Sähkökatsaus marraskuu 2017

Määräaikaisten sopimusten hinnat ovat olleet pienoisessa nousussa.

 

Sähkön pörssihinta on ollut viime kuukausina pienoisessa nousussa määräaikaisten sopimusten osalta. Tähän on vaikuttanut lähinnä hiilen hinnan voimakas nousu. Taloudelliset näkymät ovat edelleen hyvät. Vesitilanne vesialtaissa on parantunut huomattavasti lokakuisten runsaiden sateiden vuoksi. Tämä on vaikuttanut spot-hintoihin positiivisesti, etenkin kun tuulivoiman tuotanto on ollut samaan aikaan suurta. Pohjoismaiden ydinvoimaloiden kapasiteetti on viime viikkoina ollut erittäin korkealla. Suomen aluehinta on yleensä hieman Pohjoismaiden hintaa korkeampi.

Yleisesti sähkön hintatasoon Suomessa vaikuttaa etenkin säätila, sillä tuulen ja veden runsas saatavuus nostaa tarjontaa ja laskee spot-hintoja. Säätila vaikuttaa hintoihin myös kysynnän kautta.  Sään lisäksi öljyn, hiilen ja CO2-päästösertifikaattien hinnat, globaali taloustilanne sekä voimaloiden kapasiteetti ja toiminta vaikuttavat Suomen sähkönhintaan ja lähinnä määräaikaisten sopimusten hintoihin.

Sähköntuotanto ja siirtokapasiteetti ovat olleet tehokkaassa käytössä Pohjoismaissa viime kuukausien aikana. Ydinvoimaloiden huoltoseisokit ovat päättyneet Suomessa ja Ruotsissa.

Suurin osa sähkönkulutuksesta Suomessa katetaan yleensä ydinvoimalla, yhteistuotanto-kaukolämmöllä, vesivoimalla, yhteistuotanto-teollisuudella, tuulivoimalla, lauhdevoimalla sekä muulla tuotannolla ja loput pääsääntöisesti sähkön tuonnilla Ruotsista. Yhteistuotantolaitoksissa käytetään yleensä hiiltä, maakaasua, turvetta ja puuta. Puuksi eli puuperäiseksi polttoaineeksi lasketaan puupolttoaineet, selluteollisuuden prosessiin liittyvät metsäteollisuuden jäteliemet sekä muut puuperäiset polttoaineet.

Kysy chatissa