Spotpris el

Beställ börsel

Elavtal med timpris Börsel är ett elavtal där elpriset varierar timme för timme enligt marknadspriset på elbörsen. Därmed är priset på Börsel alltid konkurrensutsatt och uppdaterat.

Välj spotpris el

Med ett börselavtal kan du utnyttja variationerna i elpriset och påverka på slutbeloppet på din elfaktura. Börselavtalen gäller tillsvidare. Prissättningen följer elbörsen Nord Pools spotpriser. 

Ett billigt och ett miljövänligt börselavtal, som inte innehåller alls fossila energikällor. Elavtalet som grundar sig på elbörsens förmånliga priser passar till alla hem. Med detta avtal kan man flytta hemmets förbrukningstoppar till de billigaste timmarna under dygnet. Timel Mix avtalets grundavgift ändras fr.o.m. 1.9.2024. Den nya grundavgiften är 5,95 €/mån. (priset innehåller moms 25,5%)

Visa mera Mindre Spot CO2-besparingarna är ca. Besparingsberäkningen baseras på vår uppskattning av ditt hushålls elförbrukning. Grundavgift: Rabattperiod: Elpris: Spot-priset + Elens ursprung: 100% förnybar energi Avtalsperiod: Fast pris Tills vidare Betalningsmetod: Faktura Teckna elavtal Genom att klicka på knappen "Teckna elavtal" uppmanas du först att identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. Efter identifiering kan du teckna ett avtal med hjälp av beställningsformuläret.

Vad är börsel?

Kort om Vattenfalls spotpris el

Kort om Vattenfalls spotpris el

Med ett elavtal med börsel kan du utnyttja elprisförändringarna och minska din elräkning. Elen prissätts timvis efter elbörsen Nord Pools spotpriser för prisområdet som Finland tillhör. Du kan alltså på förhand planera din elkonsumtion till följande dygns billigaste timmar. Elbörsens timvisa spotpriser kan ses en dag i förväg på Vattenfalls och Nord Pools webbplatser samt i timprismobilapplikationen som Fingrid tillhandahåller. Som kund hos Vattenfall kan du följa din egen elkonsumption och dess kostnader i Vattenfalls Min energi-tjänst. Kunder med timel ska alltid ha en aktiverad, fjärrläsbar elmätare som levererar timserier. Elmätartyp kan kontrolleras hos den lokala distributionsnätsinnehavaren.

Ordlista för börsel

Börsel Innebär el till marknadspris från Nord Pool.

Timel Vattenfalls elavtal med helt transparent prissättning, eftersom den baseras på elbörsens timvisa spotpriser för prisområdet som Finland tillhör.

Spotpris Elens faktiska marknadspris timme för timme hos Nord Pool.

Nord Pool Handelsplats där elproducenter som säljer el och elåterförsäljare möts. Elmarknadspriserna bestäms på elbörsen med en timmes noggrannhet i enlighet med tillgång och efterfrågan.

Så bestäms timpriset

Prissättningen i avtalet Timel är helt transparent, eftersom den baseras på timvisa spotpriser för prisområdet som Finland tillhör. På spotpriset tillkommer aktuell moms som gäller för tillfället i Finland samt Vattenfalls marginal 0,42 cent/kWh. Utöver detta debiteras en grundavgift som är 3,95 €/mån. Kostnad per timme är elförbrukningen den aktuella timmen multiplicerat med priset för motsvarande timme i Timelavtalspriset (momspliktigt spotpris + marginalen). Däremot är kostnaden per månad summan av kostnaderna för varje enskild timme per månad. Ett räkneexempel för kostnad per timme där elförbrukningen är 10 kWh och det momspliktiga spotpriset 3,68 cent/kWh i prisområdet som Finland tillhör. I räkneexemplet har man använt timvisa spotprisers medelvärde 8,97 cent/kWh (moms 0 %) för år 2021.

Börsel - frågor och svar
Vad består priset på Börsel av?

I ett Börselavtal består priset av energipriset och elavtalets grundavgift. Energipriset bildas av det realiserade timpriset på elbörsen, och på detta läggs vid var tid gällande moms och marginal. Energipriset bestäms separat för varje timme av dygnet, och det pris som faktureras baserar sig alltså på din förbrukning under respektive timme. Du kan påverka storleken på din elräkning genom att flytta förbrukning till de timmar av dygnet när energipriset är lägre.

Börsel – vad är det?

Börsel är ett elavtal där elpriset varierar timme för timme enligt marknadspriset på elbörsen. Därmed är priset på Börsel alltid konkurrensutsatt och uppdaterat. Inom Börsel är priserna vanligen förmånligt under sena kvällar, nätter och veckoslut, så genom att styra din elförbrukning kan du direkt påverka vad du betalar för elen.

Hur faktureras negativa timpriser?

Timpriser är ibland negativa på grund av väderförhållanden och ändringar i elproduktion.  Om priset är negativt, betalar du inte för elen, utan du får till och med tillgodohavande för några timmar av elanvändningen. Det negativa timpriset dras av från Vattenfalls marginal. Negativa priser som är större än marginalen, orsakar med andra ord en situation, där kunden får betalt för elförbrukningen.

Det är dock ingen idé att slösa på elen under de negativa timmarna, eftersom eldistributionsbolaget ändå debiterar för elskatt och elöverföringsavgift.  Utöver detta tillämpar vissa elnätsbolag effektpris, om du använder betydligt mycket mer el än i normalläget.

Jag har börsel, varför kan jag inte se specifika timpriser på fakturan?

Specifika timpriser för energi eller elförbrukning definieras inte separat på elfakturan. På fakturan syns endast månadens snittpris.

Det beräknas enligt följande:

  • Din förbrukade energi per timme multipliceras med timpriset, och sedan tillkommer också moms + Vattenfalls marginal.
  • Därefter summeras kostnaderna för alla enskilda timmar, och detta blir priset för energin som ska faktureras.
  • Spot-energins pris som syns på fakturan, är energin som faktureras för hela månaden dividerat med månadens förbrukning.

Timpriserna finns att se på Vattenfalls tjänst Min energi, under rubriken Min elförbrukning. Där kan du välja dag så får du upp en dagsvy med spot-priser och förbrukning för varje timme. Kom ihåg att markera rutan ”SPOT-prisserie” för att också få se priserna.

På tjänsten Min energi kan du se timbaserade spot-priser, inklusive moms för prisområden i Finland. Priserna inkluderar inte Vattenfalls marginal. Observera att om du jämför priser på webbsidan för Nord Pools elbörs, måste du ta hänsyn till tidszonen för priserna. Nord Pools priser är enligt tidszonen GMT+1, medan Min energi visar Finlands tidszon GMT+2. Det här innebär att priset som visas på Nord Pool för t.ex. tiden 06.00 - 07.00, i själva verket är finsk tid 07.00 - 08.00.