Time in controller:2024-05-28 10:09:48

Fakturering och betalningsmetoder

1030x569_laskutus_ja_maksutavat.jpg

När du byter till e-faktura i din egen nätbank sparar du både tid, arbete och miljön. Du får e-fakturan smidigt till din egen nätbank.

Gå till e-faktura

E-faktura är ett enkelt, tryggt och ekologiskt sätt att betala fakturor, eftersom du får e-fakturan direkt till din nätbank.
Betalningen av e-fakturan sker med ett klick och fakturan sparas i bankens arkiv. Ingå ett e-fakturaavtal i din nätbank.

 

Logga in här till din egen nätbank

   

 

Dina fakturor i tjänsten Min energi

Dina fakturor finns alltid tillgängliga i tjänsten Min energi.

På fliken Mina fakturor kan du:

  • ladda ned dina fakturor som PDF-filer,
  • kontrollera betalningssituationen, fakturabeloppet och förfallodagen,
  • göra en kostnadsfri framflyttning av förfallodagen.

Gå till Min Energi

VF_invoice_euro_rgb.svg

Faktureringsintervall

Vi fakturerar 4, 6 eller 12 gånger om året. Vi strävar efter att erbjuda alla kunder en lämplig faktureringsrytm när avtalet ingås. Vid behov kan du ändra faktureringsrytmen via kundservice.

 

VF_mail_rgb.svg

E-postfaktura

E-postfakturan kommer till din egen e-postlåda. Meddelandet innehåller en bild av fakturan och en virtuell streckkod, som underlättar betalningen av fakturan. Du kan byta pappersfakturan till e-postfaktura i tjänsten Minn Energi. E-postfakturan kan användas av kunder i alla banker.

VF_electronic_payment_euro_rgb.svg

Direktbetalning

Vid direktbetalning debiterar banken fakturabeloppet automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Vi skickar också fakturan i pappersformat till din hemadress. Du kan ingå ett direktbetalningsavtal via banken.

 

VF_quote_rgb.svg

Pappersfaktura

Kontakta vår kundservice om du vill få en pappersfaktura.

720x350_pankkitiedot.jpg

 

Våra bankuppgifter

På fakturan finns alla uppgifter du behöver för att betala fakturan. Använd kontouppgifterna som finns längst ned på fakturan. Kom ihåg att använda referensnumret när du betalar. Dina fakturor finns även i PDF-format i tjänsten Min energi.

Gå till tjänsten Min energi

 

720x350_maksuaika.jpg

 

Betalningstid och framflyttning av förfallodag

Behöver du betalningstid för din faktura? Du kan flytta fram förfallodagen för en icke förfallen faktura med 14 dagar i tjänsten Min energi. Om du vill få längre betalningstid kan du avtala om en avgiftsbelagd framflyttning av förfallodagen med vår kundservice.

Läs mer