Time in controller:2022-08-08 23:36:54

Fakturering och betalning

laskutus-720x720.jpg

Vad söker du?

På dessa sidor hittar du information om hur du tolkar elfakturan, om betalningsmetoder och betalningstid. Du kan hantera faktureringsärenden i tjänsten Min energi eller genom att kontakta vår kundservice.

 

Så läser du fakturan


Fakturering och betalningsmetoder


Betalningstid och förfallodag


Betalningspåminnelse och indrivning


Serviceprislista