Täysaurinko-sopimuksen sopimusehdot

Vattenfall Oy (Vattenfall) hoitaa puolestasi kaikki toimittajanvaihtoon liittyvät toimenpiteet. Asiakkaan ja Vattenfallin välille on solmittu määräaikainen sähkönmyyntisopimus, joka tulee voimaan sähköntoimituksen sovittuna aloituspäivänä tai ensimmäisenä mahdollisena päivänä, jolloin sähköntoimituksen aloittaminen on teknisesti mahdollista. Vattenfall veloittaa kuluttamasi sähköenergian ja paikallinen verkkoyhtiö sähkönsiirron osuuden.

Laskutus perustuu tuntikohtaisiin kulutuksiin kaikissa niissä käyttöpaikoissa, joissa se on teknisesti mahdollista (ns. tuntimittaus). Kohteissa joissa tuntiperusteinen laskutus ei ole mahdollista, käytetään paikallisen verkkoyhtiön noudattamaa aikajaottelua.

Yö- ja päiväenergian sekä vuodenaikaenergian aikajaottelu tapahtuu Vattenfallin oman, valtioneuvoston asetukseen (66/2009) perustuvan, jaottelun mukaisesti. Yö- ja päiväenergian aikajaottelussa päiväaikaa on joka päivä klo. 07–22 välinen aika ja yöaikaa 22–07 välinen aika. Vuodenaikaenergian aikajaottelussa talviarkipäivää on 1.11.–31.3. ma-la klo. 07–22 välinen aika ja loput muuta aikaa. Kohteissa, joissa tuntiperusteinen laskutus ei ole mahdollista, käytetään paikallisen verkkoyhtiön noudattamaa aikajaottelua.

Turvallinen ja vaivaton Täysaurinko -sopimus

Nyt tekemäsi Täysaurinko -sopimuksen myyntihinta pysyy samana koko sopimuskauden, mikäli sähköön kohdistuviin veroihin tai viranomaismaksuihin ei tule muutoksia. Sopimusehtojen muuttamiseen kesken sopimuskauden sovelletaan muutoin alla mainittuja alan yleisiä sähkönmyyntiehtoja. Vattenfallilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus.

Ilmastoystävällistä sähköä

Täysaurinko-sopimuksen energia on tuotettu kokonaisuudessaan aurinkovoimalla. Vattenfall sitoutuu hankkimaan käyttämäsi sähköenergian verran aurinkovoimalla tuotettua sähköä.

Vaihto-oikeus

Mikäli Täysaurinko -sopimukseesi on liitetty Vaihto-oikeus, on sinulla oikeus kesken sopimuskauden päättää sopimus ja tehdä Vattenfallin kanssa uusi sähkönmyyntisopimus, joka on kestoltaan vähintään yhtä pitkä. Asiakkaana olet vastuussa hintojen seurannasta sekä Vaihto-oikeuden käyttämisestä. Vaihto-oikeusmaksu veloitetaan yhdellä kertaa normaalin sähkölaskun yhteydessä. Vaihto-oikeusmaksu on sitova myös siinä tapauksessa, että käytät Vaihto-oikeuden ennen kuin se on laskutettu tai sopimuksesi päättyy ennenaikaisesti esimerkiksi muuton johdosta. Maksettava Vaihto-oikeusmaksu määräytyy käyttöpaikkasi arvioidun vuosikulutuksen mukaan.

Sitoutuminen sopimukseen

Sopimus on asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen, jolloin muuttaessasi määräaikainen sopimus päättyy muuttopäivään. Määräaikainen sopimus on kuitenkin kätevästi siirrettävissä uuteen kotiisi niin halutessasi. Sinun tulee ilmoittaa muutostasi Vattenfallille soittamalla asiakaspalveluumme tai täyttämällä muuttolomake sivulla vattenfall.fi/muuttoilmoitus. Sopimus ei ole muutoin irtisanottavissa kesken sopimuskauden ilman erityistä syytä (SME 2014 kohdat 10.2.1. – 10.2.5).

Määräaikainen sopimus on voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun määräajan. Tämän jälkeen sopimuksesi jatkuu Vattenfallin erikseen ilmoittamilla hinnoilla toistaiseksi voimassa olevana, jolloin molemminpuolinen irtisanomisaika on kaksi viikkoa.

Sopimukseen sovellettavat yleiset ehdot

Näiden ehtojen lisäksi sopimukseen sovelletaan yleisiä sähkönmyyntiehtoja SME 2014.

 

Fullsol avtalsvillkor på svenska
Full solar terms & conditions in English

Kysy chatissa