Förnybar energi sparar på miljön. Välj ett förnybar elavtal som har förnybar vind- eller vattenkraft som produktionsform.

Välj förnybar energi

Förnybar energi räddar naturen. Välj ett miljövänligt elavtal med förnybar vind- eller vattenkraft som produktionsform. Priset på energi förblir detsamma under hela avtalsperioden.

Genom att teckna Fullvind eller Fullvatten elavtal deltar du i utlottningen av ett presentkort till The Barö (värde 250€)! Utlottningens regler

Gör ett grönt elavtal till ditt hem. Vindel är 100% fornybar el som passar till alla, som vill ha ett enkelt avtal som samtidigt minskar på hushållets koldioxidavtryck. Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen.

Läs mer vindkraft

Visa mera Mindre 12 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Elens ursprung: 100% förnybar energi Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Betalningsmetod: Faktura Teckna elavtal Genom att klicka på knappen "Teckna elavtal" uppmanas du först att identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. Efter identifiering kan du teckna ett avtal med hjälp av beställningsformuläret.

Välj med vattenkraft till 100 % förnybart producerad el. Vattenkraft är en förnybar, utsläppsfri och miljövänlig energiform. Genom att välja med vattenkraft producerad el, sänker du även dina koldioxidavtryck i din elförbrukning.

Läs mer om vattenkraft

Visa mera Mindre 12 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Elens ursprung: 100% förnybar energi Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Betalningsmetod: Faktura Teckna elavtal Genom att klicka på knappen "Teckna elavtal" uppmanas du först att identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. Efter identifiering kan du teckna ett avtal med hjälp av beställningsformuläret.

Gör ett grönt elavtal till ditt hem. Vindel är 100% fornybar el som passar till alla, som vill ha ett enkelt avtal som samtidigt minskar på hushållets koldioxidavtryck. Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen.

Läs mer vindkraft

Visa mera Mindre 24 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Elens ursprung: 100% förnybar energi Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Betalningsmetod: Faktura Teckna elavtal Genom att klicka på knappen "Teckna elavtal" uppmanas du först att identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. Efter identifiering kan du teckna ett avtal med hjälp av beställningsformuläret.

Välj med vattenkraft till 100 % förnybart producerad el. Vattenkraft är en förnybar, utsläppsfri och miljövänlig energiform. Genom att välja med vattenkraft producerad el, sänker du även dina koldioxidavtryck i din elförbrukning.

Läs mer om vattenkraft

Visa mera Mindre 24 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Elens ursprung: 100% förnybar energi Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Betalningsmetod: Faktura Teckna elavtal Genom att klicka på knappen "Teckna elavtal" uppmanas du först att identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. Efter identifiering kan du teckna ett avtal med hjälp av beställningsformuläret.

Hållbar utveckling

Vattenfalls hållbarhetsarbete belönades

Vattenfalls hållbarhetsarbete belönades

I februari 2017 fick Vattenfalls hållbarhetsarbete en guldplacering av den oberoende organisationen EcoVadis, som bedömer företags hållbarhetsarbete. CSR-arbetet (Corporate Social Responsibility) handlar om företagens ansvar gällande deras samhälls- och miljöpåverkan, samt även socialt, ekonomiskt och miljömässigt, utöver de lagenliga kraven.

Ursprungsgaranti för förnybar energi

Ursprungsgaranti för förnybar energi

Vattenfalls Fullvind, Fullvatten och Fullsol är alla ursprungsverifierad el. Ursprungsgarantin är ett bevis på att elen är producerad enligt angiven förnybar produktionsform. Vi köper alltid in den mängd garantier som det köpts el utifrån varje produktionsform. Tack vare detta är det möjligt att köpa bara vindkraft, även om det inte alltid blåser tillräckligt.

Frågor gällande förnybar energi
Vad är förnybar energi?

Förnybar energi kallas energi som produceras av förnybara energikällor som vatten, vind och solenergi. Förnybar energi anses också omfatta luftvärme-energi, geo- och hydrotermisk energi, havsenergi, biomassa, deponi gas, avloppsreningsgaser och biogas.

Hur verifieras urspunget?

Systemet för ursprungsgarantier erbjuder dig möjligheten att välja energi som är producerad med förnybara energikällor. El får säljas som förnybar energi endast om produktionen tilldelats ursprungsgarantier.

Är kärnkraft förnybar energi?

Kärnkraft betraktas inte som förnybar energi.