Time in controller:2022-05-23 18:14:27

  • Du slipper bekymra dig över att förnya ditt avtal.

Avtalet är giltigt från och med första avtalsdagen utan tidsgräns.

  • Kräver inget tidsbundet åtagande.

Avtalet är inte tidsbundet, så du kan byta avtal när du vill.

  • Priset bestäms av elmarknaden.

Priset för fortlöpande avtal bestäms alltid av elmarknadspriset.

Elpriset uppdateras fyra gånger om året. Vattenel har små utsläpp och erbjuder förnybar el utan extra avgifter. CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Välj avtalet

Pris för period 1.1.2022 - 28.2.2022: 10,34 cent/kWh.

Ett fortlöpande avtal är ett tillsvidare gällande elavtal.

  • Du slipper bekymra dig över att förnya ditt avtal.
  • Kräver inget tidsbundet åtagande.
  • Priset bestäms av elmarknaden.
Visa mera Mindre CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Välj avtalet