Time in controller:2024-05-21 19:06:41

Betalningspåminnelse och indrivning

Betalningspåminnelse


Du får en betalningspåminnelse efter 14 dagar från fakturans förfallodag. Betalningspåminnelsen skickas till dig från Intrum. Betalningspåminnelsen orsakar inte någon anmärkning i kreditinformationen.

För betalningspåminnelsen  tar vi ut en påminnelseavgift enligt serviceprislistan. Denna kostnad och förseningsräntan enligt räntelagen debiteras på följande elfaktura.

Om fakturan har förfallit men du ännu inte fått en betalningspåminnelse, kan du betala fakturan med de ursprungliga uppgifterna. Om fakturan betalas efter förfallodagen, fakturerar vi förseningsränta enligt räntelagen på din följande faktura.

Om du har betalat fakturan efter förfallodagen och har fått en betalningspåminnelse är påminnelsen obefogad. Påminnelseförfarandena har påbörjats innan betalningen ankommit oss, varvid påminnelseavgiften i enlighet med serviceprislistan debiteras på följande elfaktura. Om du har frågor angående betalningspåminnelsen, kontakta vår kundservice.

Elförsäljningsvillkor EFV2014, punkterna 7.4 och 7.5. (på finska).

Vad händer om betalningen försenas ytterligare efter betalningspåminnelsen?


När du har fått betalningspåminnelsen från Intrum överförs betalningen till Intrum för indrivning, förutsatt att betalningen inte har skett senast på förfallodagen för betalningspåminnelsen. I ärenden gällande indrivning, kontakta Intrums kundservice:

(09) 2291 1885
mån–fre 7.30–20.00
lö 9.00–16.00

Under indrivningsprocessen kan leveransen av el eventuellt avbrytas. Vi meddelar kunden på förhand om en eventuell avbrytning av leveransen.