Time in controller:2023-10-01 11:48:41

Förnybar energi

Förnybar energi sparar på miljön. Välj ett elavtal som har förnybar vind- eller vattenkraft som produktionsform. Du kan välja ett avtal till ditt hem, med antingen tidsbundet fast pris eller tillsvidare gällande börspris. Alla våra elavtal med förnybar energi är ursprungsverifierade.

Vattenfalls vindel är av Finlands naturskyddsförbund rekommenderad och certifierad till 100 % EKOenergi. Ekoenergi märket beviljas till vindkraft på det villkoret, att kraftverket inte placerats i naturskyddsområde, i värdefulla eller kulturarvsområden, eller i viktiga fågelområden.

Läs mer vindkraft

Visa mera Mindre 24 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Elens ursprung: 100% förnybar energi Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Betalningsmetod: Faktura Teckna elavtal Genom att klicka på knappen "Teckna elavtal" uppmanas du först att identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. Efter identifiering kan du teckna ett avtal med hjälp av beställningsformuläret.

Välj med vattenkraft till 100 % förnybart producerad el utan tilläggskostnader. Vattenkraft är en förnybar, utsläppsfri och miljövänlig energiform. Genom att välja med vattenkraft producerad el, sänker du även dina koldioxidavtryck i din elförbrukning.

Läs mer om vattenkraft

Visa mera Mindre 24 mån CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Elens ursprung: 100% förnybar energi Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Betalningsmetod: Faktura Teckna elavtal Genom att klicka på knappen "Teckna elavtal" uppmanas du först att identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. Efter identifiering kan du teckna ett avtal med hjälp av beställningsformuläret.

EKO timel är till 100 % förnybart, med vindkraft producerad börsel. För varje förbrukad kilowattimme betalas en avgift till Finlands naturskyddsförbund, som riktar pengarna till organisationer som jobbar med miljöarbete. 

Visa mera Mindre EKO CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Elens ursprung: 100% förnybar energi Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Betalningsmetod: Faktura Teckna elavtal Genom att klicka på knappen "Teckna elavtal" uppmanas du först att identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. Efter identifiering kan du teckna ett avtal med hjälp av beställningsformuläret.

Vattenfalls hållbarhetsarbete belönades

I februari 2017 fick Vattenfalls hållbarhetsarbete en guldplacering av den oberoende organisationen EcoVadis, som bedömer företags hållbarhetsarbete.


CSR-arbetet (Corporate Social Responsibility) handlar om företagens ansvar gällande deras samhälls- och miljöpåverkan, samt även socialt, ekonomiskt och miljömässigt, utöver de lagenliga kraven.


Bekanta dig med Vattenfalls projekt för hållbar utveckling.

När du väljer ekoel skyddar du vår miljö

EKOenergi är Finlands Naturskyddsförbunds miljömärkning för el. EKOenergi-märkningen har tilldelats Vattenfalls Fullvind och EKO Timel.


EKOenergins tilläggspris jämfört med annan el beror på att EKOenergin finansierar europeiska miljönätverksprojekt.


Du kan läsa mer om EKOenergi här.

Ursprungsgaranti för förnybar energi

Vattenfalls Fullvind, Fullvatten, Fullsol och EKO Timel är alla ursprungsverifierad el. Ursprungsgarantin är ett bevis på att elen är producerad enligt angiven förnybar produktionsform.


Vi köper alltid in den mängd garantier som det köpts el utifrån varje produktionsform. Tack vare detta är det möjligt att köpa bara vindkraft, även om det inte alltid blåser tillräckligt.


Du hittar mer information om elens ursprungsgarantier (på finska).