Time in controller:2024-07-22 06:02:51

Fakturering och betalning

laskutus-720x720.jpg

Vad söker du?

På dessa sidor hittar du information om hur du tolkar elfakturan, om betalningsmetoder och betalningstid. Du kan hantera faktureringsärenden i tjänsten Min energi eller genom att kontakta vår kundservice.

Den finska regeringen har föreslagit att momsen på el sänks från 24 procent till 10 procent under perioden 1.12.2022-30.4.2023. Vi överför momsreduceringen i sin helhet till våra kunders elavtal, så att ändringen av momsen syns direkt på din elräkning. Vi fakturerar alltid enligt gällande momssats. Läs mer här.

 

Så läser du fakturan


Fakturering och betalningsmetoder


Betalningstid och förfallodag


Betalningspåminnelse och indrivning


Serviceprislista