Ändamålet med denna beskrivning av nätverkets dataskydd (senare ”Integritetspolicy”) är att redogöra för användarna av Vattenfall Oy:s webbplats (senare ”Webbplats”), hur Vattenfall Oy (senare ”Vattenfall”) hanterar uppgifter som insamlats om Webbplatsens besökare. Vi ber Er vänligen att läsa hela detta dokument innan Ni går vidare till Webbplatsen. Användning av Webbplatsen tillåts inte, om Ni inte godkänner dessa villkor.

Om Ni inte godkänner dessa villkor, avsluta användningen av denna Webbplats.

 

1. Dataskydd och säkerhet gällande Webbplatsbesökarens uppgifter.

Vattenfall förbinder sig att tillämpa dessa principer för att skydda användarnas integritet inom nätverket och att skydda de uppgifter som Webbplatsbesökaren överlåtit till Vattenfall. Vid informationshantering tillämpar Vattenfall personuppgiftslagen samt annan tillämpbar lagstiftning som gäller den enskildes integritetsskydd enligt lagstiftningen i Finland.

 

2. Syftet med hanteringen av uppgifter.

Vattenfalls mål med insamlandet av Webbplatsbesökarnas personliga uppgifter är att säkerställa att hanteringen av uppgifterna är så effektiv och säker som möjligt. Dessutom strävar Vattenfall efter att ständigt utveckla Webbplatsen och bredda utbudet av tjänster med hjälp av dem. Vattenfall har som mål att producera kostnadseffektiva tjänster, som är utformade att motsvara Webbplatsbesökarnas behov.

 

3. Information till Webbplatsens användare

Vattenfall informerar öppet om hanteringen av personuppgifter. Därför ber vi användarna av Webbplatsen att bekanta sig med Webbplatsens registerbeskrivningar för kundregistret och kontaktregistret samt Webbplatsens eventuella andra registerbeskrivningar för Vattenfalls personregister, som beskriver hur Vattenfall hanterar användarnas personuppgifter, liksom andra Webbplatsvillkor och policyer. Länkar till dem finns i Webbplatsens fotnot.

När Webbplatsens besökare registrerar sig på Webbplatsen eller på annat sätt får ett användarnamn till Webbplatsen, kan Webbplatsbesökaren ombes att överlämna personlig information. Målet med insamlandet av uppgifterna är att kunna erbjuda skräddarsydda tjänster till Webbplatsens besökare och utveckla Webbplatsinnehållet så att det motsvarar Webbplatsbesökarnas särskilda behov och intressen.

 

4. Kakor (cookies)

Vattenfall kan överföra kakor på Webbplatsbesökarens dator eller annan terminal. En kaka är en fil som överförs från Webbplatsen till Webbplatsbesökarens dator eller annan terminal med hjälp av vilken Vattenfall kan identifiera Webbplatsbesökarna. När besökaren använder Webbplatsen ger denne samtidigt sitt samtycke till Vattenfall att i enlighet med denna policy, nyttja kakor och informationen dessa samlar in. Besökaren kan dock i den egna webbläsarens inställningar bestämma på vilket sätt dennes dator eller annan terminal ska hantera kakor. Besökaren får via den egna webbläsaren eventuellt reda på, hur denne kan ta bort kakor eller stoppa dem eller hur denne kan skaffa sig mer information om kakor och användningen av dem. För vissa tjänster på Webbplatsen krävs att kakor godkänns, utan dem fungerar inte tjänsterna.

En del kakor raderas, när besökaren lämnar Webbplatsen, men andra sparas på användarens dator eller annan terminal i upp till två år, för att Webbplatsen ska kunna identifiera besökaren igen när denne återvänder till Webbplatsen. Vattenfall sparar dock inte uppgifter om Webbplatsbesökarnas IP-adresser. Vattenfall använder kakor i följande syften:

  • underlätta användningen av Webbplatsen och snabba på nedladdningen av Webbplatsen till besökarens dator eller annan terminal och
  • samla in statistik om hur Webbplatsbesökarna förflyttar sig på Webbplatsen, till exempel följande uppgifter:
  • har användaren besökt Webbplatsen tidigare,
  • varifrån har besökaren kommit till Webbplatsen,
  • vilka av Webbplatsens sidor besöker användaren,
  • hur lång tid tar besöket på Webbplatsen eller
  • vilken webbläsare använder besökaren.

På detta sätt hjälper kakorna Vattenfall att utveckla Webbplatsens innehåll och tjänster. Användningen av kakor inom nätverk är numera vanligt förekommande.

 

5. Hanteringen av uppgifterna förutsätter Webbplatsbesökarens samtycke

Hanteringen av uppgifter om Webbplatsbesökaren förutsätter dennes samtycke, och Webbplatsbesökaren har när som helst rätt att ångra samtycket. Eftersom insamlandet av personlig information om Webbplatsens besökare är nödvändigt för att Vattenfall ska kunna erbjuda de produkter och tjänster som kunderna efterfrågar, kan en inhibering av Webbplatsbesökarens samtycke leda till att Vattenfall inte kan erbjuda Webbplatsbesökaren vissa eller inga av Vattenfalls produkter eller tjänster. Tekniskt är Webbplatsen indelad i separata delar på det sätt att i vissa fall krävs fler uppgifter om användaren av Webbplatsen, medan i andra delar samlas inga personuppgifter alls om besökarna på Webbplatsen.

 

6. Överlåtelse av personuppgifter till annan part

Vattenfall överlåter inte Webbplatsbesökarnas personuppgifter till någon utanför Vattenfall, utom i följande fall. Beroende på tekniska och praktiska aspekter gällande hantering av uppgifterna, kan uppgifter sparas i Vattenfalls underleverantörers servrar eller så kan underleverantörerna hantera uppgifterna. Vattenfall kan överlåta uppgifter om Webbplatsbesökaren till sina samarbetspartners i direktmarknadsföringssyfte i enlighet med gällande lagar, såvida Webbplatsbesökaren inte har förbjudit sådan överlåtelse. Alla Vattenfalls underleverantörer är bundna av samma lagstiftande principer gällande hantering av uppgifter, som Vattenfall. Vattenfall kan överlämna sammanställd statistik om Vattenfalls kunder, försäljning, besöksmängd och andra Webbplatsanknutna uppgifter till tillförlitlig tredje part, men denna statistik innehåller inte Webbplatsbesökarnas personuppgifter.

 

7. Kontakt

Webbplatsens besökare har möjlighet att när som helst kontakta Vattenfall, för att granska att uppgifterna om denne är korrekta. Vattenfall korrigerar eller raderar alla bristfälliga, felaktiga eller inaktuella uppgifter om Webbplatsens besökare, när denne ber om det. För mer information, vänligen kontakta Vattenfalls kundtjänst.

Vattenfall strävar ständigt efter att utveckla sin Webbplats och därför kan även den här policyn uppdateras emellanåt för att motsvara förändrade förhållanden. Vattenfall förbehåller sig rätten till förändringar i denna Integritetspolicy och i Webbplatsens registerbeskrivningar för kundregistret och kontaktregistret, och Webbplatsens eventuella andra registerbeskrivningar för Vattenfalls personregister, samt andra Webbplatsvillkor och policyer. Därför ber vi Webbplatsens användare att besöka Webbplatsen med jämna mellanrum för att kontrollera eventuella ändringar i denna Integritetspolicy.

Kysy chatissa