamme Peter Strandberg pitää sinut ajan tasalla sähkömarkkinoista, sähkön hinnan kehityksestä ja siihen vaikuttavista asioista. 

Lue uusin sähkömarkkinakatsaus

Kysy chatissa