Time in controller:2019-12-05 22:40:24

  • Du slipper bekymra dig över att förnya ditt avtal.

Avtalet är giltigt från och med första avtalsdagen utan tidsgräns.

  • Kräver inget tidsbundet åtagande.

Avtalet är inte tidsbundet, så du kan byta avtal när du vill.

  • Priset bestäms av elmarknaden.

Priset för fortlöpande avtal bestäms alltid av elmarknadspriset.

Fullvatten Kvartal

Elpriset uppdateras fyra gånger om året.

Avtal: fortlöpande avtal
Produktionsform: 100 % vattenel
Pris 1.10.2018 - 31.12.2018: 6,75 cent / kWh
Priset under perioden 1.1.2019 - 31.3.2019: 6,87 cent / kWh
Grundavgift: 3,50 €/mån

Teckna avtal

Fortlöpande avtal

Avtal: gäller tillsvidare
Produktionsform: grundel
Pris: rörlig
Grundavgift: 3,98 €/mån

Teckna avtal