Lahjoitimme joulukorttivarat Itämeren hyväksi

Itämeri on kriittisessä tilassa – sitä pidetään yhtenä maailman saastuneimmista meristä. Itämeren vakavimmat ongelmat ovat rehevöityminen, vaaralliset aineet, meriliikenteen riskit ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen.

Vattenfall lahjoitti Itämeren suojeluun

 

BSAG, Baltic Sea Action Group, viralliselta nimeltään Elävä Itämeri säätiö, on vuonna 2008 perustettu itsenäinen voittoa tuottamaton säätiö, jonka pääpaikka on Suomessa. Baltic Sea Action Group vauhdittaa Itämeren hyväksi tehtävää työtä.

Itämeri voidaan vielä pelastaa, mutta toimiin on ryhdyttävä heti. Sen vuoksi Vattenfall päätti auttaa Itämerta hengittämään raikkaammin ja lahjoitti tänä jouluna joulukorttivaransa Itämeren hyväksi.

Kysy chatissa