Asiantuntija: Suomalaisten kiinnostus sähkön alkuperään kasvaa

Kuluttajien sähkönkäyttöä tutkiva selvitys paljastaa, että puolet suomalaisista tietää, kuinka omasta pistorasiasta tuleva sähkö on tuotettu. Vattenfallin asiantuntija pitää tulosta erittäin hyvänä.

Sähkön alkuperä

 

Joka toinen kuluttaja tietää, tai ainakin uskoo tietävänsä, kuinka kotiin tuleva sähkö on tuotettu. Tuoreen kuluttajatutkimuksen tulokset yllättivät Vattenfallin asiantuntija Taija Sjöblomin.

- Tämä on positiivinen yllätys ja olen todella tyytyväinen tulokseen. Se osoittaa, ettei sähkön tuotantotapa ole enää pienen marginaalin juttu vaan kiinnostus on lisääntynyt, Sjöblom iloitsee.

Tutkimuksen mukaan miehet ja yli 55-vuotiaat tietävät parhaiten, kuinka oma sähköyhtiö tuottaa sähköä. Nuorten ja naisvastaajien keskuudessa tietämys tuotantotavasta jää noin 40 prosenttiin. Sjöblom arvelee, että sähköyhtiöiden omalla tiedotuksella on ollut vaikutusta suomalaisten kasvavaan tietoisuuteen sähkön alkuperästä.

- Monet sähköyhtiöt ovat lisänneet valikoimiinsa tuotteita, jotka on sidottu sähkön tuotantotapaan. Itse pidän erittäin tärkeänä, että asiakas pääsee valitsemaan käyttämänsä sähkön alkuperän, eikä sähköyhtiö päätä sitä asiakkaan puolesta.

Myös mediassa ajoittain vilkkaanakin käytävä energiakeskustelu leviää moniin kahvipöytiin ja näkyy käytännön toimissa.

- Kuluttajien kiinnostus omaan sähkön pientuotantoon on kasvanut viime vuosien aikana selvästi, mikä kielii kuluttajien valveutuneisuudesta, Sjöblom huomauttaa.

Vesivoima on suosituin sähkön lähde

Suurin osa kuluttajista kertoo käyttävänsä vesivoimalla tuotettua sähköä. 15 prosenttia vastaajista käyttää tuulisähköä ja reilu 10 prosenttia vastaajista käyttää mielestään ydinsähköä.

Kotimainen sähköntuotanto kuitenkin pohjaa vahvasti ydinsähköön, joka kattaa kolmanneksen Suomessa tuotetusta sähköstä.

- Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, johon Suomikin kuuluu, vesivoiman osuus sähköntuotannossa on lähes 60 prosenttia ja tuulisähkön tuotanto on viisinkertainen Suomeen verrattuna. Vaikka kotimainen sähköntuotanto on vahvasti ydinvoimapainotteinen, on vesisähköä kuitenkin runsaasti saatavilla suhteellisen läheltä, Sjöblom kertoo.

Sähköyhtiöt on velvoitettu vuodesta 2013 lähtien todentamaan uusiutuvana myydyn sähkön alkuperä EU-direktiiviin perustuvalla alkuperätakuulla. Tämä lisää varmuutta siitä, että kuluttaja saa juuri sellaista sähköä kuin on tilannutkin. Koska alkuperätakuut ovat siirrettävissä maasta toiseen, saattaa asiakkaan ostama vesisähkö olla peräisin esimerkiksi Ruotsin lukuisista vesivoimaloista.

Pienissä asunnoissa sähkön alkuperä korostuu

Tutkimuksessa selvitettiin myös, pitävätkö kuluttajat tuotantotavan valintamahdollisuuden tärkeänä. Kiinnostusta osoittavat ennen kaikkea naiset ja pääkaupunkiseudulla asuvat vastaajat.

Pääkaupunkiseudulla asuvat naiset ovat monesti muutenkin erittäin valveutuneita ympäristöasioissa. Mutta toisaalta pääkaupunkiseudun pienissä asunnoissa sähkölasku on usein merkittävästä pienempi kuin isoissa omakotitaloissa.

- Pienissä asunnoissa sähkön hinta ei välttämättä nouse tärkeimmäksi kriteeriksi sähkösopimusta tehdessä, vaan asiakas voi olla kiinnostunut ennemminkin sähkön alkuperästä. Tosin eri tuotantotavat eivät enää määrittele hintaa, vaan asiakas voi valita sähkön alkuperän ilman lisäkustannuksia, Sjöblom huomauttaa.

Sähköyhtiöillä itsellään on Sjöblomin mielestä tärkeä rooli kuluttajien kiinnostuksen kasvattamisessa.

- Toisia kuluttajia kiinnostavat enemmän uusituvat energianlähteet, toiset korostavat kotimaisuutta ja osa haluaa helppoa ja halpaa sähköä. Se, että kuluttaja saa itse valita ostamansa sähkön alkuperän, antaa mahdollisuuden miettiä omaa arvopohjaa ja valita sähkösopimuksen juuri itselleen sopivaksi. 

Kyselytutkimuksen kuluttajille sähköön liittyvistä asioista on toteuttanut YouGov Finland Vattenfallin toimeksiannosta. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 13.5. – 18.5.2014 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu yli 20.000 suomalaista. Kyselyn vastaajamäärä on 1014.

 

Vattenfall myy sähköä kaikkialle Suomeen (lukuun ottamatta Ahvenanmaata) ja on Suomen kolmanneksi suurin sähkön myyjä. Meiltä voit valita itsellesi sopivan sähkösopimuksen ja tavan, jolla haluat sähkösi tuotetun. Tarjoamme ja kehitämme asiakkaillemme myös muita sähköön liittyviä tuotteita ja palveluita, joiden avulla voit ottaa sähkölaskusi hallintaan.

Kysy chatissa