Täysvesi-sopimuksen sopimusehdot

 

  • Sopimuksen hinta pysyy samana koko sopimuskauden, mikäli sähköön kohdistuviin veroihin tai viranomaismaksuihin ei tule muutoksia
  • Sopimuksessa on kuukausikohtainen perusmaksu (€/kk) ja sen lisäksi kiinteä hinta kulutettua energiamäärää kohti (snt/kWh)
  • Sopimus on voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun määräajan, jonka päättyessä asiakas voi valita uuden sopimuksen.
  • Jos uutta sopimusta ei valita, sopimus vaihtuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen, jotta sähköntoimitus voi jatkua katkotta
  • Kulutettu energia tuotetaan kokonaisuudessaan fossiilittomasti vesivoimalla. 
  • Muuttotilanteessa sopimuksen voit päättää tai siirtää uuteen kohteeseen

 

Vattenfall Oy (Vattenfall) hoitaa puolestasi kaikki toimittajanvaihtoon liittyvät toimenpiteet. Asiakkaan ja Vattenfallin välille on solmittu määräaikainen sähkönmyyntisopimus, joka tulee voimaan sähköntoimituksen sovittuna aloituspäivänä tai ensimmäisenä mahdollisena päivänä, jolloin sähköntoimituksen aloittaminen on teknisesti mahdollista. Vattenfall veloittaa kuluttamasi sähköenergian ja paikallinen verkkoyhtiö sähkönsiirron osuuden.

Laskutus perustuu tuntikohtaisiin kulutuksiin kaikissa niissä käyttöpaikoissa, joissa se on teknisesti mahdollista (ns. tuntimittaus). Kohteissa joissa tuntiperusteinen laskutus ei ole mahdollista, käytetään paikallisen verkkoyhtiön noudattamaa aikajaottelua.

Yö- ja päiväenergian sekä vuodenaikaenergian aikajaottelu tapahtuu Vattenfallin oman, valtioneuvoston asetukseen (66/2009) perustuvan, jaottelun mukaisesti. Yö- ja päiväenergian aikajaottelussa päiväaikaa on joka päivä klo. 07–22 välinen aika ja yöaikaa 22–07 välinen aika. Vuodenaikaenergian aikajaottelussa talviarkipäivää on 1.11. – 31.3. ma-la klo. 07–22 välinen aika ja loput muuta aikaa. Kohteissa, joissa tuntiperusteinen laskutus ei ole mahdollista, käytetään paikallisen verkkoyhtiön noudattamaa aikajaottelua.

Turvallinen ja vaivaton Täysvesi -sopimus

Nyt tekemäsi Täysvesi -sopimuksen myyntihinta pysyy samana koko sopimuskauden, mikäli sähköön kohdistuviin veroihin tai viranomaismaksuihin ei tule muutoksia. Sopimusehtojen muuttamiseen kesken sopimuskauden sovelletaan muutoin alla mainittuja alan yleisiä sähkönmyyntiehtoja. Vattenfallilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus.

Ilmastoystävällistä sähköä

Täysvesi -sopimuksen energia on tuotettu kokonaisuudessaan vesivoimalla, jolloin Vattenfall sitoutuu hankkimaan käyttämäsi sähköenergian verran vesivoimalla tuotettua sähköä.

Sitoutuminen sopimukseen

Sopimus on asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen, jolloin muuttaessasi määräaikainen sopimus päättyy muuttopäivään. Määräaikainen sopimus on kuitenkin kätevästi siirrettävissä uuteen kotiisi niin halutessasi. Sinun tulee ilmoittaa muutostasi Vattenfallille soittamalla asiakaspalveluumme tai täyttämällä muuttolomake sivulla vattenfall.fi/muuttoilmoitus. Sopimus ei ole muutoin irtisanottavissa kesken sopimuskauden ilman erityistä syytä (SME 2014 kohdat 10.2.1. – 10.2.5).

Mikäli määräaikainen sopimus päättyy asiakkaasta johtuvasta syystä ilman hyväksyttävää syytä (SME 2014 kohdat 10.2.1. –10.2.5), tulee asiakkaan maksaa sopimussakkona 100 euroa tai Vattenfallille hintakiinnityksen purkamisesta aiheutuvan tappion määrän, sen mukaan kumpi näistä suurempi. Hintakiinnityksen purkamisesta Vattenfallille aihetuvan tappion määrä määritetään sopimuksen ennenaikaisen päättymispäivän ja alkuperäisen sopimusjakson mukaisen päättymispäivän välisen ajanjakson arvoidun kulutuksen perusteella seuraavasti: Kyseiselle ajanjaksolle sopimuksen mukaisten energiamaksujen mukaan määritetystä hankintahinnasta vähennetään vastaavan sähkönmäärän myynnistä saatava arvo laskettuna sopimuksen päättymispäivän sähkön johdannaismarkkina-noteerausten mukaan.  

Selvyyden vuoksi todetaan, että SME2014 10.2.4. mukaisena muuttona tai muutoinkaan hyväksyttävänä syynä ei pidetä kyseessä olevaa käyttöpaikkaa koskevien sähkösopimusten tekemistä toisen henkilön nimiin asiakkaan jatkaessa asumista käyttöpaikassa.  

Määräaikainen sopimus on voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun määräajan. Tämän jälkeen sopimuksesi jatkuu Vattenfallin erikseen ilmoittamilla hinnoilla toistaiseksi voimassa olevana, jolloin molemminpuolinen irtisanomisaika on kaksi viikkoa.

Sopimukseen sovellettavat yleiset ehdot

Näiden ehtojen lisäksi sopimukseen sovelletaan yleisiä sähkönmyyntiehtoja SME 2014.

Kysy chatissa