Avtallsvillkor för fortlöpande avtal

Ett fortlöpande avtal är ett elförsäljningsavtal mellan kunden och Vattenfall. Avtalet träder i kraft vid överenskommen tidpunkt och är i kraft tillsvidare.

Avtalet gäller försäljningspriset på elektricitet. Det lokala distributionsnätet fakturerar elöverföringen samt elskatter. Tidsfördelningen i natt och dag baserar sig på det lokala distributionsnätets definition. Försäljningspriset för avtalet är ikraft tillsvidare. I avtalet tillämpas även tillämpning även de allmänna elförsäljningsvillkoren, se nedan.

Bindande kontrakt

Avtalet är specifikt för kunden samt elförbrukningsstället. Om du flyttar, bör du meddela om flytten till Vattenfall två (2) veckor i förväg genom att ringa vår kundservice på 020 722 9000 (vardagar kl. 9-17, lna/msa). Då du flyttar tar avtalet slut, men du kan göra ett nytt fastpris- eller fortlöpande avtal till då rådande försäljningspriser.

Allmänna villkor som tillämpas i avtalet

Avtalet innebär även tillämpning av de allmänna elförsäljningsvillkoren EFV2014.

 

Kestosopimuksen sopimusehdot suomeksi

Terms and conditions of Kesto electricity agreement in English

Kysy chatissa