Täysaurinko-sopimuksen sopimusehdot

Täysaurinko-sopimus on asiakkaan ja Vattenfall Oy:n (Vattenfall) välille solmittu määräaikainen sähkönmyyntisopimus, joka tulee voimaan sähköntoimituksen sovittuna aloituspäivänä. Sähköntoimituksen pitää alkaa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta. Täysaurinko-sopimus koskee sähkön myyntihintaa. Paikallinen verkkoyhtiö veloittaa lisäksi sähkön siirrosta ja sähköverosta.

Laskutus perustuu tuntikohtaisiin kulutuksiin kaikissa niissä käyttöpaikoissa, joissa se on teknisesti mahdollista (ns. tuntimittaus). Yö- ja päiväenergian sekä vuodenaikaenergian aikajaottelu tapahtuu Vattenfallin oman, Valtioneuvoston asetukseen (66/2009) perustuvan, jaottelun mukaisesti. Yö- ja päiväenergian aikajaottelussa päiväaikaa on joka päivä klo. 07-22 välinen aika ja yöaikaa 22-07 välinen aika. Vuodenaikaenergian aikajaottelussa talviarkipäivää on 1.11.-31.3. ma-la klo. 07-22 välinen aika ja loput muuta aikaa. Kohteissa joissa tuntiperusteinen laskutus ei ole mahdollista, käytetään paikallisen verkkoyhtiön noudattamaa aikajaottelua.

Täysaurinko-sopimus on turvallinen ja vaivaton

Nyt tekemäsi Täysaurinko-sopimuksen myyntihinta pysyy samana koko sopimuskauden, mikäli sähköön kohdistuviin veroihin tai viranomaismaksuihin ei tule muutoksia. Sopimusehtojen muuttamiseen kesken sopimuskauden sovelletaan muutoin alla mainittuja alan yleisiä sähkönmyyntiehtoja. Sopimusta tehdessäsi olet valinnut sähkönkäyttöösi parhaiten soveltuvan vaihtoehdon. Mikäli sähkönkäyttösi luonne oleellisesti muuttuu ja energian mittaustapaan tulee muutoksia, on sinulla sopimuskauden aikana kerran vuodessa oikeus vaihtaa toiseen Vattenfallin määräaikaiseen sähkösopimukseen sen hetkisillä hinnoilla. Sinua laskutetaan valitsemasi laskutusrytmin ja – tavan mukaisesti.

Auringolla tuotettua sähköä

Täysaurinko-sopimuksen energia on tuotettu kokonaisuudessaan aurinkovoimalla. Vattenfall sitoutuu hankkimaan asiakkaan käyttämän sähköenergian verran aurinkovoimalla tuotettua sähköä.

Vaihto-oikeus

Mikäli Täysaurinko-sopimukseesi on liitetty Vaihto-oikeus, on sinulla lisäksi oikeus kesken sopimuskauden päättää sopimus ja tehdä Vattenfallin kanssa uusi sähkönmyyntisopimus, joka on kestoltaan vähintään yhtä pitkä kuin nyt tekemäsi Täysaurinko-sopimus, sillä hetkellä voimassaolevilla tarjoushinnoillamme. Uusi sopimus ei automaattisesti sisällä vastaavaa tai muuta Vaihto-oikeutta siitä erikseen sopimatta. Vastuu hintojen seurannasta sekä Vaihto-oikeuden käyttämisestä on sinulla asiakkaana. Vaihto-oikeusmaksu veloitetaan yhdellä kertaa Vaihto-oikeutta koskevan sopimuksen solmimisen jälkeen normaalin sähkölaskun yhteydessä. Liittäessäsi sopimukseesi Vaihto-oikeuden, sitoudut maksamaan Vaihto-oikeusmaksun myös siinä tapauksessa, että käytät Vaihto-oikeuden, ennen kuin se on laskutettu, tai siinä tapauksessa, että sopimuksesi päättyy ennenaikaisesti esimerkiksi muuton johdosta. Maksettava Vaihto-oikeusmaksu vastaa käyttöpaikkasi vuosikulutusennustetta.

Sitoutuminen sopimukseen

Sopimus on asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen. Mikäli muutat, sinun tulee ilmoittaa käyttöpaikkasi muutoksesta Vattenfallille kaksi viikkoa aikaisemmin soittamalla asiakaspalveluumme tai ilmoittamalla postitse, telefaksilla tai sähköpostitse. Muuttaessasi sopimuksesi päättyy, mutta voit tehdä uuden määräaikaisen sopimuksen sillä hetkellä voimassaolevilla hinnoilla. Sopimus ei ole muutoin irtisanottavissa kesken sopimuskauden ilman erityistä syytä (SME 2014 kohdat 10.2.1.-10.2.5).

Hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä teemme sinulle tarjouksen uudesta määräaikaisesta sopimuksesta. Mikäli et halua jatkaa sopimusta määräaikaisena, se jatkuu Vattenfallin erikseen ilmoittamilla hinnoilla toistaiseksi voimassa olevana, jolloin molemminpuolinen irtisanomisaika on kaksi viikkoa.

Sopimukseen sovellettavat yleiset ehdot

Sopimukseen sovelletaan muutoin yleisiä sähkönmyyntiehtoja SME 2014.

 

Fullsol avtalsvillkor på svenska
Full solar terms & conditions in English

Kysy chatissa